Røntgenrør

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et røntgenrør brukes for å lage røntgenstråling. En glødekatode sender ut elektroner som blir akselerert mot en anode ved hjelp av en høy spenning. Elektronene har kinetisk energi omtrent lik null når de forlater katoden. Den kinetiske energien Ek ved anoden blir derfor e*U, der e er elektronladningen og U er spenningen. Når elektronene treffer anoden, sender anoden ut røntgenstråling, eller bremseenergien den får når elektronene treffer. Strålingen er fordelt over mange frekvenser. Mesteparten av strålingen har større frekvens enn ultrafiolett stråling. For et røntgenrør med en gitt spenning U har strålingen en maksimal frekvens, f. Den mest energirike røntgenstrålingen oppstår når all kinetisk energi i ett elektron blir omformet til ett foton.