Religionsfilosofi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Religionsfilosofi er en filosofisk disiplin, en disiplin innenfor den praktiske filosofi, som studerer allmenne spørsmål innenfor religion. Religionsfilosofien drøfter begreper og trossystem ut i fra en idéhistorisk, logisk og prinsipiell synsvinkel, samt religiøs erfaring og aktiviteter som trossystemene bygger på.

Religionsfilosofiens forhold til religion[rediger | rediger kilde]

Religionsfilosofi er en andreordens aktivitet, dvs. ikke en del av det religiøse selv, men relatert til de ulike religionene. Religionsfilosofien er relatert til de ulike religionene på samme måte som naturvitenskapen forholder seg til enkeltvitenskapene. Den forsøker å analysere begreper som Gud, nirvana, tilbedelse, evig liv, frelse, skapelse osv. Religiøse begrepers natur relateres til hverdagslige fenomen, vitenskapelige oppdagelser, moral og den estetiske dimensjon ved virkeligheten.

Religionsfilosofiens forhold til teologi[rediger | rediger kilde]

Tidligere ble religionsfilosofi forstått som religiøs filosofering, forstått som filosofisk forsvar av religiøs overbevisning (jf. apologetikk). Religionsfilosofien fortsatte det grunnlaget som var lagt av den naturlige teologi, og dens program var å demonstrere Guds eksistens, med andre ord å tilrettelegge for åpenbaringen. I dag kalles denne måten å filosofere på enten for apologetikk eller for filosofisk teologi.

Temaer som behandles av religionsfilosofien[rediger | rediger kilde]

Noen kjente religionsfilosofer[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]