Pedagogiske spill

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Pedagogiske spill er spill som har blitt spesielt utviklet for å lære mennesker noe. Gjennom spillet kan man for eksempel lære noe om et faglig tema eller man kan tilegne seg noen spesifikke ferdigheter. Det kan dreie seg om brettspill, kortspill eller videospill.

Kan bidra til flere typer læring[rediger | rediger kilde]

Man[hvem?] ser for seg at pedagogiske videospill kan bidra til flere former for læring:

  • Ved å løse komplekse problemstillinger som krever at man hele tiden må tilegne seg ny kunnskap underveis for å komme videre i spillet.
  • Ved at spill tilbyr graderte og økende utfordringer som stiller krav til spillerens læringskurve.
  • Ved utvikling av lærling-aktige omgivelser der spillere knyttes til “klaner” eller grupper og får opplæring over tid.
  • Ved utvikling av globale interessefellesskap knyttet til spesifikke spill og tema.
  • Ved at man må lære seg å samarbeide med andre for å løse oppgaver
  • Morsom læringsform som kan styrke motivasjonen for læring
  • Få frem skjulte talenter hos noen elever og det kan være lettere å få med de elevene som ofte faller utenfor.

Integrering av videospill i skolen[rediger | rediger kilde]

Det hersker uenighet om i hvor stor grad videospill skal integreres i skolen, og hva kan man tilføre undervisningen ved å inkludere spill. Spillforsker Simon Egenfeldt-Nilsen mener spill primært tilbyr overfladisk informasjon som ikke er tilstrekkelig til utdanningsformål. I undervisningssammenheng er det nødvendig at lærere ved hjelp av ulike former for støttemateriale bygger videre på spillenes noe overfladiske tilnærming. Lærerne blir viktig for å gjøre spillets innhold mest mulig relevant for den faglige undervisningen. Videospill i undervisningen bør derfor vurderes som supplement snarere enn et substitutt for læreren og andre arbeidsformer (Egenfeldt-Nielsen 2007).

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Forskning viser: Dataspill i skolen (2006) Oslo: Forsknings- og kompetansenettverket for IT i Utdanning (ITU) [1] Artikkel
  • Egenfeldt-Nielsen, Simon (2007) Educational potential af computer games. London: Continuum. ISBN 0826497470

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]