Modul:External links/conf/Filmperson

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Modulen "External links/conf/Filmperson" inneholder konfigurasjon som brukes av Modul:External links

Det er i variabelen configured_claims en rekke rader som beskriver hvilke wikidata-egenskaper som skal benyttes for å lage eksterne lenker i artikler. Disse radene er bygd opp på følgende måte:

{ prop='Pnnnn', message ="$3 [$2 ''$1''] <beskrivelse>", short="[$2 <tekst>]", langcode ='aa', url="...", url_f=<function>, regex="...", genitiv=<boolean>, track=<boolean> },

Hvor følgende er tilfelle:

 • prop - er property-navnet som skal behandles.
  • Pnnnn - Dersom denne er en "P" etterfulgt av et nummer (Pnnnn), antas det at dette er et Property-nummer på Wikidata som skal sjekkes. F.eks. P345 som da er nummeret for IMDB sine lenker. Hvis dette finnes for artikkelen, vil en ekstern lenke for denne egenskapen potensielt vises frem.
  • SLaaaa - Dersom denne består av "SL" etterfulgt av et interwikinavn, f.eks. SLspecieswiki, vil det forsøkes å hente navnet på tilsvarende artikkel på den andre wikien, med understreker for mellomrom.
  • Dersom det er et annet property-navn, behandles dette som en ren lokal definisjon og trenger å få verdien/identifikatoren fra oppkallet av modulen. Se eksempel nedenfor.
 • message - er teksten som skal vises frem i artikkelen. Denne har to spesial-verdier: $1 og $2. Disse to vil erstattes med følgende:
  • $1 - Erstattes med artikkel-navnet. Se også genitiv under.
  • $2 - Erstattes med den rå-URL'en til den eksterne lenken. F.eks. http://www.imdb.com/title/tt0085255/
  • $3 - Erstattes med en språkkode. F.eks. (en) for engelsk språk. Se langcode.
  • $4 - Erstattes av selve verdien.
  • $5 - Erstattes av en URI-formatert versjon av selve verdien.
 • short - er en kort-versjon av teksten om skal vises frem. Denne har to spesial-verdier: $1 og $2. Disse to vil erstattes tilsvarende som for message ovenfor.
 • langcode - Her legges inn språkkoden for nettstedet. Denne brukes for å lage en indikasjon på hvilket språk nettstedet er skrevet. Dersom en P-verdi legges inn her, vil modulen lete etter denne P-verdien som en qualifier under P305 (verkets språk). Det er pr. i dag kun støttet P407 her.
 • url_f - Her kan det legges inn en formaterings-funksjon for URL'ene som skal kalles opp. Dette er kun navnet på funksjonen (som må være definert lokalt ovenfor configured_claims i denne modulen. Funksjonen vil kalles opp med én variabel som er identifikatoren som kommer fra wikidata eller lokalt og det forventes en ferdig rå-URL tilbake. Eksempel: url_f=imdb_formatter. Denne funksjonen er første prioritet ved valg mellom flere muligheter.
 • url - Her kan det legges inn URL'en som skal kalles opp. Eksempel: url="http://www.imdb.com/tt/$1". Denne strengen er andre prioritet ved valg mellom flere muligheter. Denne har en spesial-verdi: $1 som vil erstattes med følgende:
  • $1 - Erstattes med identifikatoren som kommer fra wikidata eller lokalt.
 • regex - Her kan det legges inn en regexp-streng som vil brukes for å verifisere at identifikatoren som kommer fra wikidata eller lokalt har korrekt format. Eksempel: regex="tt\\d+". Dersom denne er definert, identifikatoren passere denne testen først. Hvis det finnes relevante regexp-strenger på wikidata, vil disse sjekkes også, men etter denne.
 • genitiv - Dette er en variabel som bestemmer om det skal brukes genitiv på artikkelnavnet som erstatter $1 (se over). Denne kan enten være true (sann) eller false (usann).
 • track - Dette er en variabel som bestemmer om bruken av denne egenskapen skal melde inn artikkelen i en kategori. Kategorien styres av definisjonen lenger ned (['tracking-cat-found-data'] eller ['tracking-cat-found-local']). Denne kan enten være true (sann) eller false (usann).

Se også definisjonen av maksimum antall lenker som vil vises frem i artiklene i variabelen limits som ['links-shown'] = 10

Eksempel[rediger kilde]

Ved å legge inn følgende linje:

{ prop='P345', message ="$3 [$2 $1 profil] på [[Internet Movie Database]]", short="[$2 IMDb]", langcode ='en', genitiv = true },

Vil det lages en linje tilsvarende dette i artikkelen Kate Walsh:

Ved å legge kalle opp med parameteren "kort=1", vil følgende vises: IMDb


local function commons_formatter(id)
	return "https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:" .. id:gsub(" ", "_")
end

local configured_claims = {}
configured_claims['nb'] = {
	{ prop ='P373', message ='[[Fil:Commons-logo.svg|14px|link=commons:Hovedside]] [[Wikimedia Commons|Commons]]: [$2 Kategori:$1] – bilder, video eller lyd', langcode = 'en', genitiv = false, url_f=commons_formatter },	
	{ prop='P345', message ="$3 [$2 $1] på [[Internet Movie Database]]", short="[$2 IMDb]", langcode ='en', genitiv = false },
  -- norske film-baser
	{ prop='P8037', message ="$3 [$2 $1] hos [[Filmfront]]", short="[$2 Filmfront]", langcode ='no', url="http://www.filmfront.no/aktor/$1/", regex="\\d+", genitiv = false },
	{ prop='filmweb', message ="$3 [$2 $1] hos [[Filmweb]]", short="[$2 Filmweb]", langcode ='nb', url="http://www.filmweb.no/profil/article$1.ece", regex="\\d+", genitiv = false },
	{ prop='P5964', message ="$3 [$2 $1] hos [[Nationaltheatret]]", short="[$2 Nationaltheatret]", langcode ='no', url="https://forest.nationaltheatret.no/Persons/Details/$1", genitiv = false },
  -- andre nordiske film-baser
	{ prop='P2168', message ="$3 [$2 $1] i [[Svensk Filmdatabas]]", short="[$2 SFDb]", langcode ='sv', genitiv = false },
	{ prop='P2626', message ="$3 [$2 $1] på [[Filmdatabasen]]", short="[$2 Filmdb]", langcode ='da', genitiv = false },
	{ prop='P3786', message ="$3 [$2 $1] på [[danskefilm.dk]]", short="[$2 filmdk]", langcode ='da', genitiv = false },
	{ prop='P4112', message ="$3 [$2 $1] på [[danskfilmogtv.dk]]", short="[$2 filmogtvdk]", langcode ='da', genitiv = false },
	{ prop='P2519', message ="$3 [$2 $1] på [[Scope]]", short="[$2 Scope]", langcode ='da', genitiv = false },
  -- øvrige filmbaser
	{ prop='P1266', message ="$3 [$2 $1] på Allociné", short="[$2 Allociné]", langcode ='fr', genitiv = false },
	{ prop='P2019', message ="$3 [$2 $1] på [[AllMovie]]", short="[$2 Allmovie]", langcode ='en', genitiv = false },
	{ prop='P3056', message ="$3 [$2 $1] hos [[Turner Classic Movies]]", short="[$2 TCMDb]", langcode ='en', url="http://tcmdb.com/participant/participant.jsp?participantId=$1", regex="\\d+", genitiv = false },
	{ prop='P1258', message ="$3 [$2 $1] hos [[Rotten Tomatoes]]", short="[$2 Rotten Tomatoes]", langcode ='en', url="http://www.rottentomatoes.com/$1/", regex=".+", genitiv = false },
	{ prop='P3845', message ="$3 [$2 $1] hos [[TV Guide]]", short="[$2 TV Guide]", langcode ='en', url="http://www.tvguide.com/celebrities/$1", regex=".+", genitiv = false },
	{ prop='P4985', message ="$3 [$2 $1] hos [[The Movie Database]]", short="[$2 The Movie Database]", langcode ='en', genitiv = false },
	{ prop='P1220', message ="$3 [$2 $1] hos [[Internet Broadway Database]]", short="[$2 Internet Broadway Dtabase]", langcode ='en', genitiv = false },
	{ prop='P6777', message ="$3 [$2 $1] hos [[danskefilmstemmer.dk]]", short="[$2 danskefilmstemmer.dk]", langcode ='da', genitiv = false },
	{ prop='P5007', message ="$3 [$2 $1] hos Behind The Voice Actors", short="[$2 Behind The Voice Actors]", langcode ='en', genitiv = false },
  -- annen type av film-baser
	{ prop='P5107', message ="$3 [$2 $1] hos Behind The Voice Actors (fiktiv person) $3", short="[$2 Behind The Voice Actors]", langcode ='en', genitiv = false },
	  -- pornofilmskuespiller database
	{ prop='P8280', message ="$3 [$2 $1] på [[ModelHub]]", short="[$2 ModelHub]", langcode ='en', genitiv = false },
	{ prop='P3351', message ="$3 [$2 $1] på [[Adult Film Database]]", short="[$2 AFD]", langcode ='en', genitiv = false },
	{ prop='P3869', message ="$3 [$2 $1] på [[Internet Adult Film Database]]", short="[$2 IAFD]", langcode ='en', genitiv = false },
	{ prop='P4505', message ="$3 [$2 $1] på [[Internet Adult Film Database]]", short="[$2 IAFD]", langcode ='en', genitiv = false },
}
local messages_conf = {}
messages_conf['nb'] = {
	['short-list-separator'] = " '''·''' ",
	['no-data-cat'] = '[[Kategori:Artikler uten filmpersonlenker fra Wikidata]]',
	['with-data-cat'] = '[[Kategori:Artikler med filmpersonlenker fra Wikidata]]',
	['no-data-text'] = "''Artikkelen har ingen egenskaper for filmpersondatabaser i Wikidata''",
	['no-wikilink'] = "''Artikkelen er ikke koblet til Wikidata''",
	['no-wikilink-cat'] = "[[Kategori:Artikler med filmpersonlenker og uten kobling til Wikidata]]",
	['with-local-cat'] = '[[Kategori:Artikler med filmpersonlenker fra lokale verdier]]',
	['track-cat-wd-wd'] = '[[Kategori:Artikler med filmpersonlenker for $1 fra Wikidata]]',
	['track-cat-local-local'] = '[[Kategori:Artikler med filmpersonlenker for $1 lokalt]]',
	['track-cat-wd-local'] = '[[Kategori:Artikler med filmpersonlenker med $1 fra Wikidata men verdi lokalt]]',
	['track-cat-local-wd'] = '[[Kategori:Artikler med filmpersonlenker med $1 definert lokalt men verdi fra Wikidata]]',
	['track-cat-local-wd-equal'] = '[[Kategori:Artikler med filmpersonlenker hvor $1 sin verdi lokalt er lik med Wikidata]]',
	['track-cat-local-wd-unequal'] = '[[Kategori:Artikler med filmpersonlenker hvor $1 sin verdi lokalt er ulik Wikidata]]',
}
local limits = {
	['links-shown'] = 10,		-- maximum number of links shown in the article.
}

local p = {}

function p.getConfiguredClaims (self, lang)
	return configured_claims[lang]
end

function p.getMessage (self, lang, msg)
	return messages_conf[lang][msg] 
end

function p.getLimits (self)
	return limits
end

-- metatable for the export
local mt = {
	-- adjust the installation of the module
	['__call'] = function (self, lang)
		self.configured_claims = configured_claims[lang]
		self.messages_conf = messages_conf[lang]
		return self
	end
}

-- install the metatable
setmetatable(p, mt)

return p