Robert A. Dahl

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Revisjon per 1. nov. 2009 kl. 17:04 av Loveless (diskusjon | bidrag) (robot legger til: ru:Даль, Роберт)
Hopp til navigering Hopp til søk

Robert Alan Dahl (født 17. desember 1915) er en amerikansk statsviter av norsk avstamning. Han er professor emeritus ved Yale University, og han deltar i en alder av over 90 år fortsatt i den amerikanske statsvitenskapelige debatten.

Dahls trolig mest kjente bok er Who governs? fra 1961. Her undersøkte han i detalj de formelle og uformelle maktnettverkene i New Haven, Connecticut, og konkluderte med at det finnes en rekke maktgrupper og makteliter som står i både motstrid og samarbeid med hverandre. Ut fra disse resultatene utviklet Dahl begrepet polyarki, eller mangemannsvelde, som betegnelse på de moderne vestlige demokratiene. Gjennom flere bøker har han siden utdypet og problematisert dette begrepet, og blant annet tatt til orde for en kapitalisme der økonomien blir underlagt demokratiske vedtak, delvis basert på erfaringene i Jugoslavia. I boka After the revolution tok Dahl også fatt i politikken til systemoverskridende og revolusjonære bevegelser og stilte spørsmålet om hvordan et sosialistisk demokratisk system bør organiseres.

I de senere årene har Dahls forskning inntatt en mer pessimistisk tone. I How Democratic Is the American Constitution? fra 2001 foretar Dahl en kritisk gjennomgang av den amerikanske grunnloven, og konkluderer med at den har flere både potensielt og reelt udemokratiske elementer. Særlig viktig er eksistensen av senatet og valgkollegiet, institusjoner Dahl mener ble innført for å forhindre at den virkelige folkemeningen skulle få gjenomslag i politikken. Men også andre sider ved amerikansk grunnlov og politisk tradisjon blir kritisert for å ha demokratiske svakheter sammenlignet med europeiske polyarkier. I sin siste bok, On Political Equality fra 2006 binder Dahl sammen tråder fra flere tidligere bøker til å advare mot en utvikling der økt økonomisk og materiell ulikhet fører til økt politisk ulikhet.

Dahl holdt Stein Rokkan-forelesningen i 1984 og mottok i 1995 den prestisjetunge Johan Skytte-prisen.