Normal (metrologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Normal eller målenormal betegner en gjenstand, måleredskap, referansemateriale eller målesystem som brukes for å definere, realisere, oppbevare eller reprodusere en måleenhet eller en eller flere nøyaktige verdier av en målestørrelse.

Følgende begreper er i bruk:

  • Hovednormal - en normal som har den høyeste måletekniske kvalitet i en organisasjon, og som andre målinger refereres til. Den betegnes også referansenormal.
  • Nasjonal normal. En normal som ved en nasjonal beslutning er anerkjent som referanse for normaler i et land, for den aktuelle målestørrelsen.
  • Primærnormal. En normal som er utpekt eller bredt anerkjent for å ha den høyeste måletekniske kvalitet og som har en verdi som aksepteres uten at den må refereres til andre normaler for samme måleenhet.
  • Sekundærnormal. En normal som har fått sin verdi ved sammenlikning med en primærnormal.