Reptilhold i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Skjeggagam

Reptiler er svært populære kjæledyr rundt om i hele verden. Fra 1977 til 2017 var det ulovlig å ha reptiler som kjæledyr i Norge.

Lovverk[rediger | rediger kilde]

Mattilsynet har etter forespørsel fra Landbruks- og matdepartementet om oppfølging av St.meld. 12 (2002–2003) om dyrehold og dyrevelferd i Norge, utarbeidet en rapport angående endring i loven på privat hold av reptiler i Norge.[1]

Lovverket er regulert av lov om dyrevelferd, som erstattet lov om dyrevern.[2]

Forskrift av 20. november 1976 forbyr at «alle eksotiske dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selvskapsdyr eller i fangeskap på annen måte».[3]

Fra 15. august 2017 ble det lovlig med 18 forskjellige arter reptiler og øgler i Norge.[4]

Sykdom og veterinærer[rediger | rediger kilde]

I et intervju med et fåtall veterinærer, som ble gjennomført høsten 2013, sa et flertall at de ikke vil melde fra om ulovlig hold av reptiler.[5]

Ved å lovliggjøre reptilhold vil veterinærene bli nødt til å lære seg mer om behandling av slike dyr. Veterinærer er pliktige til å behandle dem, men det er en utfordring å gi en fullgod behandling til et dyr man ikke har lært spesielt mye om.[5] Norsk Herpetologisk forening har utarbeidet en liste med dyrleger i landet som behandler herptiler.[5]

Omfang og innførsel i Norge[rediger | rediger kilde]

Figur fra NINA-rapport 820. Ulike informasjonskilders anslag over antall individer med reptiler og amfibier på DNs artsliste - holdt som hobbydyr i Norge.

Opinion gjennomførte i 2001 en spørreundersøkelse i forbindelse med Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd.[trenger referanse] Her ble antallet krypdyr som er holdt som hobbydyr anslått til å omfatte 11 000.[trenger referanse] Det er rundt 1 000 dyr som blir holdt lovlig gjennom dispensasjonsordningen hjemlet i forskriften.[trenger referanse]

Norges Zoohandleres Bransjeforening har på bakgrunn av omsetning av utstyr og mat til hold av reptiler og amfibier anslått antall individer i Norge til å dreie seg om rundt 100 000.[6] Tallet har senere blitt bekreftet av blant annet NHF og brukere av nettfora for reptiler, som har konkludert med at tallet til NZB i alle fall ikke er for høyt.[6]

Enkelte informanter[hvem?] mener at så mye som 75 % av ulovlige dyr i Norge stammer fra norsk oppdrett.[6]

NINAs rapport oppgir, basert på innspill fra ulike informasjonskilder, at antall individer av artene på DNs artsliste som det finnes i Norge er rundt 35 000 slanger, 25 000 øgler, 15 000 skilpadder og 1 500 amfibier.[6] Dette gir gjennomsnittlig 75 000 individer fra DNs artsliste.[trenger referanse] Ifølge informantene utgjør kornsnok, kongepyton, øglene leopardgekko og skjeggagam og gresk landskilpadde rundt 75 % av alle individene av reptiler og amfibier som finnes i landet.[6] Amfibier utgjør kun en liten del av det samlede anslaget over antall dyr. Et øvre anslag er på ca. 140 000 individer.[6] Dette er høyeste verdi for alle arter som ble oppgitt av informantene. I tillegg kommer individene av arter som ikke står på DNs artsliste.[6]

Ut fra anslagene de ulike informasjonskildene ga på både DNs artsliste og på andre arter, kan det dreie seg om et samlet antall på rundt 80 000 individer reptiler og amfibier. Dette med utgangspunkt i et øvre anslag på 150 000 individer og et nedre anslag på rundt 65 000.[trenger referanse]

Mattilsynets positivliste[rediger | rediger kilde]

Tigerpyton.
Trekjølskilpadde.
Leopardgekko.

Mattilsynet er én av instansene i Norge som ønsker å legalisere reptilhold for private.[trenger referanse] I denne sammenheng har de laget en liste med 19 reptiler som de mener egner seg til dette. Det var også flere frosker på høring, men ble ikke en del av listen på grunn av smittefare. Disse 19 reptilene skal ikke utgjøre noen helsemessig fare for mennesker og dyr, og de utgjør ingen trussel mot norsk fauna. Listen under viser hvilke reptilarter som er lovlige for privatpersoner å ha i Norge[7].

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Helse- og omsorgsdepartementet (13. februar 2009). «St.meld. nr. 12 (2008-2009)» (norsk). Regjeringen.no. Besøkt 24. august 2017. 
  2. ^ «Lov om dyrevelferd - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 24. august 2017. 
  3. ^ «Forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 24. august 2017. 
  4. ^ «Reptiler blir tillatt som kjæledyr i Norge». TV 2 (norsk). Besøkt 24. august 2017. 
  5. ^ a b c «Norsk Herpetologisk Forening». 1. januar 2017. Arkivert fra originalen 1. januar 2017. Besøkt 24. august 2017. 
  6. ^ a b c d e f g NINA: Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og hold av eksotiske reptiler og amfibier i Norge (Rapport 820, side 32, 35)
  7. ^ «Reptilene som er lovlige etter 15. august 2017 | Mattilsynet». www.mattilsynet.no. Besøkt 27. januar 2019. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]