Portal:Den europeiske union

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Forside Institusjoner Medlemsland Kategorier
Den europeiske unions portal
Pix.gif
Pix.gif
Pix.gif
Pix.gif
Innledning

Den europeiske union (EU), el. Europaunionen, er et forbund inngått mellom 28 demokratiske nasjonalstater i Europa, hvis virksomhet omfatter adskillige samfunnsområder. Samarbeidet, som har sitt utspring i en integrasjon av ren økonomisk art i perioden etter Den annen verdenskrig, har gradvis økt i omfang ettersom medlemsland innbyrdes har inngått traktater om utviding av de europeiske institusjoners kompetanser. Likeledes er antall tilsluttede land gradvis økt. Betegnelsen for denne løpende utvikling er «den europeiske integrasjon».

I det samarbeide den europeiske sammenslutning utgjør, inngår et fellesmarked som sikrer rettigheter til fri bevegelighet for personer, varer, tjenester og kapital på tvers av medlemslands nasjonale grenser. Schengen-samarbeidet har ytterligere sørget for fjerning av de fleste kontroller ved medlemslands felles grenseoverganger, samt opprettet Schengen-områdets felles yttergrenser. Unionen forvalter felles handels-, jordbruks- og fiskeripolitikk, samt bl.a. programmer for regional utvikling og økonomisk utjevning i Europa. I 1999 ble den europeiske fellesvaluta, euro, innført. Denne er hittil kommet til anvendelse i seksten medlemsland. Unionen fører en utenrikspolitikk med enstemmighet blant medlemsland som den alminnelige forutsetning. Det europeiske diplomatkorps er operativt, samtidig som medlemslands mulighet til å føre egen utenrikspolitikk er opprettholdt.

EU har 501 millioner innbyggere (2010), og dens verdiskaping utgjorde omtrent 31 % av verdens BNP (€11,8 / US$16,6 trillioner) i 2007. Unionen representerer sine medlemsland i Verdens handelsorganisasjon (WHO) (samtidig som medlemslands WHO-medlemskap opprettholdes), er deltager G8-møter, og observatør i De forente nasjoners (FN) generalforsamling. Tjueen medlemsland er tilsluttet Den nordatlantiske allianse (NATO). Noen av Unionens viktigste institusjoner er dens kommisjon, parlament, råd, domstol og sentralbank. Europeiske borgere velger representanter i Unionens parlament hvert femte år.

Null1 May 2004 enlargement celebration in Parc du Cinquantenaire.jpg
Underportaler
Østerrike Belgia Storbritannia Bulgaria Kroatia Tsjekkia Kypros
Coat of arms of the archduchy of Austria.svg Royal Arms of Belgium.svg Arms of the United Kingdom.svg Coat of arms of Bulgaria (version by constitution).svg Croatian Chequy.svg Coat of arms of the Czech Republic.svg Lesser coat of arms of Cyprus.svg
Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Hellas Irland
National Coat of arms of Denmark no crown.svg Small coat of arms of Estonia.svg Coat of arms of Finland.svg Arms of France (UN variant).svg Coat of arms of Germany.svg Lesser coat of arms of Greece.svg Coat of arms of Ireland.svg
Spania Ungarn Italia Latvia Litauen Luxembourg Malta
Arms of Spain.svg Arms of Hungary.svg EU Member States' CoA Series- Italy.svg Lesser coat of arms of Latvia (escutcheon).svg Coat of arms of Lithuania.svg Arms of the Count of Luxembourg.svg Arms of Malta.svg
Nederland Polen Portugal Romania Slovakia Slovenia Sverige
Arms of the Kingdom of the Netherlands.svg Herb Polski.svg Portuguese shield.svg Coat of arms of Romania.svg Coat of arms of Slovakia.svg Coat of arms of Slovenia.svg Great shield of arms of Sweden.svg