Rudolf von Roth

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Rudolf von Roth

Rudolf von Roth (født Walter Rudolph Roth den 3. april 1821 i Stuttgart, død 23. juni 1895 i Tübingen) var en tysk indolog og grunnleggeren av vedisk filologi. Hans verk Zur Litteratur und Geschichte des Veda (Om vedaenes litteratur og historie) fra 1846 var en hjørnestein i vestlig vedisk forskning.

Liv og virke[rediger | rediger kilde]

Rudolf von Roth, som var student under Ewald og Burnouf, var fra 1848 professor i sanskrit og sammenlignende språkforskning, og fra 1856 dessuten bibliotekar ved universitetet i Tübingen. I år 1873 ble han adlet.

Roth hadde en enorm betydning - såvel i egenskap av lærer som forfatter - for utviklingen av sanskritstudiet og den dermed i sammenhang stående språkvitenskapen. Innen sanskritfilologien viet Roth seg fortrinnsvis til veda-studiet, særskilt Rig Veda, og resultatene av den forskningen la han hovedsakelig ned i sitt store ordboksarbeide.

Roths filologiske program var å tolke veda ut fra dens egne forutsettninger etter almengyldige filologiske prinsipper, således å frigjøre studiet derav fra den indiske kommentarlitteraturen, som for ingen del kunne anses å være fundamentert i uavbrutt og klar tradidjon. Roth dannet således den moderne filologiske skole i vedaforskningen.

I tillempningen av sine prinsipper, særskilt i tilsidesettelsen av de indiske kommentarene, turde denna skole iblant å han blitt ensidig, noe kritikk fra vedaforskere som Alfred Ludwig, Abel Bergaigne, Richard Pischel, Karl Friedrich Geldner med flere vitner om. Men i stort sett turde den likevel ha avgått med seieren.

Hans lille avhandling Zur litteratur und geschichte des weda (1846) ble banebrytende og epokegjørende for vedastudiene. Senere utgav han Yaskas Nirukta (1852), et for vedatolkningen viktig sanskritverk, samt (sammen med William Dwight Whitney) Atharvaveda (I, 1856).

Sammen med Böhtlingk redigerte Roth den monumentale, av vitenskapsakademiet i Petersburg utgitte Sanskrit-wörterbuch (1853-75, 7 store kvartvolumer), i vilken Roth hadde veda-litteraturen på sin lott. Særdeles viktige bidrag gav Roth også til det av Böhtlingk redigerte ordboksarbeidet Sanskrit-wörterbuch in kürzerer fassung (1879-89).

Blant Roths mange øvrige avhandlinger kan nevnes

 • Über den Atharvaveda (1856),
 • Über den mythus von den fünf menschengeschlechtern (1860),
 • Über die vorstellung vom schicksal in der indischen spruch-weisheit (1866),
 • Der Atharvaveda in Kashmir (1875),
 • Über yacna 31 (1876),
 • Über gewisse kurzungen des wortendes im Veda (i "Verhandlungen des VII. internationalen Orientalisten-Congresses",1888),

samt bidrag til det av Geldner og Kaegi utgitte arbeidet Siebenzig lieder des Rigveda (1875).

Roth publiserte forøvrig en fortegnelse over Tübingen-bibliotekets indiske håndskrifter (1865) og Urkunden zur geschichte der universität Tübingen (1877).

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Hermann Oldenberg: Vedaforschung. Stuttgart, Berlin 1905, S. 5 ff.
 • Heinrich von Stietencron: Attraktion und Ausstrahlung. Das Wirken Rudolf von Roths. In: Heidrun Brückner [u.a.] (Hrsg.): Indienforschung im Zeitenwandel. Analyse und Dokumente zur Indologie und Religionswissenschaft in Tübingen. Tübingen: Attempto 2003, ISBN 3-89308-345-6, S. 77-90
 • Ernst Windisch: Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen Altertumskunde. 1., 2. Teil sowie nachgelassene Kapitel des 3. Teils. Berlin, New York 1992, ISBN 3-11-013013-0, Kapitel 35 (S. 254 ff.)
 • Zeller, Gabriele (Bearb.): Rudolf von Roth: 1821 - 1895. Die weite Welt nach Tübingen geholt. Texte und Materialien einer Ausstellung anlässlich des 100. Todestages ... vom 23. Juni bis 15. August 1995. Wiesbaden: Harrassowitz 1996, ISBN 3-447-03789-X
 • Rüdiger Schmitt: «Roth, Walther Rudolph von.» I Neue Deutsche Biographie (NDB). Bind 22, Duncker & Humblot, Berlin 2005, s. 109 f. (digitalisering).
 • Klaus-Gunther Wesseling: «ROTH, Rudolf» i Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Bind 24, Nordhausen 2005, ISBN 3-88309-247-9, sp. 1232–1242.
 • Richard Garbe: «Roth, Rudolph von». I Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bind 53, Duncker & Humblot, Leipzig 1907, s. 549–564.