Royal Asiatic Society

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Royal Asiatic Society (fullt navn: Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland) er et britisk akademisk selskap. Det ble grunnlagt i 1823 på initiativ av orientalisten Henry Thomas Colebrooke i London, der det fortsatt har sitt sete. I 1824 gav kong Georg IV selskapet Royal Charter.

Interesseområdet for Royal Asiatic Society strekker seg ikke bare over hele det asiatiske kontinent, men omfatter også Etiopia og det islamske Nord-Afrika. Det befatter seg imidlertid ikke med dagsaktuelle politiske spørsmål eller andre samtidsspørsmål. For dette formål ble tidlig på 1900-tallet Royal Society for Asian Affairs grunnlagt.

Royal Asiatic Society utgir kvartalsskriftet Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS), som publiseres av Cambridge University Press.

Av selskapets medlemmer kan nevnes for eksempel Rabindranath Tagore, Aurel Stein, Wilfred Thesiger, Paul Georg von Möllendorff og Heinrich Leberecht Fleischer.