Montevideo-konvensjonen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Montevideo-konvensjonen, eller Montevideo-konvensjonen om staters rettigheter og plikter, er en internasjonal traktat fra 1933, undertegnet av stater i Nord- og Sør-Amerika. Den er kjent for å beskrive kjennetegn ved en suveren stat.[1]

I konvensjonens artikkel 1 beskrives fire forutsetninger for en stats medlemskap i det internasjonale statssystemet: 1) permanent befolkning, 2) et avgrenset territorium, 3) regjering og 4) kapasitet til å inngå forbindelser med andre stater.[2]

Forutsetningene er ansett som uttrykk for kjennetegn på en suveren stat, en måte å definere hva en stat er som kalles deklaratorisk statsteori.[3] Konvensjonen nedfelte et krav til effektivitet som forutsetning for internasjonal anerkjennelse som stat, der andre staters diplomatiske anerkjennelse kommer som uttrykk for at statsdannelsen allerede eksisterer og er i stand til å samhandle med andre stater. Det er imidlertid omdiskutert hva som ligger i de to siste kriteriene og det varierer hvordan og hvor strengt de praktiseres.[4]

Montevideo-konvensjonen ble til under Organisasjonen av amerikanske staters konferanse og ble undertegnet 26. desember 1933. Statene som undertegnet konvensjonen var Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Den dominikanske republikk, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, USA og Venezuela.[5]

Konvensjonen avtalte ellers at signatarmaktene ikke skal blande seg inn i hverandres indre anliggender eller utenrikspolitikk. Landene avtalte å ikke anerkjenne territorium vunnet ved bruk av makt og at alle tvister skal løses fredelig.[6]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ G. R. Berridge og Lorna Lloyd: A dictionary of diplomacy, 3. utgave, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012, s. 250.
  2. ^ «Article 1. The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.», Convention on Rights and Duties of States (inter-American); December 26, 1933, traktattekst på engelsk fra The Avalon Project, Yale Law School.
  3. ^ Øyvind Østerud: «Stat og nasjon i utakt?», i Åsmund Birkeland (red.): Den moderne staten, Oslo: Pax, 1997, s. 219.
  4. ^ Morten Ruud og Geir Ulfstein: Innføring i folkerett, Oslo: Tano Aschehoug, 1998, s. 90–94.
  5. ^ Convention on Rights and Duties of States (inter-American); December 26, 1933, traktattekst på engelsk fra The Avalon Project, Yale Law School.
  6. ^ «Montevideo Convention», Encyclopædia Britannica Online.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Ruud, Morten og Geir Ulfstein: Innføring i folkerett, Oslo: Tano Aschehoug, 1998, s. 90–94
  • Østerud, Øyvind: «Stat og nasjon i utakt?», i Åsmund Birkeland (red.): Den moderne staten, Oslo: Pax, 1997, s. 215–230