Prøvelsesrett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Prøvelsesrett er den rett den dømmende makt har til å prøve lover og andre vedtak fra den lovgivende makt opp mot landets grunnlov (konstitusjon). Denne retten er en del av kontrollmekanismene mellom styresmakter som har maktfordeling seg imellom. Retten har sitt opphav i USA og Presidentmodellen, men instituttet er tatt i bruk også i parlamentariske land. Begrepet prøvelsesrett brukes også om domstolenes rett til å prøve forskrifter utarbeidet av den utøvende makt opp mot formelle lover.

I Norge kan man få prøvet for domstolene om lover og andre vedtak av Stortinget er i samsvar med Grunnloven. Retten kommer ikke frem av noen lovbestemmelse, men er ansett som konstitusjonell sedvanerett. Dette ble første gang slått fast av Høyesterett i en dom fra 1866.