Neonisotoper

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Neonisotoper er en fellesbetegnelse på tre stabile isotoper av neon (10Ne), nemlig 20Ne, 21Ne og 22Ne. I tillegg har 17 radioaktive isotoper blitt oppdaget, fra 15Ne til <pub>34</pub>Ne. De sistnevnte er kortlevde og har en halveringstid på 3,38(2) minutter.

Alle andre har halveringstider under et minutt, og de fleste under et sekund. Den minst stabile er 15Ne med en halveringstid på 770(300) oktosekunder (7,7(3.0)×10−22 s). Lette radioaktive neonisotoper forfaller vanligvis til fluorin eller oksygen, mens tunge forfaller til sodium.