Public choice

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Public choice er en teori innenfor økonomi og statsvitenskap, som anvender samme vitenskapelige verktøy til sin analyse av politiske fenomener som nasjonaløkonomene bruker til analysen av økonomiske fenomener. En av teoriens grunnantagelser er at politiske aktører er rasjonelle og forsøker å makismere sin egennytte. Politikerne stemmemaksimerer, mens embetsmenn budsjettmaksimerer. Public choice kan sees på som en del av rational choice-teorien.