Rhotasisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rhotasisme er det fonetiske fenomen at en annen konsonant overgår til en r-lyd. Ofte dreier det seg om en s-lyd som går over til en r-lyd, for eksempel i latin og andre italiske språk, eller i flere tilfeller av germansk verbbøyning.

Intervokalisk s gikk i latinet over til r i ubetonede orddeler, noe som avspeiles i bøyningsformene for ord som corpus (nominativ singular), som i genitiv singular heter corporis og i dativ singular corpori, hvorved stammeslutten altså forandres når de vokalinnlededea bøyningsendelsene -is og -i henges på. Også en vokalforandring (o>u i nominativformen) finnes her å notere.

Fenomenet fremtrer også i ordpar som svensk förlora - förlust (jfr engelsk lose [med stum sluttkonsonant] - loss/lost) og engelsk was - were (jfr. urnordiskens was - woro).