Retten til liv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Retten til liv er et menneskerettsprinsipp som beskriver ethvert menneskes grunnleggende rett til å ikke bli urettmessig eller vilkårlig drept av et annet menneske.

Rettigheten er definert i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 3, hvor det heter at «enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.»[1] Videre er retten stadfestet i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 6, hvor det heter «ethvert menneske har en iboende rett til livet. Denne rett skal beskyttes ved lov. Ingen skal vilkårlig berøves livet.»[2] I Den europeiske menneskerettighetskonvensjon er retten til liv inntatt i artikkel 2.[3]

Barnekonvensjonens artikkel 6 slår fast at: «.. hvert barn har en iboende rett til livet».[4]

Norge[rediger | rediger kilde]

Retten til liv ble tatt med i den norske grunnloven i 2014. Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden. [5] Lovforslaget brukte i utgangspunktet formuleringen "iboende rett til liv", men denne ble endret for å unngå en mulig konflikt med abortloven.[6] Retten til liv begrenser muligheten for eutanasi i Norge, uten at lovenendingen fra 2014 er prøvd for noen domstol (per 2018).

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]