Hopp til innhold

Modul:Wd-norsk/i18n

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Moduldokumentasjon

Denne under-modulen anvendes av Modul:Wd-norsk for internasjonalisering (i18n) og er separert for gjøre det lettere å gjøre lokalisering.


-- Disse verdiene blir lokaliser per wiki

local p = {}

function p.init(aliasesP)
	p = {
		["errors"] = {
			["unknown-data-type"]     = "Ukjent eller ikke støttet datatype '$1'.",
			["missing-required-parameter"] = "Ingen påkrevde parametere definert, minst en er krevd",
			["extra-required-parameter"]  = "Parameter '$1' må definners om alternativt",
			["no-function-specified"]   = "Du må definere en funksjon", -- equal to the standard module error message
			["main-called-twice"]     = 'Funkjsonen "main" kan ikke bli brukt to ganger',
			["no-such-function"]      = 'Funksjonen "$1" finnes ikke' -- equal to the standard module error message
		},
		["info"] = {
			["edit-on-wikidata"] = "Rediger dette på Wikidata"
		},
		["numeric"] = {
			["decimal-mark"] = ",",
			["delimiter"]  = " "
		},
		["datetime"] = {
			["prefixes"] = {
				["decade-period"] = ""
			},
			["suffixes"] = {
				["decade-period"] = "-årene",
				["millennium"]  = " årtusen",
				["century"]    = " århundre",
				["million-years"] = " millioner år",
				["billion-years"] = " milliarder år",
				["year"]     = " år",
				["years"]     = " år"
			},
			["julian-calendar"] = "julianske kalenderen", -- linked page title
			["julian"]     = "Julian",
			["BCE"]       = "f.Kr.",
			["CE"]       = "e.Kr.",
			["common-era"]   = "Kristi fødsel" -- linked page title
		},
		["coord"] = {
			["latitude-north"] = "N",
			["latitude-south"] = "S",
			["longitude-east"] = "Ø",
			["longitude-west"] = "V",
			["degrees"]    = "°",
			["minutes"]    = "'",
			["seconds"]    = '"',
			["separator"]   = " "
		},
		["values"] = {
			["unknown"] = "ukjent",
			["none"]  = "ingen"
		},
		["cite"] = {
			["version"] = "1", -- increase this each time the below parameters are changed to avoid conflict errors
			["web"] = {
				-- <= left side: all allowed reference properties for *web page sources* per https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources
				-- => right side: corresponding parameter names in (equivalent of) [[:en:Template:Cite web]] (if non-existent, keep empty i.e. "")
				[aliasesP.statedIn]    = "nettside",
				[aliasesP.referenceURL]  = "url",
				[aliasesP.publicationDate] = "dato",
				[aliasesP.retrieved]    = "besøksdato",
				[aliasesP.title]      = "tittel",
				[aliasesP.archiveURL]   = "arkiv-url",
				[aliasesP.archiveDate]   = "arkiv-dato",
				[aliasesP.language]    = "språk",
				[aliasesP.author]     = "etternavn", -- existence of author1, author2, author3, etc. is assumed
				[aliasesP.publisher]    = "utgiver",
				[aliasesP.quote]      = "sitat",
				[aliasesP.pages]      = "side" -- extra option
			},
			["q"] = {
				-- <= left side: all allowed reference properties for *sources other than web pages* per https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources
				-- => right side: corresponding parameter names in (equivalent of) [[:en:Template:Cite Q]] (if non-existent, keep empty i.e. "")
				[aliasesP.statedIn]        = "1",
				[aliasesP.pages]          = "side",
				[aliasesP.column]         = "på",
				[aliasesP.chapter]         = "kapittel",
				[aliasesP.sectionVerseOrParagraph] = "seksjon",
				["external-id"]          = "id", -- used for any type of database property ID
				[aliasesP.title]          = "tittel",
				[aliasesP.publicationDate]     = "dato",
				[aliasesP.retrieved]        = "besøksdato"
			}
		}
	}

	p.getOrdinalSuffix = function(num)
		return "."
	end

	p.addDelimiters = function(n)
		local left, num, right = string.match(n, "^([^%d]*%d)(%d*)(.-)$")
	
		if left and num and right then
			return "<span style=\"white-space:nowrap;\">" .. left .. (num:reverse():gsub("(%d%d%d)", "%1" .. p['numeric']['delimiter']):reverse()) .. right .. "</span>"
		else
			return n
		end
	end

	return p
end

return p