Pionerplante

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Pionerplante er de første plantene som rykker inn ved en primærsuksesjon, og er ofte spesialister i å leve under ekstreme forhold. Mange av pionerene i tidlige faser av primærsuksesjoner har spesialisert seg på å klare seg uten jordsmonn eller i et jordsmonn med lite næring. Blant pionerene er gjerne lavarter og alger som kan feste seg som et overtrekk eller en skorpe på for eksempel stein. Noen alger og bakterier er i stand til å hente nitrogen fra lufta og lage nitrogenforbindelser. Nitrogenforbindelsene er næring som alle planter er avhengig av. Nitrogenforbindelser som pionerene lager, danner grunnlaget for at andre planter kan etablere seg. De første høyere plantene som etablerer seg, er gjerne også tilpasset forhold med lite nitrogennæring. På røttene til slike planter er det knoller med bakterier som binder nitrogenet i lufta og lager nitrogenforbindelser. Gråor er et treslag som har knoller med nitrogenforbindende bakterier. Den klarer seg derfor godt på nitrogenfattig jord.