Reaktiv effekt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Reaktiv effekt, blir ofte kalt blindeffekt. Reaktiv effekt for en vekselstrømkrets er ved sinusformet strøm lik produktet av effektiv strøm, effektiv spenning og sinus til faseforskyvningen mellom strøm og spenning. (Q = Veff Ieff sin φ)

Ved en elektromagnetisk kraft der vi har en spole tvinnet rundt en jernkjerne er den reaktive effekt med på å bygge opp det magnetiske feltet når strømmen vokser. Den samme energien leveres tilbake fra spolen når strømmen i spolen avtar.

Derfor «forbrukes» det ikke reaktiv effekt, sagt med andre ord reaktiv effekt utgjør ingen belastning og kan ikke omsettes til arbeid. Det er en effekt som svinger (pendler) mellom last og spenningskilde. Det kreves derimot at spenningskilden er stor nok til å kunne stille den effekten til «disposisjon».

Den reaktive effektflyten skaper også ekstra spenningsfall og effekttap på overføringsskabelen /lederen. Dette tapet kommer i tillegg til det tapet den aktive effekten medfører.

Den har samme dimensjon som effekt og måles i enheten VAr (voltampere reaktiv), med samme dimensjon som watt.

Sammenlikning[rediger | rediger kilde]

Man kan sammenligne reaktiv effekt med å svømme over en elv fra punkt A til punkt B. Dersom det er strøm i elva, må man ikke sikte på punkt B for å svømme over, men heller på et punkt C lenger opp i elva, slik at strømmen fører deg til punkt B. Du må altså gjøre et arbeid med å svømme mot punkt C, men havner i punkt B. Du har «brukt» reaktiv effekt, men det er kun den aktive effekten som er nyttig. (Det at du har kommet til punkt B.)