Nasjonalbolsjevisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nasjonalbolsjevismen er en politisk bevegelse som ønsker å kombinere deler av nasjonalismen og bolsjevismen.

Nasjonalbolsjevismen er ofte anti-kapitalistisk i tonen, og sympatisk til visse nasjonalistiske former av kommunisme og sosialisme. Likevel er retningen separat og distinkt fra Nasjonal Kommunisme. Tilhengerne har historisk forsvart både Stalinisme og Strasserisme, skjønt i nåværende tider har de ikke alltid som mål å gjenskape de systemene.

I dag blir Russland betraktet som midtpunktet for nasjonalbolsjevismen, og nesten alle partier og organisasjoner i verden er knyttet til Russland. En av de viktigste gruppene er Det nasjonalbolsjevikiske partiet, som ledes av Eduard Limonov. Etter at dette partiet har utviklet seg mer bort fra sin opprinnelige agenda, har Nasjonalbolsjevikisk front forsøkt å holde ved like den opprinnelige ideologien.

Det fins grupper i Israel og deler av den tidligere Sovjetunionen; de er knyttet til Det nasjonalbolsjevikiske partiet. I Frankrike og Belgia fins det også grupper som fremholder ideologien.