Portal:Stavanger/Utvalgt artikkel/Artikkelarkiv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv over utvalgte artikler i Stavangerportalen
Utvalgt artikkel · Utvalgt bilde · Utvalgt biografi · Visste du at

Januar[rediger kilde]

Myhregården 2010
Myhregården er en bygård i krysset mellom Nygata, Østervåg og Klubbgata og ved Lars Oftedals plass i Stavanger. Eiendommen har matrikkelnummer 355 og omfatter Nygata 20 til 24.

Det var i 1835 et våningshus og et brennevinsbrenneri på eiendommen. Fram til 1900 var det to trehus. Det nederste var i to fulle etasjer og med loft med en ark vendt ut mot Klubbgata. Første etasje ble brukt som butikklokaler. I det øverste huset var det en del slakterboder. Om høsten var en god del kvinner engasjert her i saueslakting.

Dagens bygning ble bygd i 1901 i teglstein, og påbygd i 1905-1906 av John G. Myhre. Det var fram til 1966 Stavangers største privateide hus. Regnet en smått og stort hadde huset 120 rom. Myhre drev fargeri i huset (farging av klær og stoffer), og senere et vaskeri.

I år 2000 var det kontorer i tre etasjer og en leilighet på toppen. I 2006 ble det vedtatt at huset skulle ombygges til hotell.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Februar[rediger kilde]

Stavangerdialekten kjennetegnes ved blant annet bruken av bløte konsonanter (p, t, k → b, d, g i inn- og utlyd) og bruken av Skarre-ren. Æ-lyden blir vanligvis byttet ut med en e-lyd (Eksempler: sær → ser, hæl → hel, bær → ber). Spørsmålsformuleringer begynner ofte med ordet «om» (Om du vett ka klåkkå e? Om eg kan få is?). Et annet kjennetegn, som dog ikke er like utbredt overalt, er segmentering, det vil si at doble konsonanter blir gjort ulike, som f. eks. «fjell» som blir til «fjedl» og «alle» som blir til «adle».

Det har tradisjonelt eksistert to bymål i Stavanger, såkalt «gadespråg» og «pent stavangersk». På pent stavangersk blir språket lagt om i retning av dansk språk. Denne sosiolekten har historisk sett vært knyttet til bydelen Eiganes (eller Egenes), men dette er ikke lenger like tydelig. Eksempler på pent stavangersk er «ikke» i stedet for «ikkje», «je» i stedet for «eg», «frem» i stedet for «fram», «sne» i stedet for «snø», «gottene» i stedet for «guttane» og «hytten» i stedet for «hyttå». Det mest kjente verket om Stavanger-dialekten er Stavanger bymål skrevet av rektor Mandius Berentsen og språkforsker Amund Larsen og utgitt i 1925. I 2009 ble boken "Ska sei!" av Erling Jensen utgitt på Commentum Forlag AS. Boken inneholder 850 ord og uttrykk fra Stavanger.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Mars[rediger kilde]

Vågen i Stavanger sett fra luften. Byfjorden kan sees i nedre høyre billedkant.

Byfjorden er en fjord på østsiden av Randaberg og sørøstover til sentrum av Stavanger. Den har innløp fra Kvitsøyfjorden mellom Tungeneset i Randaberg og Bruholmen vest for Bru i Rennesøy kommune. Fra innløpet og sør til Vågen i sentrum av Stavanger er fjorden omtrent 10,5 km lang.

Fra Randaberg går den nesten 6 km lange Byfjordtunnelen under fjorden og videre til Rennesøy som en del av Rennfastsambandet langs E39. Sør for Bru ligger øyen Hundvåg. Mellom Hundvåg og Bru går Åmøyfjorden østover til Horgefjorden.

Flere bukter og viker ligger langs vestsiden av fjorden. Tungvika ligger like sør for Tungeneset, Randabergbukta ligger like ved Randaberg, Ladbergvika er en annen vik i Randaberg, Harastadvika ligger lenger sør. Dusavika er et industri- og baseområde for petroleumsvirksomheten i Stavanger. Sør for Dusavika ligger Tasta, en bydel i Stavanger. På Buøy, en halvøy på Hundvåg, ligger Rosenberg Verft.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

April[rediger kilde]

Vågen i Stavanger sett fra Torget.

Vågen er hjerte i byen. Det er denne delen av Byfjorden som har gitt navn og utspring til byen Stavanger. Det historiske og dagens sentrum ligger langs vågen. Navnet Stavanger kommer fra det norrøne navnet Stafangr, som er sammensatt av stafr, som betyr stav, og angr, som betyr fjord. Ifølge historikeren Knut Helle må det dreie seg om det rette fjordløpet inn til Vågen, med stafr som skal vise til Valbergets bratte skrent øst for Vågen. By bebyggelsen i startet øst for vågen og opp mot Torget og Domkirken.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Mai[rediger kilde]

Båtgravene på Gausel er navnet på tre båtgraver som ligger på høyderyggen nord for Husaberget, Gausel i Stavanger.Da lokale gårdbrukere i 1860 fjernet tre større gravhauger på omkring 13-15 meter i diameter ble det kun funnet en jernøks og et hestekranium. Ved de arkeologiske undersøkelsene på Gausel i 1997-2000 ble restene av haugene gjenfunnet og undersøkt. I den midterste av de tre haugene viste det seg at nesten hele graven fortsatt var bevart, selv om selve haugen over var fjernet. Dette er overaskende siden det har vært et intensivt jordbruk her i over 150 år. To av gravene hadde mange funn, men graven like øst for de to andre var totalt ødelagt av fjerningen i 1860 og en nyere tids vannledning som var gravd tvers gjennom gravresten. Alle de utgravde gravene på Gausel var antatt som fjernet og tapt før arkeologene begynte å grave her.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Juni[rediger kilde]

Universitetet i Stavanger (forkortet UiS) er Norges femte universitet, etablert 1. januar 2005 da Høgskolen i Stavanger (HiS) fikk sin universitetsstatus. Universitetet har omlag 7000 studenter og 1000 tilsatte og er organisert i tre fakulteter: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Universitetsområdet ligger på Ullandhaug i Stavanger og de fleste institutt og avdelinger er også plassert her. Per Ramvi ble ansatt som universitetsdirektør i 2005 mens Aslaug Mikkelsen har vært rektor siden 1. august 2007. Rektor er leder av den faglige virksomheten ved UiS og er styreleder for Universitetsstyret.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Juli[rediger kilde]

Rosenberg Verft 2006

Rosenberg Mekaniske Verksted ble stiftet i 1896 av blant andre Sigval Bergesen d.e. og Knud Zimmer som også ble den første disponent. Aksjekapitalen ved oppstart var på 54 000 kroner. Det var 13 ansatte ved bedriften. Bedriften har hatt flere navneendringer, og er i dag en del av Bergen Group AS. Bedriften er en ledende leverandør til norsk oljevirksomhet og har over 500 ansatte.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

August[rediger kilde]

Torget før tusenårsstedet ble oppusset.

Torget i Stavanger, lokalisert midt i bykjernen ved Vågen og er «byens møteplass». Torget har i hele Stavangers byshistoire vært den viktigste samlingsplass og markedsplass. Torget er formet som en skrånende plass som faller fra Domkirken til sjøtrappa og Vågen og arelaet er på 24 000 m2. Det står en statue av Alexander Kielland på torget i Stavanger som ble avduket på 6. mai 1928. Statuen er laget av Magnus Vigrestad.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

September[rediger kilde]

Chr. Bjelland & Co ble hermetikkselskap etablert i Stavanger i 1882 av siddisen Christian Bjelland. «Ikke noe snikk-snakk, Bjellands hermetikk, takk» var et allment kjent munnhell på 1900-tallet. Logoen til Bjelland, «Mannen med fisken» tegnet av Th. Kittelsen ble sammen med bedriftens varemerke «King Oscar», verdenskjente. Bedriften var i mange år Stavangers største arbeidsgiver. Nå aktiv i havbruk og som investerings- og eiendomsselskap. Selskapet ble aksjeselskap fra 1927.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Oktober[rediger kilde]

Gamle Stavanger
Gamle Stavanger eller Straen som området også kalles er Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelse. Gamle Stavanger er et veldig sjarmerende strøk midt i Stavanger sentrum og består av 173 vernede og restaurerte trehus som ble oppført på slutten av 1700- og begynnelsen på 1800-tallet. De fleste husene er små og hvitmalte, ihvertfall ut mot gaten. Det er typisk for Gamle Stavanger at husene er rødmalte på baksiden, fordi rødmaling i sin tid var billigere enn hvit. Dermed sparte man penger på å ikke male baksiden, som folk ikke så, i rødt. For mange er det mest karakteristiske ved Stavanger i dag fortsatt små fargerike trehus, og brosteinsgater.

Straen ligger vest for Vågen, på motsatt side av den edlste bebyggelsen i byen. Men under den økonomiske oppturen på 1700 og 1800-tallet ble området bebygd. Husene var opprinnelig bebodd av håndverkere, sjøfolk og arbeidere. Området lå i nær tilknytting til havnen, nede i vågen og den tidlige industrien i fra Straen og ut mot Bjergsted. Husene hadde ofte flere beboere selv om de er små, ja opptil 20-25 mennesker i hvert hus og brutto boligflate lå på rundt en 4-5 m² pr person. Stavanger Kommune har mottatt flere priser for bevaringen av Gamle Stavanger. Husene er delvis i privat og delvis i kommunal eie.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

November[rediger kilde]

NMS sitt hovedkvarter i Stavanger
Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en luthersk misjonsorganisasjon som ble stiftet 8. august 1842 i Stavanger.

I 1843 samlet organisasjonen seg rundt utsendelsen av den første norske misjonær Hans Schreuder til Zululand i dagens Sør-Afrika.

NMS samarbeider med kirker i 13 land på fire kontinenter og har ca 100 misjonærer i arbeid (2006). I de fleste av disse landene har livskraftige kristne kirker vokst frem som et resultat av arbeidet. Diakonal og sosial innsats går hånd i hånd med forkynnelsen av det kristne budskapet. Dette er et kjennetegn ved NMS' misjonsarbeid.

NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og ser seg som et redskap for å realisere denne kirkes misjonsoppdrag. Dette skjer gjennom et utstrakt arbeid i ca 3000 misjonsforeninger og grupper blant barn, unge og voksne. I tillegg samarbeider NMS nært med lokalmenighetene i Den norske kirke og har en rekke giverordninger som sikrer arbeidet.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Desember[rediger kilde]

Stavanger lufthavn, Sola ble åpnet allerede i 1937
Stavanger lufthavn, Sola (IATA: SVG, ICAO: ENZV) er Norges eldste og den tredje største flyplassen i landet (per 2008), og er en stamlufthavn med internasjonal trafikk. Sola flystasjon med 330-skvadronen (Sea King redningsskvadron) holder også til her. Flyplassen ligger i Sola kommune, 15 km sørvest av Stavanger i Rogaland.

Flyplassen hadde 82 118 flybevegelser og 3 742 153 passasjerer i 2008. Fem flyselskaper tilbyr innenriksflyvninger til ni destinasjoner mens ti flyselskaper tilbyr flyvninger til 17 destinasjoner med daglige avganger til Aberdeen, Amsterdam, Billund, Esbjerg, Frankfurt, København og London. Flyplassen har også betydelig helikoptertrafikk til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Størsteparten av trafikken kommer likevel fra ruten til Oslo, som trafikkeres med circa 25 daglige avganger med Boeing 737 fly.

Ved Stavanger Lufthavn, Sola finnes også Sola Kontrolltårn/innflygningskontroll, Stavanger Kontrollsentral og Hovedredningssentralen for Sør-Norge.


rediger · flytt · historikk · diskusjon