NS Ungdomsfylking

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Ung- og jentehird i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF) defilerer med senkede solkorsflagg for føreren Vidkun Quisling under «8. riksmøte», partiets landsmøte i Oslo i september 1942.[1]

Nasjonal Samlings Ungdomsfylking, forkortet NSUF, var det norske fascistpartiet Nasjonal Samlings organisasjon for barn og unge i alderen 10 – 18 år fram til 1945. NSUF var det norske motstykket til den tyske nasjonalsosialistiske barne- og ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Unge hirdmenn og -kvinner i NSUF møter Quisling og gjester fra Hitlerjugend under et «førermøte» på NS' førerskole på Jessheim, trolig i 1941 eller 1942.
Unge kvinner i Jentehirden, en organisasjon underlagt NSUF, hilser Quisling under et NS-stevne i Sarpsborg sankthans 1942.

NSUF var delt inn i undergrupper:

Quisling og Orvar Sæther, leder av det nazifiserte Norges Lærersamband, blant NSUF-medlemmer. Sankthans 1941.

Øverste leder for NSUF var «ungdomsfører» og minister Axel Stang, som også var minister i Quislings regjering. Stabslederne for Unghirden og Guttehirden representerte organisasjonen i Nasjonal Samlings riksledelse. I tillegg hadde man en jentelandsleder for Jentehirden og Småhirden. På fylkesplan hadde man en fylkesungdomsleder for guttene og en fylkesjenteleder for jentene. Organisasjonen var bygget opp etter omtrent samme mønster som Hirden, med lag, tropp, sveit, fylking og regiment. Lederne hadde samme betegnelser som i hirden, med tillegg av «ung-».

Ungdomsfylkingen hadde en Førerskole på Jessheim, og lag- og troppsførerskoler på flere steder i landet. Flere av de øverste NSUF- lederne hadde bakgrunn fra speiderbevegelsen, og aktiviteten ser ut til å ha vært mer i retning av speidervirksomhet enn politikk. Den nasjonalsosialistiske ideologien ble dog formidlet til medlemmene. Lister over medlemmer tyder på at en betydelig andel var sønner og døtre av NS-medlemmer, og det er dermed tvilsom om så mange ungdommer som ikke på annen måte ville kommet i kontakt med nazismen, ble trukket inn i NS gjennom ungdomsfylkingen.

Fra 1940 var Bjørn Østring landsleder for Nasjonal Samlings Ungdsomsfylking, men i 1943 er han ungdomsleder i Fylkesorganisasjon (F.O) 2 Stor-Oslo. (iflg. NS Årbok)

Obligatorisk medlemskap[rediger | rediger kilde]

I februar 1942 ble medlemskap i NS Ungdomsfylking gjort obligatorisk: «Enhver norsk gutt eller gjente skal for sin nasjonale oppdragelses skyld og for å tjene sitt folk og fedreland tjenstgjøre i N.S. Ungdomsfylking. Plikten til ungdomtjeneste begynner 1ste januar det året 10-årsalderen nåes, og opphører 31te desember det år 18-årsalderen nåes.»

Dette var et vedtak som ble motarbeidet av landets lærere. I løpet av noen uker hadde 85 % av landets lærere sendt inn følgende protestbrev

«Jeg finner ikke å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp av NS' ungdomstjeneste, da dette strider mot min samvittighet. Da et medlemskap etter landslederens uttalelser bl.a. pålegger meg forpliktelser til en slik oppdragelse, og det dessuten stilles andre krav som strider mot mine tilsettingsvilkår, finner jeg å måtte meddele at jeg ikke kan betrakte meg som medlem av lærersambandet».

Nærmere en halv million foreldre sendte inn følgende protestbrev: «Jeg ønsker ikke at mitt barn skal delta i NSUF's ungdomstjeneste, da de retningslinjer som er trukket opp for dette arbeidet, strider mot min samvittighet».

Uniformer og merker for Unghirden, Guttehirden, Jentehirden og Småhirden. Plansjer fra NS Årbok 1944.

Rettsoppgjør[rediger | rediger kilde]

Quisling gir autografen til en ung kvinne i den frivillige arbeidstjenesten 1943.

Medlemmene i NSUF ble i hovedsak ikke strafferettslig forfulgt under rettsoppgjøret på grunn av lav alder, selv om unntak forekom. Under saken mot Axel Stang lå det ham til last at han gjennom NSUF hadde bidratt til å indoktrinere ungdom med nazistiske idealer.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]