Post Office Rifles

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Post Office Rifles var et regiment i den britiske hæren, opprettet i 1867 med vervede soldater. Avdelingen gjennomgikk en rekke endringer frem til 1921, hvoretter navnet gikk tapt i forbindelse med reorganisering.

Post Office Rifles ble dannet etter at 1600 tjenestemenn ved Post Office ble innrullert som spesialkonstabler under major John Lowther du Plat Taylor ved 21st Middlesex Civil Service Volunteers (Post Office Company). Dette ble gjort som svar på eksplosjoner i London og Manchester og uro andre steder i 1867, forårsaket av forkjempere for irsk uavhengighet.

Etter at de umiddelbare urolighetene opphørte, ble det foreslått at de spesialkonstablene som var villige skulle danne et permanent gevorbent regiment. 13. februar 1868, etter at generalpostmesteren gav sitt samtykke, godkjente krigsministeriet et regiment på 1000 mann. 2. mars samme år ble du Plat Taylor utnevnt til oberstløytnant og sjef for 49th Middlesex Rifle Volunteers (Post Office Rifles).

I 1877 foreslo du Plat Taylor opprettelsen av et eget postkorps i den regulære hæren, men på grunn av pengemangel ble foreslaget ikke tatt til følge. I 1880 ble regimentet omnummerert til 24. som følge av en nasjonal omorganisering av gevorbne korps.