Norsk scenekunstbruk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Norsk scenekunstbruk, også kalt Scenekunstbruket er den største landsdekkende formidler av scenekunst for en ung målgruppe i Norge. Scenekunstbruket er et kompetansesenter for scenekunst for et ungt publikum, og er den største aktøren for scenekunst innenfor Den kulturelle skolesekken. Ett av Scenekunstbrukets mål er å bidra til en videre utvikling og styrking av feltet scenekunst for barn og unge, gjennom nettverksbygging, publikumsutvikling, diskusjon og presentasjon av nye prosjekter.

Scenekunstbruket forvalter et arrangørnettverk bestående av 18 fylker (alle, bortsett fra Oslo) og deres kommuner med ulike arrangører fra skoler til kulturhus. De formidler årlig i gjennomsnitt 2500 forestillinger til et publikum på rundt 250 000 barn og unge[1]. Scenekunstbruket presenterer varierte produksjoner innen alle de ulike scenekunstuttrykkene, og har både norske og internasjonale produksjoner i repertoaret.

Scenekunstbruket ble startet av Danse- og teatersentrum i 1994. Det er fra 2009, organisert som et eget aksjeselskap, eid av Danse- og teatersentrum. Scenekunstbruket er den nasjonale aktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken. 18 av landets 19 fylker (utenom Oslo) er medlem av Scenekunstbrukets nettverk, med til sammen 386 kommuner.

Norsk scenekunstbruk arrangerer festivalen Showbox, en scenekunstfestival med spesielt fokus på scenekunst for barn og unge.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Det er stiftelsen Danse- og teatersentrum som er eier av aksjeselskapet Norsk scenekunstbruk. Stiftelsens styre utgjør generalforsamlingen og velger Scenekunstbrukets styre. Styreleder er Janne Langaas og daglig leder er Ådne Sekkelsten.

I tillegg til styre, har Scenekunstbruket et kunstnerisk råd og et fagutvalg i tillegg til ansatte.

Norsk Scenekunstbruk AS eier Kloden AS.

Virksomhet[rediger | rediger kilde]

Repertoar[rediger | rediger kilde]

Scenekunstbruket ser og kvalitetsvurderer scenekunstproduksjoner for opptak i sitt repertoar i samarbeid med kunstneriske råd, og i dialog med kulturkontaktene i nettverket. Repertoaret består av rundt 100 aktive scenekunstproduksjoner. Historisk har over 300 individuelle produksjoner vært tilgjengelig gjennom Scenekunstbrukets repertoar.

Kunstnerisk råd er en vurderingsinstans som skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet for forestillinger som inngår i Scenekunstbrukets repertoar. I tillegg skal de vurdere søknader om tilrettelegging av scenekunstforestillinger for turné og gjenopptakelse i SPENN, samt fordele midler satt av til dette formålet i samarbeid med Scenekunstbruket. Kunstnerisk råd oppnevnes av daglig leder i samråd med Scenekunstbrukets styre, og skal bestå av minimum 3 personer satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Kunstnerisk råd skal samlet ha en bred faglig kompetanse. Medlemmene av kunstnerisk råd sitter normalt i 2 år av gangen.

Produksjonstøtteordningen Spenn[rediger | rediger kilde]

Fra 2009 ble forvaltningen av produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS) flyttet fra Norsk kulturråd til Norsk scenekunstbruk AS. Støtteordningen heter Spenn og to ganger i året kan frie scenekunstgrupper søke støtte til nyproduksjon eller tilrettelegging og gjenopptakelse av scenekunstproduksjoner. Fagutvalget som behandler søknader til Spenn består av tre personer, og det skal etterstrebes at utvalget har en bred kompetanse og har tilhørighet i ulike deler av scenekunstmiljøet er representert. Kjønn, bakgrunn og alder er også faktorer ved utvelgelse. Fagutvalget har anledning til å innhente vurderinger fra ekstern ekspertise. Medlemmene av fagutvalget sitter normalt i 2 år.

Showbox[rediger | rediger kilde]

Showbox er Scenekunstbrukets festival, og arrangeres i 2017 for 13. gang. Festivalen fokuserer på scenekunst for et ungt publikum, og har både et fagprogram, åpne forestillinger for publikum og skoleforestillinger. Hvert år vises 20-25 norske og internasjonale produksjoner på festivalen, deriblant flere premierer.

Unge stemmer[rediger | rediger kilde]

I 2012 startet Scenekunstbruket prosjektet Unge stemmer; en nettside hvor ungdom i hele landet kan blogge om scenekunstopplevelsene sine. Prosjektet har vokst fra å omfatte en årlig redaksjon på Scenekunstbrukets festival Showbox, til å omfatte redaksjoner over hele landet, knyttet til ulike festivaler, institusjoner og prosjekt.

Scenekunsten og de unge[rediger | rediger kilde]

I 2014 ga Scenekunstbruket ut boka Scenekunsten og de unge. Redaktører var Ådne Sekkelsten og Sidsel Graffer. Forlag er Vidarforlaget. Boka er den største samlingen tekster om scenekunst for barn og unge som er utgitt i Norge. Antologien ble laget i forbindelse med Scenekunstbrukets 20-årsjubileum i 2014. Boken inneholder akademiske og journalistiske tekster, refleksjoner og personlige anekdoter, samt bidrag fra kunstnere, fagfolk, formidlere, ungdom og andre knyttet til feltet scenekunst for barn og unge.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Statistikk – Scenekunstbruket». www.scenekunstbruket.no. Besøkt 16. februar 2017. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]