Denne siden er semibeskyttet sentral modul.

Modul:Mapframe

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]


Denne modulen benyttes av kartmalen {{Kart}}. Se dokumentasjonssiden til denne malen for bruk og instruksjoner.

local math_mod = require( "Module:Math" )

local useLanguage = {
	["Q17"] = "en",   -- Japan
	["Q79"] = "en",   -- Egypt
	["Q115"] = "en",  -- Etiopia
	["Q148"] = "en",  -- Kina
	["Q230"] = "en",  -- Georgia
	["Q399"] = "en",  -- Armenia
	["Q423"] = "en",  -- Nord-Korea
	["Q424"] = "en",  -- Kambodsja
	["Q668"] = "en",  -- India
	["Q711"] = "en",  -- Mongolia
	["Q794"] = "en",  -- Iran
	["Q796"] = "en",  -- Irak
	["Q801"] = "en",  -- Israel
	["Q810"] = "en",  -- Jordan
	["Q819"] = "en",  -- Laos
	["Q822"] = "en",  -- Libanon
	["Q836"] = "en",  -- Myanmar
	["Q842"] = "en",  -- Oman
	["Q843"] = "en",  -- Pakistan
	["Q846"] = "en",  -- Qatar
	["Q851"] = "en",  -- Saudi-Arabia
	["Q858"] = "en",  -- Syria
	["Q865"] = "en",  -- Republikken Kina - Taiwan
	["Q869"] = "en",  -- Thailand
	["Q878"] = "en",  -- De forente arabiske emirater
	["Q884"] = "en",  -- Sør-Korea
	["Q889"] = "en",  -- Afghanistan
	["Q902"] = "en",  -- Bangladesh
	["Q917"] = "en",  -- Bhutan
	["Q986"] = "en",  -- Eritrea
	["Q23792"] = "en"   -- Palestina
}


local p = {}

local legend = {}
local numLegend = 0
local maxLegend = 5

local bbox = {}
bbox.min = {}
bbox.max = {}
bbox.center = {}
bbox.dist = {}
bbox.txt = {"Koordinater funnet"}

autozoom = {
	{ dist=2000,zoom=3}, 
	{ dist=700,zoom=4}, 
	{ dist=300,zoom=5}, 
	{ dist=150,zoom=6}, 
	{ dist=50,zoom=7}, 
	{ dist=30,zoom=8}, 
	{ dist=10,zoom=9}, 
	{ dist=6,zoom=10}, 
	{ dist=4,zoom=11}, 
}

local function hasLocalCoord()
	local pageWikitext = mw.title.getCurrentTitle():getContent()
	local treff = pageWikitext:match("{{[Kk]oord|[^}]+}}")
	if treff then
		local treffVis = treff:match("vis")
		local treffTittel = treff:match("tittel")
		local treffTekst = treff:match("tekst")
		if treff and treffVis and treffTittel then 
			return treff
		end
	end
	return nil
end

local function lonlat(args)
	local newargs = args
	if not args["lat"] and not args["lon"] then
		if args["breddegrad"] and args["lengdegrad"] then
			newargs["lat"] = tonumber(args["breddegrad"]) or nil
			newargs["lon"] = tonumber(args["lengdegrad"]) or nil
		end
	end
	return newargs
end

local function selectSingleClaim(claims)
	if not claims then
		return nil
	end
	local selectedClaim = nil
	for idx,claim in pairs(claims) do
		if claim.rank == 'preferred' then
			return claim
		end
		if claim.rank == 'normal' then
			if not selectedClaim then
				selectedClaim = claim
			end
		end
	end
	return selectedClaim
end

local function osmLink(entity)
	local osm = ""
	local osmval = entity:getBestStatements("P402")
	if osmval and osmval[1] and osmval[1].mainsnak["datavalue"] then
		local osmid = osmval[1].mainsnak["datavalue"].value or ""
		if osmid and osmid ~= "" then
			--osm = "<br/> vis på [https://www.openstreetmap.org/relation/" .. osmid .. " OSM]"
			osm = "[[Kategori:Sider hvor Wikidata har lenker til OpenStreetMap relation]]"
		end
	end
	return osm
end

local function allOkSnaks(entity,datatype)
	local retur = {}
	if entity.claims then
		for propid,props in pairs(entity.claims) do
			for idx,claim in ipairs(props) do
				if claim.rank == 'preferred' or claim.rank == 'normal' then
					local snak = claim.mainsnak
					if snak.snaktype == "value" and snak.datatype == datatype then
						local sn = {}
						sn.snak = snak
						sn.qu = claim.qualifiers
						table.insert(retur,sn)
					end
				end
			end
		end
	end
	return retur
end

function dump(item)
	return "<pre>" .. mw.text.jsonEncode(item, mw.text.JSON_PRETTY) .. "</pre>"
end


local function addBbox(entity)
	for idx,sn in ipairs(allOkSnaks(entity,"globe-coordinate")) do
		local snak = sn.snak
		local val = snak.datavalue.value
		local qu = sn.qu
		local qutxt = ""
		if qu and qu.P518 then
			qutxt = " P518 " .. mw.wikibase.formatValues(qu.P518)
		end
		if not bbox.min.longitude or bbox.min.longitude > val.longitude then
			bbox.min.longitude = val.longitude
		end
		if not bbox.min.latitude or bbox.min.latitude > val.latitude then
			bbox.min.latitude = val.latitude
		end
		if not bbox.max.longitude or bbox.max.longitude < val.longitude then
			bbox.max.longitude = val.longitude
		end
		if not bbox.max.latitude or bbox.max.latitude < val.latitude then
			bbox.max.latitude = val.latitude
		end
		local txt = snak.property .. " " .. qutxt .. " " .. val.longitude .. " " .. val.latitude
		table.insert(bbox.txt,txt)
	end
	if (bbox.min.longitude) then
		bbox.center.longitude = (bbox.min.longitude + bbox.max.longitude)/2
		bbox.center.latitude = (bbox.min.latitude + bbox.max.latitude)/2
		bbox.dist.longitude = (bbox.max.longitude - bbox.min.longitude)
		bbox.dist.latitude = (bbox.max.latitude - bbox.min.latitude)
		bbox.haversine = HaversineDistance(
			bbox.max.latitude,bbox.max.longitude,
			bbox.min.latitude,bbox.min.longitude)
  end
	return 

end
local function bboxlist(ids)
	for ix,id in ipairs(ids) do
		local entity = mw.wikibase.getEntity(id)
		addBbox(entity)
	end
end

-- From en:Module:Sandbox/Hellknowz/CoordDistance
function HaversineDistance(lat1,lon1,lat2,lon2)

  local radius = 6371 -- km

  local dlat = math.rad(lat2-lat1)
  local dlon = math.rad(lon2-lon1)
  local a = math.sin(dlat/2) * math.sin(dlat/2) + math.cos(math.rad(lat1)) * math.cos(math.rad(lat2)) * math.sin(dlon/2) * math.sin(dlon/2)
  local c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1-a))
  return radius * c

end

-- the distances need to be adjusted according to the size of the frame of the map
local function bboxzoom(factor)
	for ix,v in ipairs(autozoom) do
		if bbox.haversine and v.dist*factor < bbox.haversine then
			return v.zoom
		end
	end
	return 12
end

local function wdCoords(entity)
	local wdlat,wdlon = nil,nil
	local category = ""
	if entity.claims and entity.claims["P625"] then
		local claim = selectSingleClaim(entity.claims["P625"])
		if claim and claim.mainsnak.datavalue then
			local coord = claim.mainsnak.datavalue.value or nil
			wdlat = coord["latitude"] or nil
			wdlon = coord["longitude"] or nil
		end
	end
	if not wdlat then
		if entity.claims and entity.claims["P159"] then
			local claim = selectSingleClaim(entity.claims["P159"])
			if claim and claim.qualifiers then
				local qual = claim.qualifiers["P625"]
				if qual and qual[1] and qual[1].datavalue then
					local coord = qual[1].datavalue.value or nil
					wdlat = coord["latitude"] or nil
					wdlon = coord["longitude"] or nil
				end
				if wdlat then
					category = "[[Kategori:Artikler med koordinater hentet fra P159]]"
				end
			end
		end
	end
	return wdlat,wdlon,category
end


local function wdGeoShape(entity)
	local shape = nil
	if entity.claims and entity.claims["P3896"] then
		local claim = selectSingleClaim(entity.claims["P3896"])
		local value = claim.mainsnak.datavalue.value or nil
		if value then
			local prop = {}
			local shape = {
	    	["type"] = "ExternalData",
			["service"] = "page",
			["title"] = value,
			["properties"] = prop
		}
		return shape
		end
	end
	return nil
end

local function selectMapLanguage(entity)
	local lang = "local"
	if entity.claims and entity.claims["P17"] then
		local claim = selectSingleClaim(entity.claims["P17"])
		if claim and claim.mainsnak.datavalue then
		  local value = claim.mainsnak.datavalue.value or nil
		  if value then
			  lang = useLanguage[value["id"]] or "local"
			end
		end
	end
	return lang
end

local function mappoint(latitude,longitude,title,description,symbol)
	local point = {}
  point["type"] = "Feature"
  local geo = {}
  geo["type"] = "Point"
	local pos = {}
  geo["coordinates"] = pos
  -- ensure the coordinates are not too long for the geojson
  geo["coordinates"][1] = math_mod._round( longitude, 6 )
  geo["coordinates"][2] = math_mod._round( latitude, 6 )
  local prop = {}
  if title then
  	prop["title"] = title
  end
  if description then
  	prop["description"] = description
  end
  if symbol and title then
		numLegend = numLegend + 1
		prop["marker-symbol"] = tostring(numLegend)
		table.insert(legend,title)
  end
  prop["marker-size"] = "small"
  point["properties"] = prop
  point["geometry"] = geo
  return point
end

local function geoline(id,stroke,title)
	local line = {
		["type"] = "ExternalData",
		["service"] = "geoline",
		["ids"] = id,
    ['properties'] = {
    	["stroke"] = stroke,
    	["stroke-width"] = 2,
    	["marker-size"] = "small",
    	--["marker-symbol"] = "-letter",
    	["title"] = title
    }
   }
   return line
end

local function geoshape(id,stroke,opacity)
	local line = {
		["type"] = "ExternalData",
		["service"] = "geoshape",
		["ids"] = id,
    ['properties'] = {
    	["stroke"] = stroke,
    	["stroke-width"] = 2,
    	["fill"] = "#ff0000",
    	["fill-opacity"] = opacity or 0.1
    }
   }
   return line
end

local function geomask(id,stroke,opacity)
	local line = {
		["type"] = "ExternalData",
		["service"] = "geomask",
		["ids"] = id,
    ['properties'] = {
    	["stroke"] = stroke,
    	["stroke-width"] = 1,
    	["fill-opacity"] = opacity or 0.05
    }
   }
   return line
end


local function showEntity(geojson,id,entity,stroke,title,opacity,createLink,method,symbol)
	local wdlat,wdlon = wdCoords(entity)
	local text = title or mw.wikibase.label(id)
	local link = mw.wikibase.sitelink(id)
	local meth = method or "geoshape"
	if createLink and text and link then
		text = "[[" .. link .. "|" .. text .. "]]"
	end
	local description = nil
	if createLink then
		if entity.claims and entity.claims["P18"] then
			local claim = selectSingleClaim(entity.claims["P18"])
			if claim then
	  			local image = claim.mainsnak.datavalue.value or nil
				if image then
					description = "[[File:" .. image .. "]]"
				end
			end
		end
	end
	local shape = nil
	if meth == "geoshape" then
		shape = geoshape(id,stroke,opacity)
		table.insert(geojson, shape)
		local line = geoline(id,stroke,title)
		table.insert(geojson, line)
		if wdlat and wdlon then
  		local point = mappoint(wdlat,wdlon,text,description,symbol)
			table.insert(geojson, point)
		end
	elseif meth == "geomask" then
		shape = geomask(id,stroke,opacity)
		table.insert(geojson, shape)
	end
  return geojson
end

-- Visualize an entity through boundary, marker with name of entity. geojson updated by showEntity
local function visEntity(geojson,id,stroke,opacity,method,symbol)
	if not id then
		return nil
	end
	local entity = mw.wikibase.getEntity(id)
	if not entity then
		return nil
	end
	return showEntity(geojson,id,entity,stroke,nil,opacity,"createLink",method,symbol)
end

local function getcurrentqids(claims)
	local qids = {}
	for idx,claim in pairs(claims) do
		local qualifiers = claim.qualifiers
		local endtime = nil
		if qualifiers then
			endtime = claim.qualifiers["P582"] or nil
		end
		-- todo: Test on end time simplified. This assumes that all end times are in the past
		if not endtime then
			if claim.mainsnak and claim.mainsnak.datavalue and claim.mainsnak.datavalue.value then
				local qid = claim.mainsnak.datavalue.value['id'] or nil
				if qid then
					table.insert(qids, qid)
				end
			end
		end
	end
	return qids
end

local function visClaims(geojson,claims,stroke,opacity,method,usesymbol)
	local count = 0
	for idx,claim in pairs(claims) do
		local qualifiers = claim.qualifiers
		local endtime = nil
		if qualifiers then
			endtime = claim.qualifiers["P582"] or nil
		end
		-- todo: Test on end time simplified. This assumes that all end times are in the past
		if not endtime then
			local id = claim.mainsnak.datavalue.value['id'] or nil
			local symbol = nil
			if usesymbol and numLegend < 99 then
				symbol = "1"
			end
			visEntity(geojson,id,stroke,opacity,method,symbol)
			count = count+1
			
		end
	end

	return geojson
end

local function includeLocation(geojson,entity)
	if not entity or not entity.claims then
		return geojson
	end
	local claims = entity.claims["P131"] or entity.claims["P276"] or nil
	if not claims then
		return geojson
	end	
	qids = getcurrentqids(claims)
	if #qids>1 then
		bboxlist(qids)
	end
	local stroke = "#888888"
	local opacity = 0.1
	local shape = geomask(qids,stroke,opacity)
	table.insert(geojson, shape)
	return geojson
end

local function includeProp(geojson,entity,prop)
	if not entity or not prop or not entity.claims then
		return nil
	end
	local claims = entity.claims[prop] or nil
	if not claims then
		return nil
	end
	
	local stroke = "#880000"
	local opacity = 0.1
	visClaims(geojson,claims,stroke,opacity,"geoshape","bruk symbol")

	return geojson
end

local function makeLegend()
	local text = ""
	for idx,leg in ipairs(legend) do
		text = text .. idx .. " = " .. leg .. "<br/>"
	end
	if numLegend>maxLegend then
  	text = string.format([[
				<div class="mw-collapsible mw-collapsed">
					<div class="sentrert">%s nummererte markører</div>
					<div class="mw-collapsible-content">%s</div>
				</div>
			]], numLegend, text)
	end
	if numLegend > 0 then
		text = text .. "[[Kategori:Artikler med kart med nummererte markører]]"
	end
	return text
end

local function mapNoWikidata(args,infoboks)
	local geojson = {}
	local zoom = args["zoom"] or 8
	local lat = args["latitude"] or args["lat"]
	local lon = args["longitude"] or args["lon"]
	if not lat or not lon then
		return ""
	end
  local point = mappoint(lat,lon)
	local width = tonumber(args["width"]) or 300
	local height = tonumber(args["height"]) or width
	local text = args["text"] or ""
	table.insert(geojson, point)
	local frameargs = {
  		['height'] = height,
  		['width'] = width,
  		['align'] = align
  		}
  if zoom and zoom ~= 'auto' then
  	frameargs['zoom'] = zoom
  	frameargs['latitude'] = lat
  	frameargs['longitude'] = lon
  end
	local linkargs = {
  		['height'] = height,
  		['width'] = width,
  		['align'] = align,
  		['latitude'] = lat,
  		['longitude'] = lon,
  		['zoom'] = zoom or 8
  	}
  local mlink = ''
  local klink = ''
  if infobox then
--  	mlink = '<br/>' .. mw.getCurrentFrame():extensionTag('maplink', mw.text.jsonEncode(geojson), linkargs)
  	klink = '<br/>' .. mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title='koord',args = { lat, lon, vis='tekst'} }
  end
  	frameargs['text'] = text .. mlink .. klink
	return mw.getCurrentFrame():extensionTag('mapframe', mw.text.jsonEncode(geojson), frameargs)

end

local function getIds(args)
	local ids= {}
	local id = args['id'] or args[1] or nil	
	if id == "" then
		id = nil
	end
	if id ~= "" then
		local ida = {}
		for ident in mw.ustring.gmatch(id, 'Q%d+' ) do
			local entity = mw.wikibase.getEntity(ident) or nil
			local id1 = entity.id
			local lab = mw.wikibase.label( id1 )
			if lab then
				ida[lab] = id1
			end
			table.insert(ids,id1)
		end
		for lab,id2 in pairs(ida) do
			--table.insert(ids,id2)
		end
		--ids = mw.text.split( id, ',', true )
		if #ids ~= 1 then
			id = nil
		end
	end
	--local entity = mw.wikibase.getEntity(id) or nil
	--if not id then
	--	if not entity then
	--		return ""
	--	end
	--	id = entity.id
	--	table.insert(ids, id)
	--end
	return ids
end

local function map2(args,infobox,visKoord)
	local id = args['id'] or args[1] or nil
	if id == "" then
		id = nil
	end
	local entity = mw.wikibase.getEntity(id) or nil
	if not id then
		if not entity then
			return ""
		end
		id = entity.id
	end
	local out = args["out"] or nil
	local width = args["width"] or nil
	if width ~= "full" then
		width = tonumber(args["width"]) or 300
	end
	local height = tonumber(args["height"]) or width
	if height == "full" then
		return ""
	end
	addBbox(entity)
	
	local zoom = args["zoom"] or 8
	local lat = args["latitude"] or args["lat"]
	local lon = args["longitude"] or args["lon"]
	local includeProperty = args["vis egenskap"] or args["include property"] or nil
	local wdlat,wdlon,coordcat = wdCoords(entity)
	if not lat or not lon then
		lat = wdlat
		lon = wdlon
	end
	local centerLat = lat
	local centerLon = lon
  if not lon or not lat then
  	return "[[Kategori:Artikler hvor kartmodul mangler koordinater]]"
  end
	local text = args["text"] or mw.wikibase.label(id) or ""
	local align = args["align"] or 'right'
	local lang = selectMapLanguage(entity) 
	
	local geojson = {}
	local stroke = "#ff0000"
	local title = nil
	local opacity = 0.1
	if includeProperty then
		opacity = 0.0
	end
	showEntity(geojson,id,entity,stroke,title,opacity)
	if args['marker'] and lat and lon then
  	local point = mappoint(lat,lon)
		table.insert(geojson, point)
	end
	includeLocation(geojson,entity)
	if includeProperty then
		local props = mw.text.split( includeProperty, ',', true )
		for i,pid in ipairs(props) do
			includeProp(geojson,entity,pid)
		end
	end
	local frameargs = {
  		['height'] = height,
  		['width'] = width,
  		['align'] = align,
  		['lang'] = lang
  	}
	if zoom and zoom == 'auto' then
 	
  	centerLat = bbox.center.latitude
  	centerLon = bbox.center.longitude
  	local factor = width/300
  	zoom = bboxzoom(factor)
  	if visKoord == "debug" then
  		text = text .. " " .. dump(bbox)  -- for debug
  	end
	end
  if zoom and zoom ~= 'auto' then
  	
  	frameargs['zoom'] = zoom
  	frameargs['latitude'] = centerLat
  	frameargs['longitude'] = centerLon
  end
	local linkargs = {
  		['height'] = height,
  		['width'] = width,
  		['align'] = align,
  		['latitude'] = lat,
  		['longitude'] = lon,
  		['zoom'] = zoom or 8,
  		['lang'] = lang
  	}
  if out == "geojson" then
  	return "<pre>" .. mw.text.jsonEncode(geojson, mw.text.JSON_PRETTY) .. "</pre>"
  else
  	local mlink = ''
    local klink = ''
   	if text then
  		if infobox then
  			local koordmal = "[[Kategori:Artikler med lokal koord mal til tittelfelt]]"
  			if not hasLocalCoord() then
  				visKoord = "tittel"
  				koordmal = ""
  			end
--  			mlink = '<br/>' .. mw.getCurrentFrame():extensionTag('maplink', mw.text.jsonEncode(geojson), linkargs)
        if visKoord and visKoord == 'tittel' then
  	      klink = '<br/>' .. mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title='koord',args = { lat, lon , vis='tekst,tittel'} }
  	    else
  	      klink = '<br/>' .. mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title='koord',args = { lat, lon , vis='tekst'} }
  	    end
  			frameargs['frameless'] = 'frameless'
  			return mw.getCurrentFrame():extensionTag('mapframe', mw.text.jsonEncode(geojson), frameargs) .. '<br/>'
  			.. makeLegend() .. text .. mlink .. klink
  			.. osmLink(entity) .. koordmal .. coordcat
  		end
  		frameargs['text'] = makeLegend() .. text .. mlink .. klink
  	end
	return mw.getCurrentFrame():extensionTag('mapframe', mw.text.jsonEncode(geojson), frameargs)
	end
--  return "<pre>" .. mw.text.jsonEncode(geojson, mw.text.JSON_PRETTY) .. "</pre>" 
end


local function maptest(args,infobox,visKoord)
	local ids = getIds(args)
	local id = ids[1] or nil
	if id == "" then
		id = nil
	end
	local entity = mw.wikibase.getEntity(id) or nil
	if not id then
		if not entity then
			return ""
		end
		id = entity.id
	end
	local out = args["out"] or nil
	local width = args["width"] or nil
	if width ~= "full" then
		width = tonumber(args["width"]) or 300
	end
	local height = tonumber(args["height"]) or width
	if height == "full" then
		return ""
	end
	
	for idx,ident in ipairs(ids) do
		local entity = mw.wikibase.getEntity(ident) or nil
		addBbox(entity)
	end
	local zoom = args["zoom"] or 8
	local zoomadd = args["zoomadd"] or 0
	local lat = args["latitude"] or args["lat"]
	local lon = args["longitude"] or args["lon"]
	local includeProperty = args["vis egenskap"] or args["include property"] or nil
	local wdlat,wdlon,coordcat = wdCoords(entity)
	if not lat or not lon then
		lat = wdlat
		lon = wdlon
	end
	local centerLat = lat
	local centerLon = lon
  if #ids<2 and (not lon or not lat) then
  	return "[[Kategori:Artikler hvor kartmodul mangler koordinater]]"
  end
	local text = args["text"] or mw.wikibase.label(id) or ""
	local align = args["align"] or 'right'
	local lang = selectMapLanguage(entity) 
	
	local geojson = {}
	local stroke = "#ff0000"
	local title = nil
	local opacity = 0.1
	if includeProperty then
		opacity = 0.0
	end
	for idx,ident in ipairs(ids) do
		local entity = mw.wikibase.getEntity(ident) or nil
		local symbol = nil
		if numLegend < 99 then
				symbol = "1"
			end
		visEntity(geojson,ident,stroke,opacity,"geoshape",symbol)
		--showEntity(geojson,ident,entity,stroke,title,opacity)
	end

	
	if args['marker'] and lat and lon then
  	local point = mappoint(lat,lon)
		table.insert(geojson, point)
	end
	includeLocation(geojson,entity)
	if includeProperty then
		local props = mw.text.split( includeProperty, ',', true )
		for i,pid in ipairs(props) do
			includeProp(geojson,entity,pid)
		end
	end
	local frameargs = {
  		['height'] = height,
  		['width'] = width,
  		['align'] = align,
  		['lang'] = lang
  	}
	if zoom and zoom == 'auto' then
 	
  	centerLat = bbox.center.latitude
  	centerLon = bbox.center.longitude
  	local factor = width/300
  	zoom = tostring(tonumber(bboxzoom(factor))+tonumber(zoomadd))
  	if visKoord == "debug" then
  		text = text .. " " .. dump(bbox)  -- for debug
  	end
	end
  if zoom and zoom ~= 'auto' then
  	
  	frameargs['zoom'] = zoom
  	frameargs['latitude'] = centerLat
  	frameargs['longitude'] = centerLon
  end
	local linkargs = {
  		['height'] = height,
  		['width'] = width,
  		['align'] = align,
  		['latitude'] = lat,
  		['longitude'] = lon,
  		['zoom'] = zoom or 8,
  		['lang'] = lang
  	}
  if out == "geojson" then
  	return "<pre>" .. mw.text.jsonEncode(geojson, mw.text.JSON_PRETTY) .. "</pre>"
  else
  	local mlink = ''
    local klink = ''
   	if text then
  		if infobox then
  			local koordmal = "[[Kategori:Artikler med lokal koord mal til tittelfelt]]"
  			if not hasLocalCoord() then
  				visKoord = "tittel"
  				koordmal = ""
  			end
--  			mlink = '<br/>' .. mw.getCurrentFrame():extensionTag('maplink', mw.text.jsonEncode(geojson), linkargs)
        if visKoord and visKoord == 'tittel' then
  	      klink = '<br/>' .. mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title='koord',args = { lat, lon , vis='tekst,tittel'} }
  	    else
  	      klink = '<br/>' .. mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title='koord',args = { lat, lon , vis='tekst'} }
  	    end
  			frameargs['frameless'] = 'frameless'
  			return mw.getCurrentFrame():extensionTag('mapframe', mw.text.jsonEncode(geojson), frameargs) .. '<br/>'
  			.. makeLegend() .. text .. mlink .. klink
  			.. osmLink(entity) .. koordmal .. coordcat
  		end
  		frameargs['text'] = text .. "<br />(test)<br />" ..makeLegend() .. mlink .. klink
  	end
		return mw.getCurrentFrame():extensionTag('mapframe', mw.text.jsonEncode(geojson), frameargs)
	end
end

function p.infoboxLocation(frame)
--	return "<pre>" .. mw.text.jsonEncode(frame:getParent().args, mw.text.JSON_PRETTY) .. "</pre>"
  local args = lonlat(mw.getCurrentFrame():getParent().args)
  local argframe = mw.getCurrentFrame().args
  local vis = args["vis"] or argframe["vis"] or ""
  if vis == "nei" then
  	return ""
  end
  args["width"] = args["width"] or argframe["width"] or 300
  local zoom = args["zoom"] or argframe["zoom"] or nil
  if zoom and zoom ~= 'auto' then
	  args["zoom"] = tonumber(args["zoom"]) or tonumber(argframe["zoom"]) or 8
	else 
		if not zoom then
			args["zoom"] = 8
		else
			args["zoom"] = 'auto'
		end
  end
	if not args["vis egenskap"] then
		args["vis egenskap"] = argframe["vis egenskap"] or nil
	end
  args[1] = ""
  args["align"] = "center"
	local maptxt = map2(args,1,vis)
	if not maptxt or maptxt =="" then
		return mapNoWikidata(args,1)
	end
	return maptxt
end

function p.map(frame)
--	return "<pre>" .. mw.text.jsonEncode(frame:getParent().args, mw.text.JSON_PRETTY) .. "</pre>"
	local args = mw.getCurrentFrame():getParent().args
	if args["test"] == "ja" then
		return maptest(args)
	end
	return map2(args)
end

return p