Posse Comitatus-loven

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Posse Comitatus-loven (Posse Comitatus Act) er en amerikansk føderal lov vedtatt av Kongressen i 1878 for å forby føderale tropper å overvåke valg i tidligere konfødererte stater. Loven forbyr føderale militære mannskaper, samt avdelinger i Nasjonalgarden under føderal kontroll, å opptre som politi innenfor landets grenser, med mindre det er hjemlet eksplisitt av grunnloven eller Kongressen. Den opprinnelige loven nevnte kun Hæren, men Flyvåpenet ble tilføyet i 1956, og Marinen og Marinekorpset inkluderes gjennom en forskrift fra Forsvarsdepartementet.

Noen tilfeller omfattes ikke av loven:

  • Avdelinger i Nasjonalgarden som er underlagt guvernøren i en delstat.
  • Tropper brukt for å slå ned et opprør.
  • Kystvakten når den er underlagt Sikkerhetsdepartementet.
  • Teknisk og materiell støtte som skip, båter, luftfartøyer og kommunikasjonsutstyr.