Hopp til innhold

Norsk Militær Tattoo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Norsk Militær Tattoo (NMT) foregår i Oslo over en kort uke, med militære korps og andre avdelinger. NMT arrangeres av det norske Forsvaret og finner sted hvert andre år (partallsår).[1]

Arrangementer

[rediger | rediger kilde]

Onsdag er det åpningskonsert med 3-4 korps i en konsertsal.

Fredag er det stor Tattoo-parade, fra FestningsplassenAkershus festning via Karl Johans gate til Rådhusplassen, avsluttet av konserter, oppvisning og fellesnummer.

Fra 2006 har det vært 1 forestilling fredag, 2 på lørdag og 1 på søndag i Oslo Spektrum.

I tillegg gjør de besøkende avdelingene ulike opptredener i og utenfor Oslo.

I 2020 ble NMT avlyst på grunn av myndighetenes råd i forbindelse med Covid-19. I stedet ble det produsert en video med bidrag fra alle enheter som skulle ha deltatt.

Norsk Militær Tattoo blir satt opp av Forsvaret for å fremme militærmusikk og vise at Forsvarets musikk er en levende kulturinstitusjon, en viktig tradisjonsbærer og omdømmebygger som også samarbeider bredt med det øvrige norske kulturliv.

Våren 1993 grunnla Hamar kommune, Janitsjarfestivalen på Hamar og Forsvarets Overkommando en stiftelse med det formål å arrangere en innendørs militær tattoo. 18 måneder senere, 23. september 1994, ble den første forestillingen i Norsk Militær Tattoo gjennomført i VikingskipetHamar. I 1995, etter godkjenning av daværende forsvarsminister Jørgen H. Kosmo og forsvarssjef Arne Solli, ble det besluttet at NMT skulle arrangeres alene av Forsvarets musikk. Valget av arena falt på Oslo Spektrum, en arena der publikum kommer nærmere aktørene og får bedre oversikt enn i Vikingskipet.

Forestillingene i Norsk Militær Tattoo har i årene 1996–2018 funnet sted i Oslo Spektrum, som har en arenaflate på ca. 27 x 60 meter i tillegg til scener og dekorasjoner. Tidligere var det plass til 5100 tilskuere på disse forestillingene, men etter en ombygning i 2019 har publikumskapasiteten blitt redusert til ca. 4800.

Antallet utøvere varierer fra ca. 800 og opp til 1000, hvilket gjør NMT til en av de største innendørsarrangementene i Norge. Antallet publikummere har variert med antall forestillinger, i gjennomsnitt ca. 4400 pr. forestilling. Fra 2000 har NRK sendt redigerte opptak av hver eneste tattoo, seertallene (lineært, repriser og på nett) har på det meste vært over 1 million samlet sett.

I 1997 stiftet NMT og syv andre arrangører International Association of Tattoo Organizers (IATO). Organisasjonen har siden fått mange medlemmer rundt i verden. Som en liten erstatning for alle de tattooer rundt i verden som ble kansellert i 2020 på grunn av Covid-19, produserte IATO en virtuell tattoo med ulike aktører, blant annet en lang sekvens fra NMT i 2018.[2]

For å støtte opp om Norsk Militær Tattoo som et viktig bindeledd mellom Forsvaret og et bredt publikum, ble det i 2006 etablert et råd. Rådets offisielle navn var «Board of Protectors» og hadde som hovedfunksjon å bistå arrangementsledelsen og Forsvarets musikk med å videreutvikle arrangementet, og ikke minst å sikre at dets høye internasjonale standard ble opprettholdt. Leder for rådet, som var aktivt inntil 2014, var den til enhver tid sittende Forsvarssjef. I rådet har blant andre følgende sittet: general Arne Solli, general Sverre Diesen, general Harald Sunde, Admiral Haakon Brun-Hanssen, Jørgen Kosmo, Petter Jansen, generalløytnant Svein-Ivar Hansen, generalløytnant Erik Gustavson og brigader John Einar Hynaas.

Deltagere

[rediger | rediger kilde]

Deltagende avdelinger er norske og internasjonale militære musikkorps og drilltropper, i tillegg deltar også grupper fra andre kunstarter som dansere, akrobater og sangere. En rekke ganger har ulike motorsykkel-avdelinger deltatt med spektakulær kjøring og presisjon. Det har også deltatt spillende korps på tråsykkel, spillende korps på hester, pansrede kjøretøy og stridsvogner.

I forestillingene har ulike avdelinger fra Forsvaret fått vise frem sine spesialiteter og 6 tattoer på rad konkurrerte kadetter fra Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og Krigsskolen for Hæren i en hinderløype foran et entusiastisk publikum.

Frem til 2018 har det vært med deltagende avdelinger fra 23 land, foruten norske avdelinger. Følgende land har vært representert; Belgia, Danmark, England, Estland, Finland, Irland, Italia, Japan, Korea, Nederland, New Zealand, Polen, Romania, Russland, Skottland, Spania, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike.

Hans Majestet Kongens Gardes musikk- og drillkompani (3. gardekompani), har som eneste deltager deltatt fast på alle tattooer siden 1994. Forsvarets stabsmusikkorps og Kongelige Norske Marines Musikkorps har også deltatt de fleste årene og siden 2002 har de vekslet på å være «husorkester» og aktør på arenaen under forestillingene. Korpset som er «husorkester» blir utvidet med musikere på gitar, bassgitar og keyboards, og sitter stasjonært på en scene der de akkompagnerer vokalister og instrumentsolister samt de fleste av de deltagende avdelingene som ikke har egne musikere.

I forestillingenes finalenummer samles alle deltagerne på arenaflaten for å spille og synge to fellesnummer og den norske nasjonalsangen. Finalen avsluttes med tappenstrek.

Scenografi

[rediger | rediger kilde]

I Vikingskipet på Hamar i 1994 ble Janitsjarfestivalens borg-kulisse benyttet som bakgrunn og skille mellom publikum og bakscene. Det var en konstruksjon av malte treplater støttet av et stålstillas og med en stor port som avdelingene marsjerte gjennom.

I forbindelse at NMT ble flyttet til Oslo Spektrum ble det etter idé av Per Th. Hansen produsert en 25 m bred og opptil 10 m høy modell av Akershus festning, utført i fotoprint limt på plastkanalplater og støttet opp av stålstillas. Arbeidet ble utført av Otto Robsahm, som også hadde ansvaret med montering og demontering frem til 2014, godt hjulpet av gardister fra HMKG.

I årene som fulgte ble festningsmodellen supplert med flaggrekker fra deltagende nasjoner samt faner, kanoner og skilderhus. Husorkester og kor har hatt litt ulike plasseringer, men fikk i 2002 plass til venstre og høyre for festningsmodellen, samtidig som det ble bygget nye inngangsportaler. I 2006 ble dekorasjonen pusset opp og et 480m² stort teppe med print av et foto over gamle Bjørvika dannet en horisont bak orkester, kor og dekorasjon. For å perfeksjonere samspillet mellom orkester og kor ble disse i 2012 trukket inn til midten og festningsmodellen ble splittet og delvis ombygd.

Til tattooen i 2016 designet Hans Peter Jenssen en ny scenografi med hovedvekt på projeksjons- og LED-skjermer, samt små portaler og en inndekning som illuderer gråsteinsmurer. Scenografiens to hovedentréer dekkes av heisbare tepper med samme struktur som resten av dekorasjonen.

Administrasjon

[rediger | rediger kilde]

Sjef Norsk Militær Tattoo

[rediger | rediger kilde]

Musikalsk ansvarlig

[rediger | rediger kilde]

Det har i alle år vært lagt stor vekt på at NMT skal holde et høyt musikalsk nivå, så i den sentrale staben har det alltid vært en musikalsk ansvarlig. Oberstløytnant Christer O. Johannesen i 1994, major Frode Thingnæs 1996–2006 og major, senere oberstløytnant Lars Erik Gudim fra 2008 frem til i dag. Alle disse har arrangert musikk til NMT og vært dirigenter under forestillingene. I den 10. utgaven av Norsk Militær Tattoo (2012) spilte og marsjerte alle aktørene seg ut fra finaleoppstillingen til marsjen «Mr. Tattoo» komponert av Frode Thingnæs og tilegnet oberst Christer O. Johannesen.

Administrasjon

[rediger | rediger kilde]

Norsk Militær Tattoo er et meget omfattende arrangement som krever nitid planlegging og koordinert utføring for at publikum og Oslo by skal oppleve en profesjonelt utført tattoo. 800–1000 aktører og 150–200 funksjonærer skal transporteres med fly, busser og biler, de skal klareres, bespises og de fleste skal i tillegg innlosjeres. En enkelt avdeling kan for eksempel ha behov for 6–8 transporter i løpet av en dag, alle avdelinger kan ikke bespises samtidig og heller ikke på samme sted, noen har matallergier, det er behov for service på utstyr eller instrumenter og våpen skal lagres forskriftsmessig.

NMTs organisasjon består ikke av fulltidsansatte, men settes sammen annethvert år. NMT er følgelig avhengige av en rekke kontinuitetsbærere på mange felt, noen av de som har bidratt til dette er; Jan-Roger Sætren, Arne Kvalø, Egil Vindorum, Olav Melan, Johan Rørvik, Tony Isaksen, Kjersti Tubaas, Hans Mathisen, Endre Knutsen, Henning Bjørseth, Rune Haglund, Ståle Hortmann, Hanne Ottesen, Hilding Runar, Anne Schinrud, Andreas Haugan, Kjetil Gjertsen og Leif Feiring.

Arenaproduksjon

[rediger | rediger kilde]

For å holde jevn flyt i forestillingene til Norsk Militær Tattoo og ha alle medvirkende klare ved rett sceneinngang/port, (det er 6 mulige), og til rett tid, benyttes en Arena Marshall, som er regissørens forlengede hånd ut til de deltagende avdelingene og deres norske liaisoner. Jobben krever stålkontroll og diplomatisk sans, følgende har utført den; Ola Osberg 1994– 2006, Rune Wiik 2008–2012, Lars Kåre Fodnes 2014, Ivar Erik Røgeberg 2016–2018.

Arena Master styrer alle sceneskift og all teknikk som skal på plass, med god hjelp av Arena Crew og teknikere, jobben krever hurtighet, presisjon og god timing. Følgende har utført den; Per Th. Hansen 1994, Henning André Lilleng 1996–2006, Bjørnar Brekke 2008–2014, Sten Kristian Brath 2016–2018.

Både Arena Marshall og Arena Master har samarbeidet tett med Wilhelm Lorentzen, Oslo Spektrums prosjektleder for NMT 1996–2018, så hver kvadratmeter av Oslo Spektrums ledige flater under, rundt og bak arenaen er fylt opp med medvirkende, uniformer, instrumenter og teknisk utstyr. I årene 1996–2014 var det gardister fra HMKG som var Arena Crew, og for 2016–2018 var det personell fra HV.

Medieproduksjon

[rediger | rediger kilde]

Under forestillingene på Norsk Militær Tattoo har det siden 1996 vært benyttet store billedskjermer for å gi publikum tilleggsinformasjon til det som skjer på scene og gulv. De tidligste årene ble det vist informasjon om Forsvaret og reklame på faste skjermer på bakveggen i Oslo Spektrum. Disse skjermene ble senere tildekket av scenografi og nye skjermer ble hengt over inngangsportalene som en del av scenografien. Den nye plasseringen ga en mulighet til å vise nærbilder av solister. På 2000-tallet vokste det frem et behov for å integrere forhåndsprodusert videomateriale i forestillingene, så det ble designet en konstruksjon med 3 ulikt vinklede skjermer som kunne senkes ned ved behov. Fra 2016 utgjør skjermene en vesentlig del av den nye scenografien og benyttes gjennom hele forestillingen.

Forsvarets mediesenter (FMS) og dets forløpere har i årene 1996–2014 produsert videomateriale til forestillingene. Etter endringene i 2016, med mer omfattende skjermbruk foregår produksjonen utenfor Forsvaret, men FMS bistår fremdeles med mye innhold. FMS produserte videoopptak av Norsk Militær Tattoo i 1996 og 2002–2018. Reel Image stod for produksjonen i 1998 og NRK i 2000. Siden 2000 har redigerte opptak av NMT blitt vist på NRK. Produsent for FMS har i årene 1996–2018 vært John Charles Kvam. De første årene ble opptakene masseprodusert og gjort tilgjengelig på VHS (1998–2000), senere på DVD (2000–2014). Sommeren 2020 publiserte FMS11 redigerte opptak av NMT fra Forsvarets historiske filmarkiv, på YouTube.

Antall kameraer som har blitt brukt til opptakene har variert fra 3 i starten og opp til 10–12, hvorav gjerne 7–8 er betjente av fotografer mens resten er små effektkameraer montert på for eksempel kjøretøy. Også ulike kameraer for å vise aktørene ovenfra, spesielt marsjering og dans, har vært i bruk. Mange ulike leverandører av kameraer, produksjonsutstyr og personell har vært benyttet opp gjennom årene. Billedprodusent i perioden 2002–2016 var Stig Hagfors.

Teknisk produksjon

[rediger | rediger kilde]

En normal uke under Norsk Militær Tattoo starter tidlig mandag morgen. 4–5 semitrailere skal losses og flere ti-talls tonn med teknisk utstyr skal monteres, testes og justeres. Arbeidet pågår omtrent kontinuerlig frem til de første prøvene starter på tirsdag ettermiddag. Prøvene med de enkelte aktørene foregår frem til torsdag ettermiddag, så er det prøve på finalenummer og deretter generalprøve. Søndag ettermiddag etter at siste forestilling er ferdig, rigges alt utstyr ned og transporteres ut av Oslo Spektrum.

Lydmessig har NMT forandret seg radikalt siden starten i Vikingskipet i 1994. 4 mikrofoner og 3–4 lydmonitorer tilkoblet Vikingskipets speakeranlegg var den spede begynnelse. Når NMT flyttet til Oslo Spektrum i 1996, økte størrelsen på lydriggen betraktelig. De senere årene har det vært benyttet ca. 120 mikrofoner, 16 lydmonitorer og 4–5 store høyttalersystemer rettet mot publikum, samt trådløse øremonitorer for solistene.

Lysriggen i Vikingskipet var ikke like forsiktig som lydriggen; ca. 150 lyskastere hvorav ca. 40 med fargeveksler. I Oslo Spektrum har lysriggen med årene økt til ca. 350 lyskastere, hvorav brorparten er langt mer avanserte enn de som ble brukt i 1994.

En stor del av økningen i den tekniske produksjonen skyldes at forestillingene filmes for TV og at både kor og stasjonært husorkester medvirker, samt økte krav fra medvirkende aktører og den generelle utviklingen innen teknikk for store forestillinger.

Aktøroversikt

[rediger | rediger kilde]

1994–1998

[rediger | rediger kilde]
23. og 24. september 2 forestillinger
Produsent Leif Kristoffersen
Musikalsk ansvarlig og finaledirigent Oberstløytnant Christer O. Johannesen
Speaker Roger Synstad
Arméns Musikkår, Sverige Dirigent: Major Mats Janhagen
Marinierskapel der Koninklijke Marine, Nederland Dirigent: Major Gert D. Buitenhuis
Hildes dansetropp, Hamar Koreograf: Hilde Gullhav
The Central Band of the Royal Air Force, Storbritannia Wingcommander H. B. Hingley Squadronleader Alan R. Mossford
Forsvarets Hundeskole, Drøbak
Ukrainske Forsvarsministeriets Representasjonsorkester Dirigent: Valeri Vinnikov Tamburmajor: Vladimir Jakovenko
The United States Army Band "Pershings own" Dirigent: Lt Colonel Bryan Shelburne Jr.
Drillkontingenten i Hans Majestet Kongens Gardes 5. kompani Dirigent: Kaptein Ivar Andresen
Forprogram:
Forsvarets representasjonsorkester (Marinemusikken og FMK Halden) Dirigent: Major Frode Thingnæs
Sanitetsregimentet, Lahaugmoen
Hamar Musikkorps anno 1898
Nøtterøy Musikkorps (23. september)
Arendal Ungdomskorps (24. september)

Tema: «Heimevernet 50 år»

13. og 14. september 3 forestillinger
Vokalsolist Wenche Myhre
Daglig leder Norsk Militær Tattoo og finaledirigent Oberstløytnant Christer O. Johannesen
Produsent Major Frode Thingnæs
Regissør Per Th. Hansen
Speaker Jan Eriksen
Forsvarets representasjonsorkester (Stabsmusikken og FMK Halden) Dirigent: Major Frode Thingnæs Dirigent: Bjørn Mellemberg
Forsvarets representasjonsorkester, Anitras Dans Danser: Ella Fiskum
Arméns Musikkår, Sverige Dirigent: Major Mats Janhagen Tamburmajor: Olle Hermansen
The United States Air Force Honor Guard Drill Team
The Band of Her Majesty's Royal Marines, Portsmouth, England Dirigent: Lt Colonel Richard Waterer Drum Major: WO1 Bugler John O´Connel
Heimevernet 50 år, Landheimevernet, Sjøheimevernet Luftvernsheimevernet Heimevernsungdommen
Heimevernet, Distrikt 01 og 02s Korps Dirigent: Orlogskaptein Arne Kvalø Tamburer: Lt S. Holtan og Sjt J. F. Eikå
The United States Air Force Ceremonial Brass Dirigent: Major Frank J. Grzych Drum Major: CMS Alan W. Sine
The Airmen of Note, USA Dirigent: CMS Peter C. BarenBregge
Drillkontingenten i Hans Majestet Kongens Gardes 5. kompani Dirigent: Kaptein Ivar Andresen Kontingentsjef: Kaptein Stein Garang
Forprogram:
Norske Gardemusikeres Forbunds Korps Dirigent: Fenrik Sverre Caspersen Tamburmajor: KSjt Morten Rasch
11. og 12. september 3 forestillinger
Sjef Norsk Militær Tattoo og finaledirigent Oberstløytnant Christer O. Johannesen
Produsent Major Frode Thingnæs
Regissør Per Th. Hansen
Speaker Per Ellef Amble
Kong Fredrik IVs Tambourafdeling af 1704, Norge Oberoffiser Karl Henrik Amundsen
Forsvarets representasjonsorkester med Ballroom Dancers, NDF Dirigent: Major Frode Thingnæs Koreografi: Rygel og Rotvold
Luftkrigsskolens Drill Team
Arméns Musikkår, Sverige Tamburmajor: Kaptein Roger Bejefalk
The Central Band of the Army of the Czech Republic Dirigent: Colonel Karel Šťastný
Arméns Lejon Motorcycle Display Team, Skövde, Sverige
Krigskolenes Tattoo-konkurranse om Major Feirings pokal Luft-, sjø- og hærkrigsskolene Vinner: Krigsskolen for hæren
The United States Army Band "Pershings own" Tamburmajor: James Mc Garrety
The Conscript Band and Drill Team of the Finnish Defence Forces Leder: Kaptein Janne Sinnekäto
The Flying Danish Superkids
Drillkontingenten i Hans Majestet Kongens Gardes 5. kompani Dirigent: Major Ivar Andresen

2000–2008

[rediger | rediger kilde]

Tema: «Oslo 1000 år og Krigsskolen 250 år»

8. og 9. september 3 forestillinger
Vokalsolist Elisabeth Andreassen
Husorkester Forsvarets Stabsmusikkorps, dirigent Major Frode Thingnæs
Tattookor Sammensatt av 6 Vestfold-kor
Sjef Norsk Militær Tattoo og finaledirigent Oberstløytnant Christer O. Johannesen
Produsent og regissør Per Th. Hansen
Speaker Rune Gokstad
The Emerald Isle Irish Dance Team, Irland Koreografi: Farell, Abbey og Sutton Vokalsolister: Fallon og McNally
Arméns Musikkår, Sverige Dirigent: Major Mats Janhagen Tamburmajor: Kaptein Roger Bejefalk
The Band of the Mounted Arms, Nederland Dirigent: Captain Jan Schoonhoven Drum Major: Sergeant René Keulers
The United States Army Field Band og The Jazz Ambassadors Dirigent: Colonel Finley R. Hamilton TJAs leder: CWO Freddie Vinson jr.
The Honda IMPS Motorcycle Team, England Leder: Roy Pratt
Krigskolenes Tattoo-konkurranse om Major Feirings pokal Luft-, sjø- og hærkrigsskolene Vinner: Krigsskolen for hæren
Kong Fredrik IVs Tambourafdeling af 1704, Norge
The Representative Central Band of the Polish Armed Forces, Polen Dirigent: Lt Colonel Zbigniew Kus Leder: CWO1 Miroslaw Chilmanowicz
The Flying Grandpas, Hamburg, Tyskland
The Lochiel Champion Drill Team, New Zealand Koreograf: Colleen Pobar
Drillkontingenten i Hans Majestet Kongens Gardes 5. kompani Dirigent: Major Kjell Martinsen Sjef Drillkont.: Kaptein Roar Johnsen
Sekkepipesolist i finalenummeret Claire Lynas, Skottland
Tattookor, 6 kor: Sandefjord Blandede Kor, Tønsberg Sangforening Bel Canto Vestfold, Skjærgårdskoret Vrengenkoret, Tjøme Korforening
13. og 14. september 3 forestillinger
Vokalsolist Odd René Andersen, Hardingfelesolist; Annbjørg Lien
Husorkester Forsvarets Stabsmusikkorps, dirigent Major Frode Thingnæs
Tattookor Ensemble 96 og Rud videregående skoles kor, dirigent Øystein Fevang
Sjef Norsk Militær Tattoo og finaledirigent Oberstløytnant Christer O. Johannesen
Produsent og regissør Per Th. Hansen
Speaker Jens Aas
Arméns Musikkår, Sverige Dirigent: Major Mats Janhagen
Tamburkorpset, Den Kongelige Danske Livgarde
The United States Marine Corps Silent Drill Platoon
Marinemusikkorps Nordsee, Tyskland Fregattenkapitän Wolfgang Helm
Motorsykkelavdelingen i Oslo Politidistrikt
Krigskolenes Tattoo-konkurranse om Major Feirings pokal Luft-, sjø- og hærkrigsskolene Vinner: Sjøkrigsskolen
Kongelige Norske Marines Musikkorps med Ole Edvard Antonsen Tamburmajor: Arnstein Lund
The Marine Band of the Royal Netherlands Navy Dirigent: Pieter Jansen
The United States Marine Drum and Bugle Corps
Club Piruett, Estland Koreograf: Mall Kalve
The Central Military Band of the Ministry of Defence of Russia
D´Holmikers, Sveits
Drillkontingenten i Hans Majestet Kongens Gardes 5. kompani Dirigent: Major Kjell Martinsen

Tema: «Norsk Militær Tattoo 10 år»

10. og 11. september 3 forestillinger
Vokalsolister Mari Eriksmoen og Ina Kringlebotn
Vokalgruppen «Søstre i Ånden» Hildegunn Coucheron, Henriette Myhre og Berte Synnøve Taraldsen
Husorkester Forsvarets Stabsmusikkorps, dirigent Major Frode Thingnæs
Sjef Norsk Militær Tattoo og finaledirigent Oberst Christer O. Johannesen
Produsent og regissør Per Th. Hansen
Speaker Jens Aas
The Central Band of the Army of the Czech Republic Dirigent: Lt Colonel Viliam Beres Ass. dirigent: Captain Jaroslav Sip
Malmöflickorna, Sverige Koreograf: Tiina Leesment Bergh
The Guards Band of Helsinki, Finland Dirigent: Major Elias Seppälä Dirigent: Major Raine Ampuja
The United States Navy Ceremonial Guard Drill Team Instruktør: Lieutenant Larry C. Green Jr.
Kongelige Norske Marines Musikkorps og The Brazz Brothers Korpssjef: Orlogskaptein Truls Sanaker
The Berlin Police Motorcycle Display Team, Germany Leder: Georg Franke
Krigskolenes Tattoo-konkurranse om Major Feirings pokal Luft-, sjø- og hærkrigsskolene Vinner: Krigsskolen for hæren
The Top Secret Drum Corps, Basel, Sveits Leder: Erik Julliard
Talent Holdet, Danmark Leder: Thomas Mathisen
The United States Navy Band Dirigent: Captain Ralph M. Gambone Tamburmajor: MUCM Jeffrey C. Myers
Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani Dirigent: Major Kjell Martinsen Kompanisjef: Kaptein Henning Lilleng
Sekkepipesolist i finalenummeret Claire Lynas, Skottland

Tema: «Hans Majestet Kongens Garde 150 år»

5. – 7. mai 4 forestillinger
Vokalsolist Odd René Andersen
Husorkester Kongelige Norske Marines Musikkorps, dirigent Major Frode Thingnæs
Tattookor Den Norske Studentersangforening, dirigent Thomas Caplin
Sjef Norsk Militær Tattoo og finaledirigent Oberst Christer O. Johannesen
Produsent og regissør Per Th. Hansen
Speaker Jens Aas
Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani Dirigent: Major Eldar Nilsen Kompanisjef: Kaptein Rune Wiik
Arméns Trumkår, Sverige Dirigent: Kaptein Tommy Türner Tamburmajor: Eugen Qvarnström
The United States Army Drill Team 1st Lieutenant Christopher Gamston Sergeant FC Roscoe J. Robinson
Gardemusik Wien, Østerrike Dirigent: Major Mag. Bernhard Heher Tamburmajor: Vzlt Josef Höller
Forsvarets Stabsmusikkorps og Forsvarets Musikkorps Trøndelag Dirigent: Oberstløytnant Lars Erik Gudim
Taunusstein Gym-Wheel Team, Tyskland Leder: Julia Pohling
The Royal Thai Army Band, Thailand Leder: Colonel Chotipon Janyou Dirigent: Lt Surin Noopuangroy
Arméns Lejon Motorcycle Display Team, Skövde, Sverige Leder: Kaptein Stefan Högländer
Krigskolenes Tattoo-konkurranse om Major Feirings pokal Luft-, sjø- og hærkrigsskolene Vinner: Luftkrigsskolen
The United States Army Field Band Dirigent: Colonel Finley Hamilton Tamburmajor: M. Sgt Eddie Padilla
The Lochiel Champion Drill Team, New Zealand Koreograf: Colleen Pobar
Banda Sinfonica de la Guardia Real, Spania Dirigent: Colonel Francisco G. Vegara Tamburmajor: José Hernández Bonilla
The Russian State Cossack Dance Team Leder: Vitaly Mironov

Tema: «UNIFIL 30 år»

23. – 25. mai 4 forestillinger
Vokalsolist Helene Bøksle
Husorkester Forsvarets Stabsmusikkorps, dirigent Oberstløytnant Lars Erik Gudim
Tattookor Oslo Filharmoniske kor, dirigent Øystein Fevang
Sjef Norsk Militær Tattoo og finaledirigent Oberst Christer O. Johannesen
Dirigent Marinekorpsenes felles åpningsnummer Orlogskaptein Andreas Hanson
Produsent og regissør Per Th. Hansen
Speaker Jens Aas
The Band of Her Majesty's Royal Marines, Skottland Dirigent: Captain Richard Harvey Drum Major: Sergeant Collin Brown
The Dutch Pipes & Drums and Highland Dancers, Nederland Drum Major: Peter Douglas van Gerven Pipe Major: Willy Mc Vean
The Conscript Band and Drill Team of the Finnish Defence Forces Dirigent: Kaptein Juha Ketola Tamburmajor: Henry Perälä
Club Piruett and Fly Crossing, Estland Koreograf: Mall Kalve
Kongelige Norske Marines Musikkorps, med venner fra Flåklypa Tamburmajor: Terje Gravningsmyhr
The New Guard America Silent Drill Team, USA Leder: Constantine H. Wilson
Gebirgmusikkorps Garmisch Partenkirchen, Tyskland Major Martin Kötter
The IMPS Motorcycle Display Team, England Leder: Roy Pratt MBE
Krigskolenes Tattoo-konkurranse om Major Feirings pokal Luft-, sjø- og hærkrigsskolene
Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani Dirigent: Major Eldar Nilsen Kompanisjef: Kaptein Rune Wiik
The United States Army Europe Soldier’s Chorus and Little Big Band Dirigent: Captain Daniel Toven
The Representative Military Band of the Romanian Ministry of Defence Oberst Valentin Neacşu Major Aurel Gheorghitã
Marinens Musikkår, Karlskrona, Sverige Orlogskaptein Andreas Hanson Regimentstrumslagare Karin Svensson

Tema: «Veteranene i Forvaret»

7. – 9. mai 4 forestillinger
Vokalsolister Mari Eriksmoen og Henrik Engelsviken
Husorkester Forsvarets Stabsmusikkorps, dirigent Oberstløytnant Lars Erik Gudim
Tattookor Oslo Filharmoniske kor, dirigent Øystein Fevang
Sjef Norsk Militær Tattoo og finaledirigent Oberst Christer O. Johannesen
Dirigent åpningsnummer Majoor Harmen Cnossen
Produsent og regissør Per Th. Hansen
Speaker Jens Aas
The Regimental Band of the Coldstream Guards, Storbritannia Dirigent: Lt Colonel Graham Jones
The Band of the Moscow Military Conservatoire, Russland Leder: Colonel Mikhail Argentov Dirigent: Lt Colonel Igor Tsupikov
Soulstars og musikere fra Den Kongelige Norske Marinens Musikkorps Koreograf: Kimhye Iversen
The Swiss Army Central Band Leder: Captain Aldo Werlen Drum Major: SWO Philipp Rütsche
The Drill Team of the Honour Guards, Presidential Regiment, Russland Leder: Lt Colonel Mikhail Suraykin
Arméns Musikkår, Sverige Musikdirektör: Mats Janhagen Regimentstrumslagare: David Lindberg
The Royal Signal Motorcycle Display Team, “The White Helmets”, GB Leder: Captain Jen Hollins
The United States Army Europe Band and Chorus Leder: Lt Colonel Beth TM Steele Dirigent: Captain Daniel Toven
The Dutch Pipes & Drums Combined Band and Highland Dancers, NED Drum Major: Peter Douglas van Gerven Pipe Major: Willy Mc Vean
Malmöflickorna, Sverige Koreograf: Tiina Leesment Bergh
The Marine Band of the Royal Netherlands Navy Conductor: Major Harmen Cnossen Drum Major: Sg. Maj. Machiel van der Stelt
Kongelige Norske Marines Musikkorps med dansere fra Bårdar Orlogskaptein Terje Gravningsmyhr Tamburmajor: Løytnant Geir Aker
Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani Dirigent: Major Eldar Nilsen

2012–2020

[rediger | rediger kilde]

Tema: «Militær flygning i Norge 100 år»

11. – 13. mai 4 forestillinger
Vokalsolist Jannike Kruse
Husorkester Kongelige Norske Marines Musikkorps, dirigent Oberstløytnant Lars Erik Gudim
Tattookor Oslo Filharmoniske kor, dirigent Øystein Fevang
Sjef Norsk Militær Tattoo og finaledirigent Oberst Christer O. Johannesen
Dirigent åpningsnummer Major Eldar Nilsen
Produsent og regissør Per Th. Hansen
Speaker Jens Aas
The United States Air Force Honor Guard Drill Team Leader: 1 Lt. Alex Stanton
The Central Band of the Army of the Czech Republik Podplukovník: Jaroslav ŠÍP
The Top Secret Drum Corps, Basel, Switzerland Leader: Erik Julliard
Forsvarets Stabsmusikkorps
The Royal Band of the Belgian Air Force, Belgia
The Emerald Isle Irish Dance Team, Irland
Republic of Koreas Ministry of National Defence Traditional Band Leder: Major Jung
The United States Army Band "Pershings own" Dirigent: Colonel Thomas H. Palmatier
The Band of the Estonian Defence Forces together with Sõprus Dirigent: Lt Colonel Peeter Saan Leder: Major Indrek Toompere
Luftforsvarets Musikkorps med Ole Edvard Antonsen og band Tamburmajor: Løytnant Normann Skistad
Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani Dirigent: Major Eldar Nilsen

Tema: «Grunnlovsjubileet 1814–2014»

8. – 11. mai 5 forestillinger
Vokalsolister Ingebjørg H. Bratland og Tor Endresen
Husorkester Kongelige Norske Marines Musikkorps, dirigent Major Eldar Nilsen
Tattookor Oslo Filharmoniske kor, dirigent Øystein Fevang
Sjef Norsk Militær Tattoo og finaledirigent Oberst Christer O. Johannesen
Dirigent åpningsnummer Oberstløytnant Lars Erik Gudim
Regissør og produksjonsleder Major Rune Wiik
Speaker Jens Aas
Den Danske Livgardes Tamburkorps og Drilltropp Major Søren P. Østergaard Drum Major: Morten S. Thurø
Guards Band of the Finnish Defence Forces Dirigent: Major Jyrki Koskinen Drum Major: Captain Ville Paakkunainen
The New Guard America Silent Drill Team Leder: Constantine H. Wilson
Forsvarets Stabsmusikkorps Dirigent: Andreas Hanson Tambur: Major Tommy Kristoffersen
Club Piruett Elite Team, Estland Koreograf: Mall Kalve
Tokyo Japanese Maritime Self Defence Force Band Dirigent: Commander Hiroyuki Tezuka Tamburmajor: Lt Chiaki Iwata
Massed Bands of Her Majesty’s Royal Marines, GB Collingwood & Scotland Dirigent: Lt Colonel Nick Grace
Arméns Musikkår, Sverige Musikdirektör: Mats Janhagen Leder: Kaptein Göran Mellblom
Royal Netherlands Army Military Band Dirigent: Major Tijmen Botma Drum Major: Captein Harry van Bruggen
Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani Dirigent: Major Eldar Nilsen Kompanisjef: Kaptein Jan Erik Synnes

Tema: «Veteraner i Forsvaret»

27. – 29. mai 4 forestillinger
Vokalsolist Knut Anders Sørum
Husorkester Forsvarets Stabsmusikkorps, dirigent Oberstløytnant Lars Erik Gudim
Tattookor Oslo Filharmoniske kor, dirigent Øystein Fevang
Finaledirigent Musikkdirektør Andreas Hanson
Sjef Forsvarets musikk Kommandørkaptein Arnstein Lund
Regissør, produsent og driftssjef Kommandérsersjant Rune Wiik
Speaker Kaptein Michael Andreassen
Kongelige Norske Marines Musikkorps og Sjøforsvarets Musikkorps Truls Sanaker
The Queens Colour Squadron, Storbritannia WO Christopher Mears
The Band of the Royal Netherland Marechausse Marc Gouswaart
Complete Drums og Intros Allstars Leder: Stian Skog
The Finnish Navy Band Petri Junna
Das Musikkorps der Bundeswehr, Tyskland
Telemark Bataljon, mekanisert kompani nr. 4
Nedre Romerike Cheerleaders, NRC Tigers Koreografer: Anne-Sofie Rolfsjord, Siri Bynke og Celine Nordvang
The Representative Band of the Polish Border Guard, Polen Leszek Mieczkowski
Wachbattaillon og Fife and Drum Corps, dMdB, Tyskland
The Navy band of the Royal Swedish Armed Forces Regimentstrumslagare Karin Svensson
US ARMY Old Guard Fife and Drum Corps og The Jazz Ambassadors Sg Major William.E.White
Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani Dirigent: Major Eldar Nilsen

Temaer: «Forsvarets musikk 200 år og norske soldater i FN-tjeneste»

20. – 22. april 4 forestillinger
Vokalsolister Maria Klåpbakken (også hardingfelesolist) og Frode Vassel
Husorkester Kongelige Norske Marines Musikkorps, dirigent Oberstløytnant Lars Erik Gudim
Tattookor Oslo Filharmoniske kor, dirigent Øystein Fevang
Åpnings- og finaledirigent Musikkdirektør Andreas Hanson
Sjef Forsvarets musikk Kommandørkaptein Arnstein Lund
Regissør, produsent og driftssjef Kommandérsersjant Rune Wiik
Speaker Kaptein Michael Andreassen
The Royal Edinburgh Military Tattoo, "Splash of Tartan": The Tattoo Dance Company, Pipers Trail og Hjaltibonhoga
Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Danmark Leder: Eric Otto Stuhr Enstrøm
21st Grey Coat Batallion, Switzerland Leder: Erik Julliard
Fanfara Bersaglieri «A. Caretto» de Bedizzole, Italia
Forsvarets Stabsmusikkorps og Frikar Orlogskaptein Sten Kristian Brath
Historisk innslag, Norske Pipe- og Trommetradisjoner
The Marine Band of the Royal Netherlands Navy Majoor Arjan Tien Drum Major Ed Oosterom
The United States Marines Corps Silent Drill Platoon Matthew Galadyk
Livgardets Dragonmusikkår, Sverige Major Helén Falk
Heimevernsdistrikt HV-02, Innsatsstyrke Derby Major Kjell Velde
The Lochiel Champion Drill Team, New Zealand Koreograf: Colleen Pobar
Forsvarets musikks drumline Slagverkere fra Luftorsvars-, Sjøforsvars- og Hærkorpsene
The United States Army Field Band Colonel Jim R. Keene Sersjant Major Scott Vincent
The Top Secret Drum Corps, Basel, Sveits Patrick Stalder
Hans Majestet Kongens Gardes 3. kompani Dirigent: Major Bjørn Bogetvedt Kompanisjef: Kaptein Jan Erik Synnes

2020 – avlyst

[rediger | rediger kilde]
24. – 26. april Avlyst på grunn av Covid-19

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ «Norsk Militær Tattoo». Forsvaret. Arkivert fra originalen 9. februar 2021. Besøkt 1. februar 2021. 
  2. ^ International Association of Tattoo Organizers (IATO) (8. desember 2020). «The International Virtual Tattoo of IATO 2020». YouTube. Besøkt 7. februar 2021. 

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]