Reservasjonsrett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Reservasjonsrett er en rettighet man kan gis via lov eller forskrift som gir rett til å nekte å utføre en pålagt oppgave. Reservasjonsretten kan også henvise til muligheten innen EØS-avtalen til å motsette seg et EU direktiv.[1] Reservasjonsrett kan også være retten til å motsette seg at et arbeidsforhold overføres til ny arbeidsgiver,[2] eller retten til å ikke få uadressert reklame ved å stå oppført i reservasjonsregisteret.[3]

Norge[rediger | rediger kilde]

Reservasjonsrett basert på overbevisning[rediger | rediger kilde]

I Norge kan man reservere seg mot militærtjeneste dersom man «ikke kan gjøre militærtjeneste av noen art uten å komme i konflikt med sin alvorlige overbevisning ..».[4][5] Journalister kan ifølge Vær Varsom-plakaten 2.5 ikke tvinges til å gjøre noe i strid med sin overbevisning.[6] Leger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten kan reservere seg mot å «utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd»,[7] og kan reservere seg mot transplantasjon eller forskning på fostervev.[8] «Lov om rituell omskjæring av gutter» har også en reservasjonsrett for helsepersonell.[9] Veterinærstudenter kan reservere seg mot noen typer dyreforsøk.[10]

Reservasjonsrett for leger[rediger | rediger kilde]

Lege og etikkforsker Morten Magelsen hevder at "reservasjonsønsket bør respekteres når de følgende kriteriene er oppfylt: "[11][12]

 • Å yte helsehjelpen vil skade legens moralske integritet ved å utgjøre en alvorlig krenkelse av en dyp overbevisning.
 • Reservasjonsønsket har et plausibelt religiøst eller moralsk rasjonale. Helsehjelpen ikke anses som en helt sentral del av legens arbeidsoppgaver.
 • Byrdene for pasienten er på et akseptabelt lavt nivå. Pasientens tilstand ikke er livstruende. Reservasjonen ikke fører til at pasienten ikke får helsehjelpen, eller til uakseptable tidstap eller utgifter.
 • Legen har forsøkt aktivt å minimere byrdene for pasienten.
 • Byrdene for kolleger og arbeidsgivere er på et akseptabelt lavt nivå.

I tillegg styrkes reservasjonsønsket hvis:

 • Reservasjonsønsket er fundert i sentrale medisinske normer.
 • Den aktuelle helsehjelpen er ny eller spesielt moralsk omstridt.

Reservasjonsrett for leger ble gjenstand for opphetet politisk debatt høsten 2013, da særlig i forbindelse med abort. KrF og regjeringen ønsket å reversere innstrammingen av reservasjonsretten som ble gjort ved en forskriftsendring i 2011.[13] Arbeiderpartiet forsvarte sin tolkning av muligheten til reservasjon, og fryktet pasientenes rettigheter og for helsetilbudet i distriktene.[14] Andre argumenter var at hensynet til pasienten er viktigere enn meningspluralisme,[15] at «ingen i Norge har rett til å være fastlege»[13] og at henvisning til abort og prevensjon er en ufravikelig del av fastlegetjenesten.[15] En av parolene på kvinnedagen 8. mars 2014 var «Det er ikke en menneskerett å være fastlege! Nei til reservasjonsretten».[16]

Tilhengere av reservasjonsrett for leger hevdet blant annet at helsepersonell har moralsk rett til å reservere seg mot det som strider mot deres overbevisning,[17] at samvittighetsfrihet er et liberalt prinsipp, at moralsk ensretting og statlig maktbruk er et problem og at departementets fremgangsmåte i 2011 var autoritær. Videre hevdet flere at norsk praksis før 2011 fungerte godt, og at reservasjonsnekt bryter med klassisk legeetikk og gir enkelte minoritetsgrupper yrkesforbud.[15]

Den politiske debatten stilnet da helseminister Bent Høie valgte å fjerne behovet for henvisning til abort, mens debatten i det medisinske miljøet endret fokus fra abort til reservasjon mot rituell omskjæring utført på offentlige sykehus.[18][19]

Rettssak og dom[rediger | rediger kilde]

Den katolske legen Katarzyna Jachimowicz ble i desember 2015 sagt opp fra sin stilling i Sauherad for å nekte å sette inn spiral. Hun saksøkte kommunen på bakgrunn av retten til samvittighetsfrihet nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjon, artikkel 9.[20] Hun tapte saken i tingretten i 2017 blant annet fordi reservasjonen ble ansett som «forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn».[21] Jachimowicz anket, og lagmannsretten slo fast at oppsigelsen var i strid med menneskerettskonvensjonen.[22] Jachimowicz tilbake jobben, men fikk ikke erstatning ettersom kommunen ikke hadde vært uaktsom. Saksomkostningene fra ankesaken måtte betales av kommunen.[23]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Europaportalen (3. juli 2017). «Ofte stilte spørsmål». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 7. mars 2018. 
 2. ^ «Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Kapittel 14 A. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 7. mars 2018. 
 3. ^ «Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) - Kapittel 3. Særlige former for markedsføring mv.1 - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 7. mars 2018. 
 4. ^ Forsvarsloven §35
 5. ^ «Ikke tilgjengelig:Lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner [militærnekterloven] - Lovdata». lovdata.no (norsk). Arkivert fra originalen 18. mai 2015. Besøkt 7. mars 2018. 
 6. ^ http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
 7. ^ «Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) - Kapittel 4. Fritak av samvittighetsgrunner m.m. - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 7. mars 2018. 
 8. ^ «Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova) - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 7. mars 2018. 
 9. ^ «Lov om rituell omskjæring av gutter - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 7. mars 2018. 
 10. ^ «Veterinærhøgskolen». www.nvh.no. Besøkt 7. mars 2018. [død lenke]
 11. ^ When should conscientious objection be accepted? M Magelsen
 12. ^ Når bør leger ha reservasjonsrett? M Magelssen, O M S Fredheim, 2011
 13. ^ a b Intoleranse i toleranseland, Hermund Haaland, Mohammad Usman Rana
 14. ^ Alle skal ha lik rett til helsehjelp Arkivert 18. mai 2015 hos Wayback Machine., besøkt 18.05.15
 15. ^ a b c Debatten om fastlegers reservasjonsrett, Bjarte Onsrud 2014
 16. ^ https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/03/ingen-av-guds-gaver-er-gitt-alltid
 17. ^ NKLFs uttalelse om reservasjonsrett Arkivert 18. mai 2015 hos Wayback Machine., 2011
 18. ^ Nekter å utføre omskjæring, besøkt 18.05.15
 19. ^ Leger får ikke si nei til omskjæring av guttebarn besøkt 18.05.15
 20. ^ «Spiralnektar tapte samvitsrettssak». www.vl.no (norsk). Besøkt 7. mars 2018. 
 21. ^ «Hun tapte søksmålet». www.ta.no (norsk). 9. februar 2017. Besøkt 7. mars 2018. 
 22. ^ Dom, saksnr. 17-054139ASD-ALAG s. 15
 23. ^ Lege får beholde jobb etter spiralnekt