Hopp til innhold

Psykologisk test

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En psykologisk test er en standardisert måling av ulike aspekter ved menneskelig atferd, for eksempel intelligens eller personlighet. Til forskjell fra prøver og tester i skolen, baserer psykologiske tester seg på psykologiske teorier eller vitenskapelig etablert psykologisk kunnskap. Testene kan gjøres på grupper, men oftest testes enkeltindivider.

Psykologiske tester brukes på flere områder. Innen psykiatri brukes tester for å stille diagnoser av psykiske lidelser. Psykologiske tester brukes også innen rekruttering, for eksempel for å kartlegge om en person er egnet for en bestemt stilling.

Utforming[rediger | rediger kilde]

Testene utformes etter ett av to prinsipper:

  • Normative tester

Disse speiler resultatet av testen i forhold til en normgruppe. Skåren beregnes og omsettes til en prosentvis fordeling i forhold til gjennomsnittet av normgruppen. I normative tester vurderes utsagn eller spørsmål etter en skala. Slike tester er gjerne detaljerte og har høyt presisjonsnivå, men de kan være krevende å tolke og kan ta lang tid å besvare.

* Ipsative tester

Ved ipsativ tester sammenligner man forskjellige trekk ved personen. En ipsativ intelligenstest vil ikke si noe om intelligensnivået i forhold til normen, men vil mer vise de sterke og svake sidene av personens kognitive funksjoner. En ipsativ test vil ikke vise hvor høy/lav verbal og matematisk intelligensen er, men den vil mer vise om man er sterkere i den verbale enn i den matematiske del eller vice versa. I denne type tester er det ett riktig av flere alternative svar, og en bruker gjerne Likert skala (oppkalt etter psykologen Rensis Likert). Teknikken «forced choice» gir mulighet til direkte tilbakemelding om testpersonen, selv om valgmulighetene er begrensede. Slike tester er gjerne lette å forstå og hurtige å svare på, mens detaljene kan være begrensede og presisjonen lav.

Prinsipper for psykologisk testing[rediger | rediger kilde]

For å sikre standardisering av en test må det sies noe om reliabilitet (pålitelighet) og validitet (gyldighet). Man ønsker å finne ut hvor pålitelig instrument testen er og hvor godt den måler det den har til hensikt å måle. Riktige psykologiske tester utvikles og gjennomføres i forhold til forskning. En riktig psykologisk testing består av følgende:

  • Standardisering

Alle prosedyrer og fremgangsmåter må utføres med konsistens og under samme miljø.

  • Objektivitet

Skåring skal være fri for subjektive vurderinger eller skjevheter.

  • Normering

Det gjennomsnittlige testresultat i en stor gruppe skal kunne sammenlignes med resultatene av andre ved å etablere et punkt for sammenligning eller en referanseramme.

Man skal kunne oppnå det samme resultatet etter flere testinger.

Testen som blir gjennomført skal måle det den er ment å måle.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Shultz & Schultz, Duane (2010). Psychology and work today

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]