Motonevronsykdom

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Motonevonsykdom
Område(r)Nevrologi
Ekstern informasjon
ICD-10-kodeG12.2
ICD-9-kode335.2
DiseasesDB8358
MeSHD016472

Motonevronsykdommer er en gruppe progredierende nevrologiske sykdommer, som leder til ødeleggelse av motonevroner; de nevroner som kontrollerer viljestyrte bevegelser som tale, gange, åndedrett og svelgfunksjon. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) (i USA omtalt som Lou Gehrig's disease) er den klart mest hyppig opptredende variant av denne sykdomsgruppe, og i mange sammenhenger omtales motonevronsykdom synonymt med ALS. Andre eksempler på motonevronsykdommer er progressiv muskelatrofi (PMA), spinal muskelatrofi (SMA), progressiv eller pseudo-bulbær parese (PBP) og primær lateral sklerose (PLS).