Norges Bondesamband

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Emblemet for Norges Bondesamband med Nasjonal Samlings «sølørn», NS-ravnen og solkorset, over to kornaks. Norges Bondelag begynte samarbeidet med Nasjonal Samling (NS) i okkupasjonsåret 1940, men skiftet navn til Bondesambandet formelt våren 1942.

Norges Bondesamband var en sammenslutning tilknyttet Nasjonal Samling, som skulle tjene som landbrukssektorens representant i NS-statens korporative samfunnsmodell.

Ideen om en omorganisering av landbrukssektoren kom allerede fra Rikskommisariatet sommeren 1940. Gustav Richert, leder for avdelingen for ernæring og landbruk, reiste da rundt i Norge for å sondre stemningen blant ledelsen i bondebevegelsen. Han snakket med Jens Hundseid, Jon Leirfall, Trygve Dehli Laurantzon og Johan E. Mellbye, og tilbød blant annet Hundseid formannsvervet i et nytt Bondesamband som skulle erstatte Norges Bondelag.[1]

Overgangen fra Bondelag til Bondesamband gikk gradvis. Bondelagets formann Mellbye ble avsatt av tyskerne i mars 1941, og i et landsstyremøte senere på året ble NS-landbruksminister Thorstein Fretheim innsatt som ny formann. Det ble lagt planer for en tvangssammenslåing med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det ble fra NS-ledelsen gjort klart at Bondelaget selv skulle gå i retning av å bli et Bondesamband. Gikk ikke Bondelagsledelsen med på dette skulle organisasjonen oppløses.[2] Quisling forsøkte også tvinge landets fiskere inn i den nye sammenslutningen, men motstanden var så stor innad i Norges Fiskarlag at laget aldri ble nazifisert eller tvunget inn i Norges Bondesamband.[3]

Fretheim var var på tross av toppstillingene i NS-staten relativt sett beskyttende ovenfor landbrukssektoren, og skjermet i stor grad landbruksinteressene fra tyskernes ønsker og mer ytterliggående krefter i Nasjonal Samling.[4]

Bondelaget ble formelt omdannet til Norges Bondesamband i mars 1942, men da hadde allerede generalsekretær Wilhelm Dietrichson og flere andre sentrale tillitsvalgte trukket seg i protest.[5] I mai 1943 ble Bondesambandet sammen med andre nyordnede næringsorganisasjoner tatt opp i paraplyorganisasjonen Norges Næringssamband, under Alf Larsen Whists ledelse.[6] Næringssambandet kom imidlertid til å få liten innflytelse over Bondesambandet.[5]

Norges Bondesambands organ var Norsk Jord, med Trygve Dehli Laurantzon som redaktør.[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Wyller (1953), side 37
  2. ^ Wyller (1953), side 95-96
  3. ^ Wyller (1953), side 108
  4. ^ a b «Fretheim, Thorstein» i Dahl et al. (1995)
  5. ^ a b «Norges Bondelag» i Dahl et al. (1995)
  6. ^ «Norges Næringssamband» i Dahl et al. (1995)

Litteratur[rediger | rediger kilde]