Rydningsrøys

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Rydningsrøyser i åkerlandskap. Svenskerud i Stange på Hedemark.
Rydningsrøys fra Bækkimellommarka, Gjøvik, Oppland, datert til jernalder og middelalder

Ei rydningsrøys er ei steinrøys, et menneskeskapt element i jordbruks-landskap, eller kulturlandskap. Den dyrkbare marka er ryddet for stein, og steinen er samlet i ei røys, en haug. Rydningsrøyser er kulturminner som er vanskelige å tidfeste, men som en hovedregel er de små rydningsrøysene eldre enn midten av 1700-tallet.

Rydningsrøyser har vært et karakteristisk element i jordbrukslandskapet gjennom lang tid. De eldste rydningsrøysene i Norge er datert til yngre steinalder. Fra yngre steinalder og fram til midten av 1700-tallet var rydningsrøysene som regel 2-5 m i tverrmål og kastet sammen for hånd. Ofte lå det mange små rydningsrøyser spredt i åkeren. Enkelte steder er det bevart store arealer med rydningsrøyser, for eksempel i Øverbymarka i Gjøvik der et stort antall rydningsrøyser er fordelt på ca. 1000 dekar [1]. I tilknytning til rydningsrøyser kan det ofte dannes en punktbrink. Det er ei kappe av jord som legger seg på oversiden av rydningsrøysa. En punktbrink er resultat av massetransport nedover en dyrket flate [2].

Fra midten av 1700-tallet ble det mer vanlig å slepe sammen steinen i færre og større røyser, som vanligvis ligger i utkanten av jordet, som regel nedenfor. Disse større røysene er kjørt sammen med hest og slede.

Rydningsrøysene fra midten av 1700-tallet og framover kan være store og godt synlige elementer i landskapet, mens de eldre kan være små og unnselige, og vanskelige å skille fra naturskapte formasjoner. Mange steder kan tidligere dyrket mark være gjengrodd, mens en overflate ryddet for stein og steinrøyser i yttergrensen forteller at her har det vært åker og eng en gang i fortiden.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Holm, Ingunn 1995: Trekk av Vardals agrare historie. Varia 31. Universitetets Oldsaksamling, Oslo
  2. ^ Pedersen, Ellen Anne 1990: Rydningsrøysfelt og gravminner - spor av eldre bosetningsstrukturer på Østlandet. Viking – tidsskrift for norrøn arkeologi, bnd. LIII, Norsk arkeologisk selskap, Oslo