Hopp til innhold

Romanisering av thai

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Veiskilt transkribert etter RTGS. Unntaket er det øverste skiltet, der ordet for «grotte» har blitt oversatt til det engelske «cave».

For romanisering av thai finnes standarden RTGS (engelsk: Royal Thai General System of Transcription, thai: การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน), som er det offisielle systemet for å transkribere thai-skrift til det latinske alfabetet.

RTGS, som administreres av Det kongelige thailandske institutt, brukes av Thailands regjering i transkripsjoner, på veiskilt og i offentlige dokumenter på språk som skrives med latinsk skrift. Men selv slike offentlige transkripsjoner kan avvike noe fra normalen. Privatpersoner bruker i blant helt egne oppsett for å transkribere thai.

 • Systemet bruker bare bokstaver som er tilgjengelige i ASCII, og ingen diakritiske tegn.
 • Enkle vokaler (a, e, i, o, u) har samme verdi som de har i det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA).
 • Digrafer bestående av to vokaler, der den andre er e, representerer òg kun enkle vokaler, slik at ae, oe, og ue skal uttales [æ, ɤ, og ɯ].
 • Digrafer og trigrafer av vokaler som ender med a, i og u er alle diftonger, der IPA bruker [a, j, w].
 • H etter bokstavene p, t og k indikerer aspirasjon, der IPA bruker en liten hevet h (ʰ), or brukes for å skille lydene p, t og k fra sine aspirerte motstykker ph, th og kh.
 • Digrafen ng representerer lyden [ŋ].
 • Digrafen ch brukes både for lydene [tɕʰ] and [tɕ]
 • Konsonanter i slutten av en stavelse transkriberes i henhold til hvordan de uttales, ikke den fonetiske verdien de har i begynnelsen av en stavelse.
 • Stumme bokstaver (markert med karan (-์), eller førende ห og อ, og andre) transkriberes ikke.

Systemet har blitt kritisert[av hvem?] for ikke å gjengi thai detaljert nok, slik at det kan brukes for mennesker som ønsker å lære thai.

 • Systemet markerer ikke tonemer på noen måte.
 • Vokallengde, som er fonemisk, vises ikke.
 • «Ch» brukes for både /tɕ/ og /tɕʰ/, som er forskjellige fonemer.
 • «O» brukes for både /ɔ/ og /o/, som òg er forskjellige fonemer.

Disse tabellene viser hvordan thai transkriberes i henhold til RTGS. Den første viser konsonantene, den andre vokalene. Husk at en thai-bokstav gjerne kan uttales veldig forskjellig, avhengig av om den er den første eller den siste lyden i en stavalse: Transkripsjon for begynnelse av stavelse er i kolonne B, mens transkripsjon for slutten av en stavelse er i kolonne S. Bokstaven อ behandles her som en vokal, og er ikke med i listen over konsonanter, selv om den òg regnes som en bokstav. Der konsonantene ย og ว opptrer i slutten av et ord, er det kun som del av en diftong (de transkriberes derfor som henholdsvis i og o).

Bokstav B S Bokstav B S Bokstav B S
k k th t ph p
kh k th t f p
kh k th t ph p
kh k th t m m
kh k n n y i
kh k d t r n
ng ng t t l n
ch t th t w o
ch - th t s t
ch t th t s t
s t n n s t
ch - b p h -
y n p p l n
d t ph - h -
t t f -

Bokstavkombinasjonen ทร, der denne uttales [s], transkriberes s.

Vokaltegn Transkripsjon
–ะ, –ั-, -รร- , –า a
-รร an
–ำ am
–ิ, –ี i
–ึ, –ื- ue
–ุ, –ู u
เ–ะ, เ–็-, เ– e
แ–ะ, แ– ae
โ–ะ, –-, โ–, เ–าะ, –อ- o
เ–อะ, เ–ิ, เ–อ oe
เ–ียะ, เ–ีย ia
เ–ือะ, เ–ือ u(e)a
–ัวะ, –ัว, –ว– ua
ใ–, ไ–, –ัย, ไ–ย, –าย ai
เ–า, –าว ao
–ุย ui
โ–ย, –อย oi
เ–ย oei
เ–ือย u(e)ai
–วย uai
–ิว io
เ–็ว, เ–ว eo
แ–็ว, แ–ว aeo
เ–ียว iao
Autoritetsdata