Romakustikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Romakustikk er en av flere hoveddisipliner innen akustikk. Andre deler er elektroakustikk, bygningsakustikk, undervannsakustikk og støybekjempelse.

Romakustikk beskjeftiger seg primært med lydens oppførsel i oppholds- og forsamlingsrom. Spesielle rom som kinoer og konsertlokaler blir designet for å oppnå ønsket akustikk.

Beskrivelse av lyd i rom er i hovedsak statistisk.

De viktigste størrelsene i romakustikken er

  • etterklangstiden , tiden for en reduksjon av lydnivået med 60 dB
  • romabsorpsjonen, i , et ekvivalent 'hull' som sluker like mye lyd som rommet. Romabsorpsjonen står i sammenheng med etterklangstiden.
  • nivå for diffust lydfelt. På grunn av mange refleksjoner jevner lyden i rom seg ut over hele rommet og blir diffus.
  • hallavstanden er avstanden fra en kilde hvor lydnivået fra kilden er likt med det diffuse lydfeltets lydnivå.