Reiseplan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Reiseplan (eng. flight plan) er en beskrivelse av en planlagt flyging. Reiseplanen skal leveres til lufttrafikktjenesten, som i Norge driftes av Avinor.

Hensikt[rediger | rediger kilde]

En reiseplan leveres når fartøysjefen på luftfartøyet ønsker søk -og redningstjeneste og ved kryssing av landegrenser. AIP Norge sier også at flyging i havområdene under Bodø sitt ansvarsområde og i Øst-Finnmark krever reiseplan.

Reiseplan er ikke nødvendig dersom flygingen ikke faller inn under punktene ovenfor.

Reiseplanskjema[rediger | rediger kilde]

For å få med alle viktige punkter i en reiseplan kan man benytte et reiseplanskjema.

Levering av reiseplan[rediger | rediger kilde]

En reiseplan leveres av fartøysjef på angjeldene luftfartøy eller av flyselskapet som opererer flygingen. Alle lufttrafikktjenesteenheter i Norge kan motta reiseplaner samt AIS/NOTAM-kontoret ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Det er også mulig å bruke internett for utfylling og levering på Internet Pilot Planning Centre.

En reiseplan må leveres 60 minutter før planlagt avgangstid. Ved VFR-flyginger kan man levere 30 minutter før dersom hele flygingen skal foregå innen Norge.

Distribusjon[rediger | rediger kilde]

Innhold[rediger | rediger kilde]

En reiseplan inneholder opplysninger om den planlagte flygningen. Viktige punkter er, men ikke begrenset til:

Luftfartøyets kjennetegn[rediger | rediger kilde]

Luftfartøyets kjennetegn er dets kallesignal som skal benyttes under flygingen. Alternativer som kan brukes er:

 1. Luftfartøyets registrering (for eksempel LNABC eller N1556)
 2. Flyselskapets ICAO-betegnelse etterfulgt av et rutenummer (for eksempel WIF123)
 3. Kjennetegn bestemt av militære myndigheter

Flygeregler[rediger | rediger kilde]

Angir hvilke flygeregler som skal benyttes under flygingen. Alternativer er:

 1. Intstrumentflygeregler (IFR)
 2. Visuelle flygeregler (VFR)
 3. IFR først etterfulgt av VFR senere i flygingen
 4. VFR først etterfulgt av IFR sener i flygingen

Flytype[rediger | rediger kilde]

Flytype skal samsvare med ICAOs typebenevnelse på angjeldende luftfartøy.

Utstyr[rediger | rediger kilde]

Utstyr er radiokommunikasjons- og navigasjonsutstyr som luftfartøyet har ombord.

Avgangsplass- og tid[rediger | rediger kilde]

Avgangsplass er stedet som luftfartøyet tar av ifra eller det punktet hvor reiseplanen skal åpnes (les:aktiveres) under flyging. Dersom luftfartøyet tar av fra en flyplass skal ICAOs flyplasskode benyttes. Hvis avgangsplass ikke er en flyplass (grusbane, vann, åker etc) eller hvis luftfartøyet allerede er i luften benyttes bokstavkoden ZZZZ. Avgangsplass/punkt skrives i klartekst under Andre opplysninger.

Avgangstid er tidspunktet for avgang og tiden hvor reiseplanen åpnes hos mottakerne av reiseplanen. Tiden skal skrives i UTC.

Marsjhastighet[rediger | rediger kilde]

Marsjhastighet er luftfartøyets faktiske hastighet i forhold til omkringliggende luft under hele eller en del av flygingen. Her kan kilometer per time, knop eller Mach-nummer benyttes.

Marsjhøyde[rediger | rediger kilde]

Marsjhøyde er den planlagte høyden som luftfartøyet vil benytte i hele eller en del av flygingen. I Norge kan høyden kan skrives på flere måter:

 • For IFR- og VFR-flyginger:
 1. Flygenivå
 2. Antall fot uttrykt ved QNH
 • For ikke-kontrollerte VFR-flyginger:
 1. Kun ordet VFR

Flygerute[rediger | rediger kilde]

Planlagt flygerute beskrives ved å bruke én eller flere av følgende:

Her skrives også eventuelle høyde- og/eller hastighetsforandringer og hvor disse trer i kraft. I de segmentene hvor flygingen ikke skjer langs angitte ATS-ruter bør det ikke være mer enn 30 minutters flytid mellom hvert punkt.

Destinasjonsplass[rediger | rediger kilde]

Destinasjonsplassen er stedet hvor luftfartøyet lander sist eller det punktet hvor fartøysjefen vil avslutte reiseplanen. Når en slik melding mottas av lufttrafikktjenesten, er reiseplanen lukket. Lufttrafikktjenesten er ansvarlig for å igangsette en søk- og redningsaksjon dersom flytiden er oversteget med 30 minutter og ingen kontakt er opprettet med luftfartøyet.

Oppføring av destinasjonsplass skal skje på samme måte som Avgangsplass. Hvis destinasjonsplassen ikke er en flyplass skal det under Andre opplysninger føres opp hvilken lufttrafikktjenesteenhet som er ansvarlig for lukking av reiseplanen

Flytid[rediger | rediger kilde]

Flytiden skal skrives i timer og minutter. For VFR flygninger er flytid: Tid fra avgang til man er overhead destinasjonen. For IFR flygninger er flytid: Tid fra avgang til man når planlagte IAF (initial approach fix).

Andre opplysninger[rediger | rediger kilde]

Andre opplysninger inneholder informasjon om blant annet:

 • informasjon som ikke dekkes av punktene ovenfor
 • forhold ved luftfartøyet eller flygingen som er viktige for lufttrafikktjenesten
 • flyselskap som opererer flygingen
 • avgangs- og/eller landingsplass dersom den/disse ikke er en flyplass
 • registreringsbokstaver

Dersom ingen informasjon er nødvendig eller tilgjengelig skrives tallet 0.

Tilleggsinformasjon[rediger | rediger kilde]

Distribuering av tilleggsinformasjonen er ikke nødvendig, men beholdes hos lufttrafikktjenesteenheten som mottar reiseplanen.

Aksjonstid[rediger | rediger kilde]

Aksjonstiden forteller hvor lenge luftfartøyet kan fly før drivstoffet er brukt opp. Tiden føres opp i timer og minutter.

Personer ombord[rediger | rediger kilde]

Antall personer ombord inkludert flybesetningen.

Redningsutstyr[rediger | rediger kilde]

Spesifisering av redningsutstyret som eventuelt fins ombord i luftfartøyet.

Nødradio[rediger | rediger kilde]
Overlevelsesutstyr[rediger | rediger kilde]
Redningsvester[rediger | rediger kilde]
Livbåter[rediger | rediger kilde]

Beskrivelse av livbåter ombord:

 • Kapasitet
 • Farge
 • Om livbåten er heldekkende eller ikke
Luftfartøyets utseende[rediger | rediger kilde]
 • Farge
 • Merking
Tilleggsinformasjon[rediger | rediger kilde]
 • Informasjon om redningsutstyret som ikke dekkes av punktene ovenfor
Fartøysjef[rediger | rediger kilde]
 • Navn på fartøysjef og telefonnummer