Religion, livssyn og etikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra RLE)
Gå til: navigasjon, søk

Religion, livssyn og etikk (RLE) er et fag i den norske grunnskolen.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny læreplan i religion, livssyn og etikk for grunnskolen. Læreplanen gjelder fra 1. august 2008 og erstattet læreplanen i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL).

Solberg-regjeringen planlegger å endre navnet på faget RLE til «Kristendom, religion, livssyn og etikk».[1]

Bakgrunn for endringene[rediger | rediger kilde]

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) fastslo i dom av 10. januar 2006 at KRL-faget, slik det var etter ordningen fra 1997, ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning. Norge har dermed krenket den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, første tilleggsprotokoll art. 2.

EMD finner at det er kvalitative forskjeller i undervisningen i kristendom i forhold til de andre delene av faget, og mener derfor at det er uklart hvordan fagets formål: Å fremme forståelse, respekt og dialog, kan nås. På denne bakgrunn konkluderer domstolen med at kristendomselementene i faget er i strid med EMK. Flere av formuleringene som dommen kritiserer i den tidligere lovbestemmelsen, var ikke endret siden 1997.

Dommen har som forutsetning at en obligatorisk opplæring om religioner skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Det innebærer at den skal være saklig og upartisk og at de ulike verdensreligioner og livssyn skal presenteres med respekt.

Endringer i læreplanen[rediger | rediger kilde]

Læreplanen er endret i samsvar med lovendringene. Dette gjelder i hovedsak i formålet med faget, og det er foretatt mindre endringer i kompetansemålene. Kristendomskunnskap vil fortsatt ha den største delen av lærestoffet. Samtidig må ikke kristendomskunnskap ha et så stort omfang at det av den grunn blir kvalitative forskjeller, noe EMD i dommen kritiserer læreplanen fra 1997 for.

I tillegg til en ny læreplan, er det også gjort endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lovendringene ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2008. Endringene trådte i kraft 1. august 2008.

Noen av endringene:

  • I formålet er det gjort endringer i tekst og henvisningen til opplæringsloven er tatt bort.
  • Det er ikke anledning til å forskyve kompetansemål til høyere årstrinn.
  • Bestemmelsen om prosentfordeling av mengde mellom de ulike hovedområdene er tatt bort.
  • Følgende kompetansemål er endret:

Kristendom etter 4. trinn "Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske den lokale kirke, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter" er endret til: "beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter"

Grunnleggende ferdigheter, hovedområder, og vurderingsordning er beholdt uforandret.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ [1]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]