Partisekretær

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Partisekretær er betegnelsen på en politiker som er ansatt i en ledende stilling i et politisk partis egen organisasjon. I mange tilfeller vil partisekretæren være partiorganisasjonens øverste leder, og vil da ofte ha tittelen generalsekretær.

Oppgavene vil typisk omfatte både å organisere arbeidet med å utvikle partiets politikk, f.eks. i form av partiprogrammer, samt å administrere partiets organisasjon. En partisekretær har slik sett ikke noe med en vanlig sekretærstilling å gjøre, det er en ledende stilling innen partiet og således ofte en rekrutteringsstilling til andre tunge politiske verv, som parlamentsmedlem eller minister.