Police nationale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Police nationale
TypeNasjonalt politi
VirkeområdeFrankrike
Etablert14. august 1941
General manager of the French National Police Gérald Darmanin
HovedkontorParis
Nettstedwww.police-nationale.interieur.gouv.fr
Kart
Police nationale
48°52′17″N 2°19′04″Ø

Police nationale er Frankrikes sivile politistyrke, med hovedansvar for byer og større tettsteder. Etaten er underlagt det franske innenriksministeriet og har omkring 149 058 ansatte (2020).

Forskjellet mellom politiet og gendarmeriet er at polititjenestemennene er sivile statstjenestemenn, i motsetning til gendarmene som er militære tjenestemenn. Deres geografiske operasjonsområde er betydelig forskjellig. Mens de to etatene har jurisdiksjon over hele landet, virker politiet hovedsakelig i store byer og deres utkanter, mens gendarmeriet virker i landlige områder samt på store motorveier.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Politidirektoratet[rediger | rediger kilde]

Politiet er avhengig av innenriksdepartementet, hvorav det utgjør det største direktoratet (DGPN) når det gjelder personell, midler og utstyr. Det består av følgende avdelinger:

 • Ressurser og kompetanse (DRCPN)
 • Generalinspektoratet for politiet (IGPN)
 • Sentralavdelingen for etterforskingspolitiet (DCPJ).
 • Sentralavdelingen for offentlig sikkerhet (DCSP). Dette er avdelingen som alle politistasjonene i Frankrike er avhengige av.
 • Sentralavdelingen for grensepoliteti (DCPAF);
 • Sentralavdelingen for Compagnies républicaines de sécurité (DCCRS);
 • Sentralavdelingen for rekruttering og utdanning (DCRFPN);
 • Sentralavdelingen for internasjonalt sikkerhetssamarbeid (DCIS) (sammen med gendarmeriet)
 • Livvagttjenesten (SDLP);
 • Den kriminaltekniske tjenesten (SNPS)
 • Statistikktjeneste for innenlands sikkerhet (sammen med gendarmeriet)

Enheter direkte under direktoratet[rediger | rediger kilde]

 • Recherche Assistance Intervention Dissuasion
 • Tverrdepartemental sentralavdeling for teknisk intervensjon mot trussel fra kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) og nukleært materiale (N).
 • Politiets informasjons- og kommunikasjonstjeneste
 • Delegasjonen for kriminalitetsofre
 • Koordineringsenhet for store begivenheter
 • Koordineringsenhet for taktiske politioperasjoner
 • Polities informationssenter
 • Nasjonal tjeneste for administrative sikkerhetsundersøkelser
 • Nasjonal transportdatatjeneste

Politiprefekturen i Paris[rediger | rediger kilde]

Politiet i Paris er ikke operativt underlagt politidirektoratet men er underlagt politiprefekturen, ledet av politiprefekten som rapporterer direkte til innenriksministeren. Politiprefekten kommanderer, administrerer og koordinerer politiet og gendarmeriet i sitt område.

Politiansatte[rediger | rediger kilde]

Ansatte i politiet 2011:

Stillingkategori 2011
Administrasjonsansatte 12.723
Tekniske ansatte 3.936
Arbeider 673
Embetsmenn og ledende polititjenestemenn 11.809
Polititjenestemenn 101.625
Kriminaltekniske ansatte 1.723
Sikkerhetsassistenter 12.340

Polititjenestemenn og sikkerhetsassistenter[rediger | rediger kilde]

Den grunnleggende utdanningen til polititjenestemann (corps d'encadrement et d'application) er en 12 måneders lang utdanning ved en politiskole, etterfulgt av 12 måneders aspiranttjeneste. Opptakskravet er generell studiekompetanse.[1] For sikkerhetsassistenter, adjoints de sécurité, stilles ingen spesiell utdanningskrav. De utdannes unner 18 uker.[2]

Distinktion Stilling Tittel Tilsvarende i Norge
Adjoint de sécurité
Ligner på engelske Police Community Support Officers
Finnes ikke i Norge
Gardien de la paix élève Élève Politistudent
Gardien de la paix stagiaire Gardien de la Paix Politiaspirant
Gardien de la paix Politibetjent 1
Sous-brigadier de police
Med 12 års tjenestetid
Brigadier de police Politibetjent 2
Brigadier chef de police Politibetjent 3
Major de police Major de police Politiførstebetjent
Major de police à l’échelon exceptionnel Major de police
I et eksepsjonelt lønnstrinn
Major de police responsable d'une unité locale de police Major de police
leder for en lokal politienhet
Politioverbetjent
Kilde:[3]

Ledende polititjenestemenn[rediger | rediger kilde]

Utdanningen for ledende polititjenstemenn (corps de commandement) er en 18 måneders lang utdanning som student ved politihøgskolen École nationale supérieure des officiers de police (ENSOP) og som aspirant. Opptakskravet er en bachelorgrad i jus [4], eller att kandidaten er en polititjenestemann med minst to års tjenestetid[5] eller er en tjenestemenn i en etat (også politietaten) under innenriksdepartementet med minst 4 års tjenestetid.[6]

Distinksjoner for ledende polititjenestemenn.
Stilling Tittel Tilsvarende i Norge
Élève lieutenant de police Student ved ENSOP
Lieutenant de police stagiaire Overbetjentaspirant
Capitaine de police Lieutenant de police Politioverbetjent
Capitaine de police
Med 4 års tjenestetid
Commandant de police Politistasjonssjef
Commandant divisionnaire de police Politiinspektør
Commandant divisionnaire fonctionnel de police Politiinspektør (driftsenhetsleder)
Kilde:[3]

Politiembetsmenn[rediger | rediger kilde]

Utdanningen for politiembetsmenn (corps de conception et de direction) er en 22 måneder lang tid ved politihøgskolen École nationale supérieure de la police (ENSP) og som aspirant. Kandidaten skal ha en mastergrad i jus [7] eller være en overbetjent med syv års ansiennitet[8] eller en sivil eller militær statstjenestemann eller en tjenestemann ved en kommune eller en internasjonal mellomstatlig organisasjon med minst 4 års effektiv offentlig ansettelse.[9]

Distinksjoner for politiembetsmenn.
Stilling Tittel Tilsvarende i Norge
Élève commissaires de police Studerende ved ENSP
Commissaire de police stagiaire Politiinspektøraspirant
Commissaire de police Politiinspektør
Commissaire principal de police Denne stilling er opphevet, men tittelen og distinksjonene kan fortsatt brukes.
Commissaire divisionnaire de police Politiinspektør (driftsenhetsleder)
Commissaire général de police Tilsvarende mangler i norsk politi.
Kilde:[3]

Ledende embetsmenn[rediger | rediger kilde]

Ledende embetsmenn i Politidirektoratet utnevnes på åremål fra politiembetsmennene. Politidirektøren hører normalt til prefektkarrieren.

Distinksjoner for ledende embetsmenn.
Stilling Tittel Tilsvarende i Norge
Controleur général de la police nationale Visepolitimester
Inspecteur général de la police nationale Politimester
Directeur des services actifs de la police nationale Assisterende politidirektør
Directeur général de la police nationale Politidirektør
Kilde:[3]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]