Nederlandsk grammatikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne artikkelen gir en kort oversikt over det nederlandske språkets grammatikk.

Syntaks[rediger | rediger kilde]

På nederlandsk ser ofte en setning ut som følger:

subjektverbaladverbialobjekt – (verbal)

Eksempel:

Pieter heeft Jasper gisteren in de tuin een appel gegeven.
Direkte oversatt:
Pieter har Jasper igår i hagen et eple gitt.
Oversatt med norsk ordbygging:
Pieter ga Jasper et eple i hagen i går.

Spørrende[rediger | rediger kilde]

Et setning gjøres om til et spørsmål ved å la subjektet og verbalet bytte plass i setningen:

Heeft Pieter Jasper gisteren in de tuin een appel gegeven?
Oversatt ord for ord: Har Pieter Jasper igår i hagen et eple gitt?
Oversatt med behold av sammenheng: Ga Pieter Jasper et eple i hagen i går?

Når subjektet likevel plasseres foran verbet i en spørrende setning, angir dette at det kan være et kontrollspørsmål:

Pieter heeft Jasper gisteren in de tuin een appel gegeven?
Oversatt ord for ord: Pieter har Jasper igår i hagen et eple gitt?
Oversatt med behold av sammenheng: Pieter ga Jasper et eple i hagen i går?

Alternative ordstillinger[rediger | rediger kilde]

Ved siden av de ovenfor nevnte, er også de følgende grammatisk sett riktige:

Aan Jasper heeft Pieter gisteren in de tuin een appel gegeven
Oversatt ord for ord: Til Jasper har Pieter igår i hagen et eple gitt
Gisteren heeft Pieter Jasper in de tuin een appel gegeven
Oversatt ord for ord: Igår har Pieter Jasper i hagen et eple gitt.
In de tuin heeft Pieter Jasper gisteren een appel gegeven
Oversatt ord for ord: I hagen har Pieter Jasper igår et eple gitt.
Pieter heeft gisteren in de tuin een appel aan Jasper gegeven
Oversatt ord for ord: Pieter har igår i hagen et eple til Jasper gitt.
Pieter heeft gisteren Jasper in de tuin een appel gegeven
Oversatt ord for ord: Pieter har igår Jasper i hagen et eple gitt.

I alle disse setningene er «Jasper» dativet (dersom det følger etter ordet «aan» (til) et såkalt beskrevet dativ).

Legg merke til at det bøyde verbet plasseres før setningens tema om temaet ikke er plassert helt først i setningen.

Adjektiv[rediger | rediger kilde]

Et adjektiv, på nederlandsk kalt «bijvoeglijk naamwoord», plasseres alltid foran substantivet det viser til. Eventuelt plasseres artikkelen foran adjektivet:

Een lekkere maaltijd.
Norsk: Et deilig måltid.

Adverb[rediger | rediger kilde]

Dersom et adverb har tilknytning til et verb plasseres adverbet etter verbet:

Hij schrijft veel in Wikipedia.
Norsk: Han skriver mye på Wikipedia.

Når et adverb knyttes til et adjektiv eller et annet bi-ord plasseres det foran ordet det viser til:

Het is een erg boeiende discussie.
Norsk: Det er en meget interessant diskusjon.
Gerard liep zeer snel.
Norsk: Gerard gikk svært fort.

Artikler[rediger | rediger kilde]

Bestemt artikkel[rediger | rediger kilde]

Når en viser noe bestemt, er den bestemte artikkelen de for maskuline og feminine ord og het for nøytrale ord. En forkortet og uformell form for het er 't. I dagens bruk, er bestemte artikler uforanderlige unntatt i noen få faste kombinasjoner.

 • de man (mannen)
 • de vrouw (kvinnen)
 • het huis (huset)

I flertallsformer blir artikkelen de brukt for alle kjønn.

 • de mannen (mennene)
 • de vrouwen (kvinnene)
 • de huizen (husene)

Diminutive former er alltid «het», unntatt flertall

 • het mannetje (den lille mannen), men de mannetjes (de små mennene)
 • het vrouwtje (den lille kvinnen), men de vrouwtjes (de små kvinnene)
 • het huisje (det lille huset), men de huisjes (de små husene)

Ubestemt artikkel[rediger | rediger kilde]

Den ubestemte artikkelen er een for alle kjønn, som kortes ned til uformell 'n. I flertall er det ingen ubestemt artikkel, som på norsk, og de ubestemte formene består av substantiv uten noen artikkel. Unntatt noen få faste tilfeller kombinerer den ubestemte artikkelen og er uforandret for noen situasjon.

 • een huis (et hus)
 • huizen (hus (flertall))

Nederlandsk har en negativ ubestemt artikkel, geen (ikke (en, ei, et), ingen/intet, unntatt):

 • Ik heb geen bezwaar («Jeg har ingen innvending»)
 • Dit is geen huis («Dette er ikke et hus»)
 • Er zijn geen huizen in deze straat («Det er intet hus i gata»)
 • Geen dienst («I ustand»)

Verb[rediger | rediger kilde]

Som andre germanske språk har nederlandsk regelmessige og uregelmessige verb. Dessuten kan nederlandsk verb være sterke eller svake.

Sterke verb[rediger | rediger kilde]

Man bør kjenne til tre former av de sterke verbene: infinitivsformen (hele verbet), imperfektum og perfektum partisipp.

Eksempel: det sterke verbet binden (å binde):

Pronomen Presens Preteritum Presens perfektum
ik (jeg) bind bond heb gebonden
jij (du) bindt bond hebt gebonden
hij/zij/het (han, hun, den, det) bindt bond heeft gebonden
wij/jullie/zij (vi, dere, de) binden bonden hebben gebonden

Som framgår i tabellen bøyes verb i person og tall. Flertallsformen er felles for alle personer.

Sterke verb bøyes i nåtid på samme måte som svake verb. I fortidsform får bare flertallsformen endelsen -en, mens de andre formene ikke får en endelse.

Uregelmessige verb[rediger | rediger kilde]

De uregelmessige verbene er hebben, kunnen, mogen, willen, zijn og zullen (ha, kunne, få lov til, ville, være og skulle). De bøyes slik:

infinitiv presens
(nåtid)
preteritum
(fortid)
presens perfektum
(fortid)
entall flertal entall flertall partisipp
zijn (være) ben, bent, is zijn was waren geweest
hebben (ha) heb, hebt/heeft, heeft hebben had hadden gehad
zullen (vil, skal) zal, zal/zult, zal zullen zou zouden
kunnen (kunne) kan, kan/kunt, kan kunnen kon konden gekund
mogen (få lov til) mag, mag, mag mogen mocht mochten gemogen
willen (ville) wil, wil(t), wil willen wou (wilde) wouden (wilden) gewild

Bøyninger[rediger | rediger kilde]

Bøyninger brukes ikke mye i det nederlandske språket. De viktigste er substantivenes flertalls- og diminutivsform. Bøyninger inntreffer dermed hovedsakelig ved bruk av adjektiver eller substantiver.

Bøyning av substantiv[rediger | rediger kilde]

Flertallsform[rediger | rediger kilde]

 • Substantiv som slutter med en vokal får som regel endelsen -s i flertall:
agente – agentes (politikvinne)
I tilfeller der endelsen -s kan forårsake uklarhet rundt hvordan ordet uttales tilføes en apostrof mellom ordet og endelsen:
radio – radio's
Unntak: Substantiv som slutter på -ie eller -ij og som har trykket på siste stavelse får endelsen -en i flertall:
boerderij – boerderijen (bondegård)
categorie – categorieën (kategori)
 • Substantiv som slutter med en konsonant får som regel endelsen -en i flertall:
stoel – stoelen (stol)

I tilfeller der et substantiv slutter på -s forandres denne til z ved flertallsformer, bortsett fra når s-en følger en annen konsonant eller kort vokal:

huis – huizen (hus)
arts – artsen (lege)
bus – bussen (buss)

Når den siste stavelsen i et substantiv som slutter på en konsonant har en e som ikke det legges trykk på, får ordet endelsen -s i flertall:

tafel – tafels (bord)
Unntak[rediger | rediger kilde]

Det er flere unntak i forhold til ovennenvte regler. Disse inntreffer når substantiv ender på -eren, -man eller har en endelse som røper at ordet ikke opprinnelig er nederlandsk. I det siste tilfellet får ord som ender på -um endelsen -a, -us endelsen -i, -ex endelsen -ices etcetera. Ord som ender på -man, som zeeman (sjømann), kan i flertall slutte på -lieden, -lui eller -mensen.

I en del tilfeller er dannelsen av flertallsformen uregelmessig. De viktigste tilfellene er som følger:

 • endelsen -en med -i- som overgangsklang
  • koe – koeien (ku – kyr)
  • vlo – vlooien (lus – lus)
 • endelsen -nen (ved siden av andre muligheter)
  • leerrede – leerredenen (også mulig: leerredes) (preken)
  • lende – lendenen (også mulig: lenden) (lenden)
 • endelsen -iën med veksling av trykk (i gammeldags språkbruk)
  • kleinood – kleinodiën (klenodium)
 • endelsen -en
  • epos – epen
  • genius – geniën

Videre brukes av og til istedenfor det regelmessige flertallet, flertallet til et synonym:

 • aanbod – aanbiedingen (tilbud)
 • beleg – belegeringen (beleiring)
 • dank – dankbetuigingen (takk)
 • doel – doeleinden (mål)
 • gedrag – gedragingen (oppførsel)
 • genot – genietingen (nytelse)
 • lof – loftuitingen eller lofbetuigingen (lovprisning)
 • onderzoek – onderzoekingen (undersøkelse)
 • raad – raadgevingen (råd – rådgivning)
 • rede – redevoeringen (preken / tale)

Diminutiv[rediger | rediger kilde]

Diminutivsformer er svært utbredt på nederlandsk. Substantiv kan få en diminutivsform ved at endelsen -je føyes til ordet:

klas – klasje (den lille klassen)

I den sørlige delen av det nederlandske språkområdet lages denne formen stort sett ved å gi substantivet en av endelsene -ke og -ken:

glas – glaske(n) (det lille glasset)

Når et substantiv slutter på en vokal eller en av konsonantene l, n eller r får diminutivsformen endelsen -tje:

fietser – fietsertje (den lille syklisten)

Når et substantiv slutter på en m får diminutivsformen endelsen -pje:

raam – raampje (det lille vinduet)

Når et substantiv som består av et eller flere stavelser slutter på -ing får diminutivsformen endelsen -kje og mister den g'en:

buiging – buiginkje (bøyiningen / nikket)

Unntak: Når den siste stavelsen i et substantiv ender på l, m, n, ng eller r og dessuten inneholder en kort vokal, får diminutivsformen endelsen -etje:

lam – lammetje (det lille lammet)
kar – karretje (den lille vogna)
gang – gangetje (det lille gangen)

Bøyninger av adjektiv[rediger | rediger kilde]

I de fleste tilfellene får adjektiv endelsen -e:

De lekkere maaltijd (det deilige måltidet)

Det er fire tilfeller der et adjektiv ikke får endelsen -e:

1 Når substantivet er nøytrum får adjektivet ingen endelse i ubestemt form:

Een mooi meisje (en pen jente)
Mens adjektivet i bestemt form får endelsen -e:
Het mooie meisje (den pene jenten)

2 Når adjektivet viser til et materiale blir endelsen -en:

De houten stoel (stolen av tre / trestolen)

3 Når adjektivet danner en "kollokasjon" (nær betydningsledd) med substantivet, får det ikke endelsen -e. For eksempel:

Het openbaar vervoer (den offentlige transporten)

4 Av og til brukes adjektivet uten -e mellom den ubestemte artikkelen og substantivet. I disse tilfellene uttrykkes en egenskap som er verdt å beundres:

Een groot man (en stor man)
Een talentvol schrijver (en talentfull forfatter)

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

 • Uregelmessige substantiv: Algemene Nederlandse Spraakkunst, W. Haeseryn, K. Romein, G. Geerts, J. de Rooij en M.C. van den Toorn. Martinus Nijhoff/Wolters Plantyn, Groningen/Deurne, 1997. 2e geheel herziene druk. ISBN 90-6890-490-6, ISBN 90-309-0043-1, p. 165-184.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]