Pellets

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Pellets.

Pellets er en energikilde som er laget av treflis, skogsavfall, sagbruksavfall, torv eller landbruksavfall. I Norge er så godt som all produksjon basert på treflis. Treflisa blir kokt under trykk og pressa sammen uten bruk av bindemidler. En pellet har en diameter på 6-12 mm. Normalt blir pellets brukt i pelletsovner og mindre varmesentraler. I større anlegg kan en nytte briketter i stedet for pellets.

Brennverdi[rediger | rediger kilde]

Ifølge Norsk Standard NS 3165 skal energiinnholdet i en trepellet (gruppe 1) være på minst 16,9 MJ/kg (4,7 kWh/kg) og fuktinnholdet være maksimalt 10 %.[1] Normalt er norske pellets produsert fra gran eller furu. Disse treslag har en noe lavere brennverdi enn bjørk. Dersom denne pelletsen blir brent i en kamin med virkningsgrad på 85 %, blir effektivt energiinnhold 4,0 kWh per kg. Med en pelletspris på for eksempel kr 3,00 per kg svarer det til en brenselpris på 75 øre/kWh.

Norsk produksjon[rediger | rediger kilde]

Den norske produksjonen var i 2016 på 56 892 tonn. I tillegg ble det importert 25 010 tonn. Eksporten var i 2016 på 12 767 tonn.[2]

Både i Canada og USA er det bygd pelletsfabrikker med tanke på eksport til det europeiske markedet.[3] Både nordamerikanske råvarepriser og storskalaproduksjon gjør at lønnsomheten i norsk pelletsproduksjon er under press. Sagbruksavfall danner grunnlaget for en stor del av den nordamerikanske pelletsproduksjonen. Flere norske pelletsprodusenter har derfor i løpet av de siste årene innstilt produksjonen.[4] Disse har hatt en kapasitet på noen titals tusen tonn per år. Selskapet BioWood NorwayAverøya i Møre og Romsdal prøvde å etablere storskala produksjon av pellets til det europeiske markedet. Produksjonen skulle være basert på norsk trevirke, men dette ble for dyrt i forhold til importert trevirke. Kapasiteten til anlegget var på 450 000 tonn per år og ble offisielt åpna i juni 2010.[5] Anlegget hadde imidlertid store tekniske problem etter oppstart. Produksjonen ble lagt ned i 2012.[6]

I 2015 kjøpte selskapet BioGren produksjonsutstyret på Averøya med tanke på å etablere pellets-produksjon på Skjerkøya i Bamble i Telemark. Planene la opp til en produksjonskapasitet på 300 000 tonn med oppstart av anlegget i 2016, men selskapet har hatt problemer med å skaffe nødvendig etableringskapital.[7][8]

Norsk forbruk[rediger | rediger kilde]

Pellets leveres i småsekker (12-16 kg), storsekker (700–1000 kg) og som bulk. Prisen inklusive moms (2011) ligger på 3,40 kr/kg i småsekk, 3,20 kr/kg i storsekk og 2700 kr/tonn i bulk.[9]

Det totale salget av pellets har økt de siste åra. I 2016 var det på 58 500 tonn. Økingen i forbruk av pellets skyldes at det er flere varmesentraler som bruker pellets. Salget i bulk (både innenlands og eksport) har derfor økt og er i 2016 oppe i 61 000 tonn som er ei tredobling siden 2006. Salg i storsekk har vært nedadgående siden toppåret 2006 og var på snaut 1100 tonn i 2016. Salg av pellets i småsekk har gått nedover fra år til år og var i 2016 på nesten 6100 tonn som er bare 1/3 av salget i 2010.

Pellets brenner svært rent med svært lave verdier av sot og partikler. Brenningen av pellets foregår i en spesiell pelletsovn eller pelletskamin.

Allergikere og astmatikere som blir plaget av vedfyring, klarer ofte å tilpasse seg fyring med pelletsovn.[trenger referanse]

Høsten 2006 vedtok den norske regjeringen å gi økonomisk støtte til innkjøp av pelletsovn.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]