Mo i Rana lufthavn, Fagerlia

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Mo i Rana lufthavn, Fagerlia
Polarsirkelen lufthavn, Hauan
Mo i Rana lufthavn, Steinbekkhaugen
IATA: – ICAO: ENMR[1]
Basisdata
FlyplasstypeSivil flyplass
EierAvinor/
Samferdselsdepartementet
OperatørAvinor
BetjenerRana, Hemnes, Nesna
BeliggenhetGruben
66°19′25″N 14°16′21″Ø
Rullebane(r)
Retning Lengde Banedekke
m ft
4D/E 2 400 7 874 Asfalt
Nettside
Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Mo i Rana lufthavn, Fagerlia
66°19′25″N 14°16′21″Ø

Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer

Mo i Rana lufthavn, Fagerlia er en kommende sivil flyplass i Fagerlia i nærheten av Steinbekkhaugen, på nordsiden av E12 og Gruben i Mo i Rana.

Rullebanen vil ha en lengde på 2400 meter og være innrettet i retningen 4D/E. Flyplassen vil betjene kommunene Rana, Hemnes og Nesna. Den vil være den første flyplassen i Norge uten et lokalt flytårn; lufttrafikktjenesten vil fjernstyres fra Bodø Remote Tower Center i Langstranda 38 i Bodø.

Byggingen startet 6. september 2022 og er estimert å avsluttes i fjerde kvartal 2025.

Flyplassen skal erstatte Mo i Rana lufthavn, Røssvoll.

Navnet[rediger | rediger kilde]

Lufthavnen ble 22. desember 2015 kalt Mo i Rana lufthavn, Steinbekkhaugen.[2]

Navneformen Polarsirkelen lufthavn, Hauan, er også blitt brukt. Navneformen Hauan er avledet av leddet Haugen eller Håjen (hå'jen) i det sammensatte ordet Steinbekkhaugen.

Navnet ble i 2015 endret til Fagerlia, da denne ligger geografisk nærmere flyplassen.

Ny flyplass[rediger | rediger kilde]

Resumé av vedtak og bygging[rediger | rediger kilde]

Stortinget vedtok enstemmig den 20. juni 2017 bygging av en ny flyplass i Fagerlia i nærheten av Steinbekkhaugen som skal erstatte Mo i Rana lufthavn, Røssvoll.[3]

Den 16. september 2022 signerte AF Gruppen Norge AS kontrakten som totalentreprenør.[4]

Byggearbeidet startet allerede 6. september 2022. Etter avklaring av spørsmål knyttet til reindriftnæringen,[5][6] startet byggingen formelt 26. september 2022 da ordfører Geir Waage avfyrte den første ladningen med dynamitt på den nye tilførselsveien fra E12.[7]

Flyplassen er estimert å åpnes i fjerde kvartal 2025. Den skal erstatte Mo i Rana lufthavn, Røssvoll.

Flyplassen skal inneholde en terminal på 5000 kvadratmeter. Driftsbygninger kommer i tillegg på omtrent 5000 kvadratmeter. Flyplassen bygges med tre oppstillingsplasser for store fly, samt noe for mindre fly. Det skal også være to oppstillingsplasser for helikopter.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Et Widerøe Dash 8 (DHC-8-103) turbopropfly ved Mo i Rana lufthavn, Røssvoll.

KortbaneflyplasseneHelgeland ble åpnet fra 1968 til 1987 i byene Brønnøysund (Brønnøy), Mo i Rana (Røssvoll), Mosjøen (Kjærstad) og Sandnessjøen (Stokka).

De betjenes av Widerøe med Dash 8 turbopropfly – i hovedsak 39-seters, som for det meste går mellom Trondheim og Bodø. Passasjerer til Oslo må som regel veksle fly i Trondheim.

Debatten om lokalisering av en ny og større flyplass på Helgeland har vært preget av både flytekniske, geografiske og lokalpolitiske momenter.

Før 2003 ble det utredet 17 forskjellige forslag til lokalisering: To i Grane (Trofors nord, Stormyra-Innerfjellet og Trofors sør, Stormoen), seks i Vefsn (Holandsvika, Drevja-Rognryggmoen, Elsfjord-Kråkstad, Elsfjord-Vargmoan, Elsfjord-Nøkkeltjønna og Elsfjord-Stormoen), to i Hemnes (Korgen sør-Villmoen og Korgen nord-Stormyra), et i Rana (Sjonbotn-Nordengmyra), et i Nesna (Skogsleira) og to i Leirfjord (Sundøya-Åkervikmyra og Leland).[8]

Ingen av disse forslagene var politisk samlende samtidig som de tilfredsstilte kravene til flytekniske parametre som ender ut i en akseptabel regularitet. Verken Røssvoll eller Kjærstad har hatt utvidelsesmuligheter for en 2000 meter lang rullebane for jetfly, eksempelvis Boeing 737.

Åpningen av Korgfjelltunnelen 16. september 2005 aktualiserte spørsmålet om ny flyplass ytterligere, fordi tunnelen forkortet avstanden og reisetiden mellom Mo i Rana og Mosjøen.

Den 3. september 2020 ble E6 ytterligere forkortet; da åpnet tre parseller i prosjektet E6 Helgeland sør mellom Kulstaddalen og Osen. Avstanden mellom de to byene er i dag 87,48 km.[9]

Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS[rediger | rediger kilde]

Selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) ble grunnlagt den 20. mars 2007 i Mo i Rana av hjørnesteinsbedrifter i åtte kommuner på Helgeland:[10] Hattfjelldal, Rødøy, Lurøy, Træna, Nesna, Hemnes, Rana og Herøy.[11] Formålet var å etablere en ny og større flyplass for jetfly av typen Boeing 737, som kunne betjenes av flyselskap som Scandinavian Airlines og Norwegian Air Shuttle.[10]

Den gamle Mo i Rana lufthavn, Røssvoll

Den 30. august 2010 leverte selskapet PLU en konsesjonsøknad til luftfartstilsynet om bygging av ny storflyplass på Hauan i Mo i Rana. Dette var den første konsesjonssøknaden siden byggingen av lufthavnen på Gardermoen i 1997.[12] Den 3. november 2010 utsatte luftfartstilsynet behandlingen av søknaden i påvente av arbeidet med ny nasjonal transportplan 2014–2023.[13]

Den 16. desember 2010 opplyste samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (f. 1948) at hun hadde bedt luftfartstilsynet om en redegjørelse for de flyoperative og tekniske forhold for en ny flyplass på Helgeland.[14]

En foreløpig teknisk og operativ vurdering ble overlevert av luftfartstilsynet til Samferdselsdepartementet den 3. februar 2011.[15] Den konkluderte med at Polarsirkelen lufthavn vil kunne oppnå en teknisk og operativ godkjenning i medhold av luftfartsloven § 7-11.

Helgeland Lufthavn AS[rediger | rediger kilde]

Prosjektet konkurrerte den første tiden med aktører i Mosjøen som arbeidet for en flyplass mellom Drevvatn og Elsfjord i Vefsn omtrent 40 km fra Mosjøen, 50 km fra Sandnessjøen, og 65 km fra Mo i Rana. Selskapet Helgeland Lufthavn ble støttet av flere kommuner og av lokalt næringsliv i Vefsn.[16]

Den 6. juli 2007 frarådet Avinor AS bygging av en flyplass nær Drevja med henvisning til den værmessige tilgjengeligheten for lokaliteten. Tidligere ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdal, nektet å godta værrapporten med begrunnelse i angivelig svikt i værmålingene.[17]

Buss-stopp ved Scandic Meyergården hotell hvor flybussen frakter passasjerer videre til Røssvoll flyplass.

Den 15. desember 2010 opplyste Helgeland Lufthavn AS at selskapet hadde fått nye krevende oppgaver med å sluttføre utredningsarbeidet.[18]

En værrapport ble utarbeidet av Meteorologisk Institutt på oppdrag for Helgeland Lufthavn AS den 27. desember 2010. Den ble også gjort tilgjengelig i Helgelands Blad og Rana Blad.[19] Rapporten fortalte om omtrent samme værmålinger ved den planlagte flyplassen som fikk Avinor til å skrinlegge samme prosjekt i 2003, 2006 og 2007.[20][21]

I den foreløpige vurderingen fra luftfartstilsynet av 3. februar 2011, nevnt ovenfor, ble det konkludert med at Helgeland lufthavn ikke kunne påregne godkjenning i medhold av luftfartsloven § 7-11.[15]

Den 17. februar 2011 gikk styret i Helgeland Lufthavn AS inn for å avvikle selskapet.[22] Nedleggelsen ble vedtatt i generalforsamlingen i Mosjøen den 23. mars 2011.[23]

Dermed ble bare prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS stående igjen som aktuelt.

Vedtatt av Nordland fylkesting[rediger | rediger kilde]

Den 22. februar 2011 presenterte Gravity Consult en rapport for Fylkestinget, utarbeidet på oppdrag fra fylkesrådet i Nordland. Rapporten søkte å vise endringer i passasjertall og passasjerstrømmer ved tre ulike scenarioer for lufthavnstruktur på Midtre og Nordre Helgeland.[24]

Den nye flyplassen ble vedtatt bygd av stortinget den 24. mars 2017 under Erna Solbergs regjering.

Den 23. mars 2011 ba fylkesrådet i Nordland fylkestinget om å avgjøre saken om flyplass i april 2011. Anbefalingen fra fylkesråd Odd Eriksen (Ap) var at fylkestinget burde gå inn for en storflyplass på Hauan i Mo i Rana.[25] Fylkestinget sluttet seg til fylkesrådets forslag. Nordland fylkesting behandlet saken den 15. april 2011, og vedtok byggingen med 45 mot 6 stemmer.[26][27]

Den 18. juni 2013 vedtok Stortinget å legge flyplassen inn i Nasjonal transportplan 2014–2023 som ny flyplass for Helgeland og å tilføre Avinor AS midler til å gjennomføre byggingen.[28][29]

Den 22. desember 2015 leverte Avinor AS en søknad til luftfartstilsynet om bygging av flyplass i Mo i Rana.[2] Avinor AS leverte også en fremdriftsplan,[2] og offentliggjorde navnet på den nye flyplassen: Mo i Rana lufthavn, Steinbekkhaugen. Navneformen ble etterhvert endret til Fagerlia.[2]

Den 8. mars 2016 sa Fylkestinget i Nordland ja til bygging av en ny flyplass i Mo i Rana for andre gang med 35 mot 9 stemmer.[30] Den 6. juni 2016 vedtok fylkestinget å sende sin anbefaling til Stortinget under behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029.

Godkjent av Luftfartstilsynet[rediger | rediger kilde]

Den 4. oktober 2016 godkjente Luftfartstilsynet byggingen.[31]

Stortingsvedtak[rediger | rediger kilde]

Den 24. mars 2017 kunngjorde Erna Solbergs regjering byggingen av en ny og større flyplass langs E12 på Hauan i Mo i Rana. Flyplassen ble lagt inn i Nasjonal transportplan 2018–2029, og det ble bevilget 1,47 milliarder kroner til formålet.[32]

Den fremtidige flyplassen ble kalt Mo i Rana lufthavn, Steinbekkhaugen. Dette navnet ble etterhvert endret til Fagerlia.[2]

Det ble bestemt at den nye flyplassen vil ha teknologi for automatisering og fjernstyring av flytårn som inntil da ikke var tatt i bruk på andre flyplasser. Fjernstyringen vil finne sted fra Bodø Remote Tower Center, som ble operativt den 19. oktober 2019.

Transportplanen ble lagt frem den 5. april 2017,[33] og ble enstemmig vedtatt av Stortinget den 20. juni 2017.[3] 168 av 169 stortingsrepresentanter stemte for å bygge en framtidsrettet flyplass ved Mo i Rana.[3] Vedtaket avsluttet en mer enn ti år lang politisk prosess.[10][12][28][29] [34][13][14][26][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]

Den 30. august 2017 tok statsminister Erna Solberg det første symbolske spadtaket til den nye flyplassen.[48]

Den 15. mai 2017 hadde 27 lokale bedrifter levert et opprop til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, i forkant av Stortingets behandling den 20. juni 2017:[49]

Byggekontrakt[rediger | rediger kilde]

Geir Waage, ordfører i Rana fra 2007 til 2011, og fra 2015.

Den 23. mai 2019 kl 12 ble tilbudsgrunnlaget for konkurransen om bygging av flyplassen lagt ut i markedet.[50]

Fristen for å søke om prekvalifisering var 25. juni 2019,[50] og den 4. juli ble tre selskaper inviterte til å gi tilbud: AF Gruppen Norge AS, Peab Anlegg AS og Skanska Norge AS.[51] Da fristen løp ut 31. oktober 2019 klokken 1200 hadde de to selskapene AF Gruppen Norge AS og Peab Anlegg AS levert inn tilbud.[52]

Den 24. januar 2020 ble byggekontrakten tildelt Peab Anlegg AS, med Hæhre Entrepenører AS som underleverandør. Sistnevnte arbeidet fra 2015 til 2019 med E6 Helgeland nord. Kontrakten var på 1.7 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift.[53]

Planlagt byggestart var 1. august 2021, men på grunn av forsinkelser og utsettelser ble kontrakten lyst ut på nytt den 20. mai 2021.[54][55][56]

For å sikre maksimal gevinst av kontraktstrategien bidro bemanningsselskapet Right Management (etablert 1980) i prosessen. Den 19. august 2021 ble konsulentselskapet Sweco Norge AS tildelt kontrakten som byggherreorganisasjon.[57]

Den 9. desember 2021 lyste Avinor ut en entreprisekonkurranse for byggingen, i samarbeid med Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling.[58]

Totalentreprenør for ny flyplass ble 18. august 2022 tildelt AF Gruppen Norge AS.[59]

Avinor får i oppdrag å lede byggingen[rediger | rediger kilde]

Den 5. februar 2019 ga Erna Solbergs regjering, ved samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp, f. 1984), klarsignal til at flyplassen kan bygges uten hjelp fra staten.[60]

Den planlagte flyplassen ville i så fall blitt en av få flyplasser i Norge som ble bygd og drevet utenfor Avinor-systemet.[61] Haugesund lufthavn har vært drevet av et privat selskap, Lufthavndrift AS, siden 12. mai 2019.[62]

Koronapandemien i 2020 førte til en endring i disse planene.[63]

Den 14. februar 2017 hadde Rana kommune vedtatt at kommunen selv skulle bidra med 300 millioner kroner av finansieringen.[64] Lokalt næringsliv skulle også bidra med 300 millioner kroner, i tillegg til 1,47 milliarder kroner fra staten.

Den 4. mai 2020 informerte ordføreren i Rana, Geir Waage (Ap), at kommunen og staten i stedet måtte ta næringslivets andel på 300 millioner kroner. Varaordfører Anita Solli (H) mente det var vanskelig å forvente seg bidrag fra næringslivet i den situasjonen som Norge var kommet opp i. Kommunen økte derfor sin andel til 450 millioner kroner.[63]

Oppgaven med å lede byggingen ble tildelt Avinor av samferdselsminister Knut Arild Hareide den 20. mai 2020

Den 28. mai 2020 ga samferdelsminister Knut Arild Hareide (KrF) Avinor i oppdrag å overta prosessen med byggingen. Signalene om dette kom fra regjeringen allerede den 20. mars 2020.[65][66]

Avinor fikk beskjed om å oppdatere sitt eget forprosjekt fra desember 2015, og fikk en frist til 3. juli 2020 med å legge frem sin rapport.[67][68][69]

Avinor trengte mer tid, og var ferdig med sitt nye forprosjekt i mars 2021. Forprosjektet viste en kostnad for lufthavnen på 2,4 milliarder kroner. Kostnadene inkluderer ny vei til flyplassen fra E12. Den 5. mars 2021 bevilget regjeringen Solberg 1.8 milliarder kroner til den nye flyplassen som ledd i første del av nasjonal transportplan 2018–2029.[70][71][53][72][66][73]

I revidert nasjonalbudsjett den 19. juni 2020 het det i vedtak 737: «Stortinget ber regjeringen jobbe raskt og gjøre nødvendige avklaringer som må til for å realisere planlagt flyplass i Mo i Rana.»[74][75]

Den 6. april 2021 ble flyplassen KS2-godkjent.[76][77]

I revidert nasjonalbudsjett den 11. mai 2021 økte regjeringen det statlige bidraget fra 1,8 til 2,2 milliarder kroner.[78][79]

Bevaring av de andre flyplassene på Helgeland[rediger | rediger kilde]

I vedtak 1217 av 11. juni 2021 (tilknyttet Prop. 193 S (2020-2021), Innst. 648 S (2020-2021)[74]) heter det:

Laquote.svgStortinget ber regjeringen legge til grunn at ny lufthavn ved Mo i Rana skal åpnes i 2025Raquote.svg

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av bl.a. Prop. 117 S (2019–2020) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 og Prop. 127 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), jf. Innst. 360 S (2019–2020).

[a]

Regjeringen foreslo en kostnadsramme for prosjektet i Prop. 193 S (2020–2021) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane. Transportkomiteen sluttet i Innst. 648 S (2020–2021) seg til forslaget.

Samtidig gikk vedtak 1215 av 11. juni 2021 ut på å beholde de andre lufthavnene på Helgeland:[81][80]

Laquote.svgStortinget ber regjeringen sørge for at lufthavnene i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund består etter utbyggingen av ny flyplass ved Mo i RanaRaquote.svg

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop.193 S (2020–2021) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane, jf. Innst. 648 S (2020–2021). Det har vært lagt til grunn at det er Stortinget som avgjør hvilke lufthavner Avinor AS skal ha ansvaret for, jf. Meld. St. 30 (2016–2017) Verksemda til Avinor AS og Innst. 430 S (2016–2017).

Lufthavnene i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund er ikke omtalt i nasjonal transportplan 2022–2033. Det legges derfor til grunn at disse lufthavnene skal videreføres.[81]

I Meld. St. 4 (2021–2022) Melding til Stortinget, Tilråding fra Statsministerens kontor 1. oktober 2021, hvor disse vedtakene ble tatt opp, heter det at «[Samferdsels]departementet anser med dette anmodningsvedtaket som fulgt opp».[82]

2400 meter lang rullebane[rediger | rediger kilde]

Anleggsmaskiner fra PK Strøm AS

Den 23. august 2021 ble Avinor tildelt oppdragsbrevet av Samferdselsdepartementet. Avinor fikk samtidig i å oppdrag å vurdere en forlengelse av rullebanen fra 2 200 til 2 400 meter.[83][84]

En 2 400 meter lang rullebane vil nemlig gjøre det mulig med direktefly fra Mo i Rana til Kanariøyene, Thailand, Tokyo og New York.[85]

På side 73 i Proposisjon 1.S (2021-2022) heter det:[86]

Laquote.svgSamferdselsdepartementet har bedt Avinor vurdere muligheten for å bygge flyplassen ved Mo i Rana med en rullebane på 2 400 meter innenfor styringsrammen og vedtatt kostnadsramme, forutsatt at dette er i tråd med flyoperative forhold. Avinor har opplyst at en rullebane på 2 400 meter gjør det flyoperativt mulig å fly til utkanten av Europa og til utvalgte destinasjoner utenfor Europa, f.eks. New York. Samferdselsdepartementet vil foreta en gjennomgang av markedsgrunnlag, lønnsomhet og positive ringvirkninger ved en eventuell utvidelse av rullebanen til 2 400 meter. Regjeringen er positiv til en utvidelse, dersom utredninger viser at de langsiktige ringvirkningene er store.Raquote.svg

Pengeinnsamling og godkjenning av ESA[rediger | rediger kilde]

Anleggsmaskiner fra PK Strøm AS

Den 8. oktober 2021 bevilget SpareBank 1 Helgeland og Sparebank 1 Nord-Norge samlet 30 millioner kroner for å få flyplassen i Rana realisert.[87][88]

Den 1. mars 2022 ble det opplyst at en kronerulling blant privatpersoner, russen i Rana, 72 lokale bedrifter, samt lag og foreninger hadde samlet inn 150 millioner kroner. Dermed var pengene til den nye flyplassen på plass.[89][90]

En fintelling ble presentert den 26. august 2022 av administrerende direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, og styreleder i Rana Utvikling, Ole-Magne Kolstad (f. 1980). Den viste at det var samlet inn 25 millioner kroner mer enn nødvendig; disse pengene vil selskapet bruke på ruteutvikling.[91]

Den 23. juni 2022 ble finansieringen av flyplassen godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i Brüssel.[92]

Byggingen[rediger | rediger kilde]

Anleggskontrakter[rediger | rediger kilde]

Anleggsmaskiner fra PK Strøm AS på plass i forkant av byggingen.
Anleggsmaskiner fra PK Strøm AS

Den 8. juli 2022 tildelte Avinor de tre første anleggskontraktene. Kontrakten for anleggsveier gikk til PK (Pål Kenneth) Strøm AS på Rognan. Kontrakten for utslippsledning i anleggsperioden (behandling av overvann) gikk til Tore Løkke AS fra Revsnes i Åfjord, og kontrakten for samspillsrigg gikk til Utleiekompagniet AS på Tiller i Heimdal.[93][94]

PK Strøm AS ble etablert på Rognan i januar 2004 som en videreføring av PK Strøm Maskin; sistnevnte ble etablert som et enkeltmannsforetak av Pål Kenneth Strøm på 90-tallet. Entreprenøren har etter hvert vokst til å bli en stor aktør innen bygg- og anleggsbransjen. I 2020 ble sprengnings-selskapet Nitrex en del av PK Strøm AS. Konsernet består av rundt 80 medarbeidere (pr 2022). I 2021 ble selskapet ISO-sertifisert i standarene ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14000 (miljø).[95]

Tore Løkke AS ble grunnlagt i 1967. Bedriften driver entreprenørvirksomhet innen bygg- og anleggsbransjen og pukkverk, og har totalt ca 115 ansatte (pr 2022). Firmaet er ISO-sertifisert etter NS-EN 9001 : 2015 og NS-EN 14001 : 2015.[96]

Utleiekompagniet AS ble etablert som eget aksjeselskap i mai 2002, med UCO som registrert varemerke. UCO har sitt utspring i Selmer Maskinutleie, som ble etablert i 1997. UCO er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO14001:1996.[97]

Den 18. august 2022 ble AF Gruppen Norge AS valgt som totalentreprenør. Kontrakten ble signert den 16. september 2022. Avinor og entreprenøren innledet da en samspillsenterprise (fase 1), hvor tekniske løsninger og anleggsgjennomføring ble optimalisert. AF Gruppen har med Rambøll Norge og LPO Arkitekter på henholdsvis prosjektering og arkitekttjenester.[4][98][99]

AF Gruppen Norge AS ble etablert i 1985 for å satse på tunge anleggsprosjekter over hele Norge. AF har også arbeidet i olje- og gassmarkedet og stod bak byggingen av landfalls-tunnel fra Trollfeltet i 1991. Blant større oppkjøp i Norge og Sverige kan nevnes JR Anlegg AS (2010), Målselv Maskin & Transport AS (2015) og Kanonaden Entrepenad AB (2017).[100]

Byggherreriggen og nettstasjonen skal fjernes når lufthavnen er ferdigbygd. Terrenget tilbakeføres til naturen når vei, gang- og sykkelvei er ferdig. Kommunen fikk en merknad fra en av grunneierne, fordi riggen plasseres i en potensielt verneverdig myr.[101]

Flere Volvo FH16 750 trailere fra PK Strøm AS fraktet gravemaskiner og anleggsmaskiner til flyplassområdet allerede 5. september 2022.[102]

Fellingen av trær på flyplasstomta begynte 3. september 2021. Den 30. august 2022 var Brennbakk Transport AS fra Trofors i Grane nesten ferdig med avskogingen forut for anleggsarbeidet.[103]

Forhandlinger med Ildgruben reinbeitedistrikt[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Ildgruben reinbeitedistrikt

Raudvatnet vinterstid.
Reindrift på nordsiden av Tverrvatnet i det sørsamiske Ildgruben reinbeitedistrikt. I sluttfasen før byggingen måtte det også forhandles med reindriftsnæringen.

Helt på tampen før byggingen skulle et historisk bakteppe av sørsamer/umesamer, reindrift og Umskaret som ferdselsåre skape problemer med å komme i gang.[104][105]

Veien over fjellpasset Umskaret er en del av en historisk ferdselsåre mellom Mo i Rana og innsjøen Uman. Allerede i 1742 tegnet lappemisjonæren Aron Normann et kart som viser en sti som gikk over fjellet fra Mo i Rana til Umbukta.[104]

Da Umskartunnelen åpnet i 2006 langs E12, ble den nordlige delen av den gamle veien (2,3 km) fjernet. Terrenget ble tilbakeført til naturen av hensyn til reindriftsnæringen. Senere ble denne veien gjenåpnet, og brukt da tunnelen ble stengt under vedlikeholdet i årene 2011–2014. Den 27. september 2011 startet Statens vegvesen arbeidet med å asfaltere den gamle E12-traséen over Umskaret.[104] I 2015 vedtok kommunestyret å beholde veien som beredskapsvei, i strid med rådmannens anbefalinger.[105]

Den 12. september 2022 fortalte kommunikasjonsrådgiver Ylva Celius Trulsen i Avinor at et uløst forhold hadde stanset anleggsdriften.[106] Rådmann Robert Pettersen (f. 1969) forklarte neste dag at Avinor ikke har kjøpt de siste arealene av Rana kommune.[107] Den 15. september 2022 kom det flere opplysninger. Før sommeren signerte Avinor en tiltredelsesavtale med Rana kommune, som tilsa start av bygging — men kommunen hadde ikke sikret tiltrede fra det sørsamiske Ildgruben reinbeitedistrikt. Om kvelden 15. september satt partene — Anders Kirsebom (f. 1964), konserndirektør for regionale lufthavner i Avinor, ordfører Geir Waage og Tom Kristian Lifjell (f. 1965) i Ildgruben reinbeitedistrikt/Lifjellbovre ved Tverrvatnet — i forhandlinger om en avtale. Forhandlingene dreide seg om et egnet erstatningsområde hvor reindriften kan fortsette sin aktivitet.[108][109][110]

Den 20. september 2022 pågikk fortsatt forhandlingene;[111][112] blant innspillene det ble forhandlet om var tilbakeføring av Umskaret til naturen.[113]

Den 21. september 2022 orienterte reinbeitedistriktet via Dalan Advokatfirma i Oslo at de vil inngå en avtale med Avinor om en begrenset tiltredelse. Avtalen forutsetter at kommunestyret i Rana i sitt møte 4. oktober 2022 vedtar de avbøtende tiltak som Ildgruben reinbeitedistrikt krever må være på plass før byggingen starter. Kravet påfører kommunen en økonomisk risiko på 100 millioner kroner.[114][104]

Samme dag var gruppelederne i formannskapet og kommunestyret stort sett samstemte og positive til rådmannens innstilling i saken. «Urfolks rettigheter er nedfelt i internasjonale konvensjoner [ILO-konvensjonen]. Vi som storsamfunn skal ta vare på dem. Det er lite politikk i dette», sa gruppeleder Mats Hansen (f. 1988) i Rana Venstre, som også er fylkesleder i Nordland Venstre. Lokale politikere var enige i de avbøtende tiltakene som kommunen kan stille opp med, og roste samtidig reinbeitedistriktet for å ta hensyn til storsamfunnet.[115][116]

Caterpillar 352F gravemaskin (50.800 kg) fra PK Strøm AS

Den 22. september 2022 kunngjorde Tom Kristian Lifjell i Ildgruben reinbetedistrikt på sin Facebook-profil at det var signert en avtale med Avinor og Rana kommune. Avtalen sikrer byggingen av flyplassen etter 19 dager med forhandlinger. Samme dag meldte Avinor om det samme i en pressemelding. Avtalen innebærer også at en utredning fra 2008 om flyplassens konsekvenser for reindriftsnæringen blir oppdatert. Ordfører Geir Waage uttrykte lettelse og glede over at avtalen var i boks.[117][118][119]

Den 23. september 2022 var byggearbeidet i gang igjen.[5][6]

Den 4. oktober 2022 ble de avbøtende tiltak vedtatt av kommunestyret. Dermed ble det begrensede tiltrede forvandlet til et permanent tiltrede.[120]

Byggingen av tilførselsveien fra E12[rediger | rediger kilde]

Når Avinor som byggherre enes med entreprenør om målpris, vil fase 2 begynne, som er selve byggingen.

Den 26. september 2022 avfyrte ordfører Geir Waage den første salven med dynamitt på den nye veien fra E12 til flyplassen. Dermed var byggearbeidet formelt startet.[121][7]

Samme dag oppfordret Helgeland Event (HEV), ved markedssjef Trond Are Rasmussen og rådgiver Stian Lyberg, til samarbeid mellom Mo i Rana og Mosjøen og «å løfte i flokk som et lag».[122]

I statsbudsjettet for 2023 ble det foreslått bevilget 653 millioner kroner til bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana.[123]

PK Strøm AS estimerer å være ferdige med arbeidet med den nye veien til flyplassen etter ferien 2023. 36 anleggsarbeidere skal jobbe med veien.[5]

Maskinentreprenøren PK Strøm AS estimerer at det frem til utgangen av 2023 vil bli brukt 180 000 kilo dynamitt under sprengning av fjell og skjæringer for å bygge anleggsveien og avkjøringen til E12.[124]

Noter[rediger | rediger kilde]

Type numrering
 1. ^
  I Prop. 1 S (2020–2021) viser Samferdselsdepartementet til at det i Nasjonal transportplan 2018–2029 ble lagt til grunn midler i andre halvdel av planperioden (2024–2029) til bygging av ny lufthavn i Mo i Rana, forutsatt at resterende beløp dekkes gjennom lokale bidrag. Det ble opplyst at for å unngå forsinkelser i framdriften ga Samferdselsdepartementet våren 2020 Avinor i oppdrag å overta ansvaret for videre planlegging av den nye lufthavnen, og at departementet var i dialog med Avinor og de lokale interessentene med sikte på å få en rask framdrift i prosjekter som gjorde det mulig med investeringsbeslutning i revidert nasjonalbudsjett 2021.
  Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) og Innst. 13 S (2020–2021) 18. desember 2020 fattet Stortinget vedtak 469 om at regjeringen fremmer forslag om investeringsbeslutning om ny flyplass i Mo i Rana i revidert nasjonalbudsjett 2021.
  I Innst. 580 S (2020–2021) uttalte kontroll- og konstitusjonskomiteen at den ikke anser vedtak 737 av 19. juni 2020 som gjennomført og avventer videre oppfølging før det kvitteres ut.
  Samferdselsdepartementet anser med dette anmodningsvedtaket som fulgt opp.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Innmeldingsskjema Forespørsel om tilgang til prosjekteringsmiljøet i Avinor.» (PDF). Avinor. Besøkt 12. august 2022. 
 2. ^ a b c d e Viktor Leeds Høgseth: Slik skal den nye flyplassen se ut, og nå vet vi hva den skal hete, Rana Blad, 21. desember 2015
 3. ^ a b c Victor Leeds Høgseth: natt ble det avgjort: Det skal bygges ny stor flyplass i Rana, Rana Blad, 20. juni 2017
 4. ^ a b NTB: Nå er det klart hvem som vant anbudet om å bygge flyplass i Mo i Rana, rana.no, 18. august 2022 kl 13:21, oppdatert kl 17:02
 5. ^ a b c Line M. Fagermo: Eivin (24) og Lars-Erik (24) gikk i dag i gang med anleggsarbeidet til den nye flyplassen:– Det føles veldig godt, Rana No, 23. september 2022 kl 17:00
 6. ^ a b Arne Forbord: Christian (32) møtte opp raskt for å bygge flyplass, etter at det ble sagt ja til byggestart: – Det er bra at vi endelig får begynne, ranablad.no, 23. september 2922, kl 18:34
 7. ^ a b Fikk æren av å sprenge den første salve for flyplassen: - Nå er vi skikkelig i gang, ranablad.no, 26. september 2022
 8. ^ Helgeland Arbeiderblad: Alternativer for ny flyplass Arkivert 28. oktober 2003 hos Wayback Machine., 12/6 2003
 9. ^ Avstand mellom Mosjøen og Mo i Rana, avstander.com, besøkt 30. mai 2021
 10. ^ a b c Polarsirkelen Lufthavn Mo i Rana, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, juni 2009 – 1. utgave
 11. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: Slakteriet med på laget, Rana Blad, 17. november 2008
 12. ^ a b Victor Leeds Høgseth: Konsesjonssøknaden levert, Arkivert 17. oktober 2014 hos Wayback Machine., Rana Blad, 30. august 2010
 13. ^ a b Viktor Leeds Høgseth: Foreløpig stopp for flyplass, Arkivert 17. oktober 2014 hos Wayback Machine., Rana Blad, 4. november 2010
 14. ^ a b Viktor Leeds Høgseth: – Gode nyheter, Arkivert 17. oktober 2014 hos Wayback Machine., Rana Blad, 16. desember 2010
 15. ^ a b Vedlegg i Helgeland Arbeiderblad: Mulige nye lufthavner på Helgeland – Luftfartstilsynets foreløpige tekniske og operative vurderinger[død lenke], 3/2 2011
 16. ^ Helgeland lufthavn – marked og samfunnsøkonomi
 17. ^ Dagens Næringsliv: Avinor vender tommelen ned[død lenke], 6/7 2007
 18. ^ Helgeland Arbeiderblad: Larsen får utvidet stilling Arkivert 30. desember 2010 hos Wayback Machine., 15/12 2010
 19. ^ Knut Harstveit og Ivar Seierstad, Meteorologisk Institutt: Drevjadalen – Værmålinger 2008/2010[død lenke], 30/9 2010
 20. ^ Helgelands Blad: Her er rapporten Arkivert 9. januar 2011 hos Wayback Machine., 27/12 2010
 21. ^ Rana Blad: Her er rapporten Arkivert 31. desember 2010 hos Wayback Machine., 27/12 2010
 22. ^ Helgeland Arbeiderblad: Avvikler Helgeland Lufthavn Arkivert 26. august 2011 hos Wayback Machine., 17/2 2011
 23. ^ Pål Leknes Hanssen: Fulgte styrets innstilling. Generalforsamlingen i Helgeland Lufthavn AS vedtok onsdag kveld å legge ned selskapet.[død lenke], Helgeland Arbeiderblad, 23. mars 2011
 24. ^ Gravity Consult: Ny Flyplass - Helgeland[død lenke], 22/2 2011
 25. ^ Rana Blad: Fylkesrådet vil erstatte Røssvoll med storflyplass Arkivert 18. april 2011 hos Wayback Machine., 23/3 2011
 26. ^ a b Victor Leeds Høgseth: 45-6 for stor flyplass i Rana, Rana Blad, 15. april 2011
 27. ^ Nordland fylkeskommune: Ny stor flyplass Arkivert 15. april 2016 hos Wayback Machine., 15/4 2011
 28. ^ a b Viktor Leeds Høgseth: Befaring til Hauan, Rana Blad, 19. juni 2013
 29. ^ a b Viktor Leeds Høgseth Spretter champagnen, Rana Blad, 19. juni 2013
 30. ^ Vedtok fylkesrådets innstilling, NRK Nordland, 8. mars 2016
 31. ^ Victor Leeds Høgseth: Luftfartstilsynet gir grønt lys for ny flyplass i Rana, Avisa Nordland, 4. oktober 2016
 32. ^ Gøran O. Pedersen: Vi sender pressekonferansen om flyplass direkte, Rana Blad, 24. mars 2017
 33. ^ Camilla Wernersen, Ingvild Edvardsen: Rekordhøy bruk av penger i neste nasjonale transportplan, NRK.no, 5. april 2017
 34. ^ Victor Leeds Høgseth: Ordføreren om flyplass: Da er det ikke mer tid av veien og jeg kan ikke se noen grunn til å ikke sette full fart fremover, Rana Blad, 5. oktober 2016
 35. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: Folket jubler over flyplass-forslag. Avinors anbefaling skaper begeistring., Rana Blad, 1. mars 2012
 36. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: Går for stor flyplass, Rana Blad, 1. mars 2012
 37. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: – Like viktig som Jernverket og Koksverket, Rana Blad, 1. mars 2012
 38. ^ Viktor Leeds Høgseth: NHO støtter Hauan, Rana Blad, 31 mai 2013
 39. ^ Viktor Leeds Høgseth: Full enighet om Hauan, Rana Blad, 14. juni 2013
 40. ^ Beate Nygård og Marit Ulriksen: Grønt lys for ny lufthavn, Rana Blad, 1. februar 2014
 41. ^ Jon Steinar Linga: - Rana-flyplass ikke utredet nok, Rana Blad, 9. januar 2014
 42. ^ Viktor Leeds Høgseth: Departementet gir Avinor frist til 22. april, Rana Blad, 27. mars 2014
 43. ^ Viktor Leeds Høgseth: Flyplassplan før sommeren, Rana Blad, 27. mars 2014
 44. ^ Viktor Leeds Høgseth: Avinor har startet. Avinor er allerede i gang med forprosjektet for ny lufthavn i Mo i Rana., Rana Blad, 13. mai 2014
 45. ^ -Vi gleder oss, Rana Blad, 10. oktober 2014
 46. ^ Viktor Leeds Høgseth: - Skal bli vanvittig flott. Konsernsjefen gleder seg til å gå videre med flyplassprossessen., Rana Blad, 9. oktober 2014
 47. ^ Viktor Leeds Høgseth: – Kan stå ferdig i 2017 Avinor stikker gjerne spaden i jorda på Hauan, men først må pengene på bordet., Rana Blad, 14. mai 2014
 48. ^ Viktor Leeds Høgseth: Erna Solberg skulle ta fly fra Mo, men slik gikk det ikke, Rana Blad, 30. august 2017
 49. ^ Den nye flyplassen vil bli innenfor god rekkevidde for 65.000 mennesker. Den er ingen trussel mot noen. Den gir bare muligheter for Helgeland, Rana Blad, 15. mai 2017
 50. ^ a b Konkurransen er i gang. I dag legges tilbudsgrunnlaget for konkurransen om bygging av ny flyplass i Mo i Rana ut i markedet, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, 23. mai 2019
 51. ^ Tre leverandører konkurrerer. Tre leverandører får konkurrere om ny flyplass i Mo i Rana, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, 4. juli 2019
 52. ^ Tord Olander Pedersen: Dette er de to leverandørene som har levert tilbud på bygging av ny lufthavn i Mo i Rana, Rana Blad, 31. oktober 2019
 53. ^ a b Peab Anlegg AS tildeles kontrakt, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, 24. januar 2020
 54. ^ Synnøve Sundby Fallmyr, Andreas Nilsen Trygstad: Avinor anslår byggestart høsten 2021 – får kraftig kritikk fra ordfører, nrk.no, 3. juli 2020
 55. ^ Ny lufthavn ved Mo i Rana: God fremdrift selv om Avinor lyser ut kontrakt på nytt, Pressemelding Nr: 97/21, 20. mai 2021
 56. ^ Ny lufthavn i Rana skal stå klar i 2025, Avinor, 20. mai 2021 12:00:00 CEST
 57. ^ Avinor tildeler kontrakt til Sweco Norge AS, Avinor, 9. august 2021 07:51:50 CEST
 58. ^ Hans Olav Nygård: Lyser ut anbud for bygging av ny flyplass i Mo i Rana, hangar.no, 9. desember 2021 kl 11:28
 59. ^ «AF Gruppen skal bygge ny flyplass i Mo i Rana». Avinor. 18. august 2022. Besøkt 18. august 2022. 
 60. ^ Anbodskonkurranse om ny lufthamn i Mo i Rana kan lysast ut, regjeringen.no, pressemelding nr 12/19, 5. februar 2019
 61. ^ Frank Nygård og Emil H. Indsetviken: Får hente inn pris på ny flyplass uten pengegaranti fra staten: – Første gang dette gjøres i Norge, nrk.no, 5. februar 2019
 62. ^ Espen Løvik: Overtar driften av flyplassen tidlig i 2019, Haugesund Avis, 21. juni 2018
 63. ^ a b Kari Skeie, Frank Nygård: – Vi knuser sparegrisen for å sikre storflyplass, nrk.no, 4. mai 2020
 64. ^ Marit Ulriksen: Nå har de bestemt seg - vil bidra med 300 millioner til stor flyplass, Rana Blad, 14. februar 2017
 65. ^ Andreas Budalen, Emil H. Indsetviken: Regjeringen ber Avinor overta utbyggingen av storflyplassen i Rana, nrk.no, 20. mars 2020
 66. ^ a b Polarsirkelen Lufthavnutvikling: Ønsker nært samarbeid med Avinor, 20. mars 2020
 67. ^ Andreas Budalen, Kari Skeie: 11 ordførere sier nei til storflyplass i egen region: – Hareide trenger en virkelighetsorientering, nrk.no, 6. mai 2020
 68. ^ Ann Kristin Kjærnli:Ny flyplass: – Avinor får en stram frist, ranano.no, 28. mai 2020
 69. ^ Nå får Avinor oppdraget med å ta over prosessen med bygging av ny lufthavn i Mo i Rana, regjeringen.no, pressemelding Nr. 82/20, 28. mai 2020
 70. ^ Polarsirkelen Lufthavnutvikling: 1,8 milliarder til flyplass, 8. mars 2021
 71. ^ Markus Thonhaugen: Vil ikke vente på kvalitetssikring: Ap og SV vil ha byggestart til høsten, nrk.no, 19. juni 2020
 72. ^ Hilde Mangset Lorentsen og Andreas Budalen: Vil bygge flyplass for 1,7 milliarder – nå er det «bare» stortingets garanti som gjenstår, nrk.no, 24. januar 2020
 73. ^ Andreas Budalen, Markus Thonhaugen: Enda en flyplass i Nordland får milliarder: – Dette hadde nok få trodd var mulig, nrk.no, 5. mars 2021
 74. ^ a b Revidert nasjonalbudsjett 2020 Meld. St. 2 (2019-2020), Innst. 360 S (2019-2020), stortinget.no, oversiktsside
 75. ^ Revidert nasjonalbudsjett 2020 Meld. St. 2 (2019-2020), Innst. 360 S (2019-2020), vedtak 737, stortinget.no, 19. juni 2020
 76. ^ Samferdselsdepartementet: KS2 av ny lufthavn i Mo i Rana, Rapport, 6. april 2021
 77. ^ Concreto: Ekstern kvalitetssikring. Prosjektnummer E033b. Ny lufthavn i Mo i Rana. Rapport til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, 15. mars 2021
 78. ^ Revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen gir klarsignal til bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana, Pressemelding Nr: 82/21, 11. mai 2021
 79. ^ Lars-Petter Strøm og Petter Kalkenberg: Garanterer 3,3 milliarder til ny flyplass i Rana: – Klarsignal om at flyplassen kan bygges, nrk.no, 3. mai 2021
 80. ^ a b Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane Prop. 193 S (2020-2021), Innst. 648 S (2020-2021): Vedtak
 81. ^ a b Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane Prop. 193 S (2020-2021), Innst. 648 S (2020-2021), stortinget.no, 11. juni 2016, oversiktsside.
 82. ^ Meld. St. 4 (2021 –2022) Melding til Stortinget. Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020–2021, Statsministerens kontor, 1. oktober 2021, side 274
 83. ^ Ny lufthamn ved Mo i Rana – oppdrag til Avinor, Det Kongelige Samferdselsdepartement, 17/1872, 23. august 2021
 84. ^ Samferdselsdepartementet: Bygg ny lufthamn ved Mo i Rana og vurder moglegheiten for lengre rullebane, Samferdselsdepartementet, Pressemelding Nr: 141/21, 24. august 2021
 85. ^ Roger Marthinsen: Ber om å få bygge rullebane som gjør det mulig å fly til New York, ranano.no, 16. september 2021 kl 19:30
 86. ^ a b Prop. 1 S (2021– 2022) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2022, regjeringen.no, 24. september 2021
 87. ^ Andreas Budalen: Liten sparebank ble nedringt av nye kunder da konkurrenten ga penger til omstridt flyplass, nrk.no, 8. oktober 2021 kl. 12:28
 88. ^ Roger Marthinsen: Banket i bordet med 30 mill. til flyplass-potten: – Viser tydelig at bankene ser på flyplassen som viktig for utviklingen av Helgeland og Nord-Norge, rana.no, 8. oktober 2021 kl 7:18
 89. ^ Frank Nygård, Adrian Dahl Johansen: Har samlet inn 150 millioner til ny flyplass: – Fantastisk giverglede, nrk.no, 1. mars 2022 kl 15:00, oppdatert kl 18:15
 90. ^ 72 bedrifter har samlet inn 150 millioner kroner, ranablad.no, 1. mars 2022
 91. ^ Fikk inn 25 millioner kroner for mye til flyplassbygging, vil beholde penger til ruteutvikling: -Det er ikke til å legge skjul på at vi trenger millionbeløp framover, ranablad.no, 26. august 2022
 92. ^ ESA greenlights Norway’s financing of a new airport in Mo i Rana, eftasurv.int, 23. juni 2022
 93. ^ Ny flyplass i Mo i Rana: Klart for oppstart av forberedende anleggsarbeider, pressemelding nr. 103/22, 8. juli 2022
 94. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: De tre første flyplass-kontraktene er tildelt – etter sommeren kommer samspillsentreprisen, Rana Blad, 8. juli 2022 kl 15:14
 95. ^ PK Strøm Maskinentrepenør, pkstrom.no, besøkt 23. september 2022
 96. ^ Tore Løkke AS, lokke.com, besøkt 23. september 2022
 97. ^ Fakta om UCO, uco.no, besøkt 23. september 2022
 98. ^ Avtale om ny flyplass signert. -Alt ligger til rette for god framdrift i prosjektet, ranablad.no, 16. september 2022
 99. ^ Christian Aarhus: AF Gruppen signerte ny flyplass i Mo i Rana, bygg.no, 16. september 2022 kl 9:35
 100. ^ Vår historie, afgruppen.no, besøkt 23. september 2022
 101. ^ Viktor Leeds Høgseth: Kommunen gir tillatelse for oppstart i området med å bygge Mo i Rana lufthavn Fagerlia, Rana Blad, 27. juli 2022 kl 6:33, oppdatert kl 7:17
 102. ^ Maskinene ruller for alvor inn på flyplassområdet, og snart skal det sprenges: -Vi skal holde på gjennom hele vinteren, ranablad.no, 5. september 2022
 103. ^ Denne uka er skogingen for veien til den nye flyplassen ferdig. De forbereder seg på å gå videre med oppstart av selve anleggsarbeidet, ranablad.no, 30. august 2022
 104. ^ a b c d Snorre Pettersen: Om tilbakeføring av gammel E12 over Umskardet til naturen. Historisk bakteppe som tar for seg ferdsel, rekreasjon, handel, reindrift og sikkerhet, Rana Blad, 21. september 2022 kl 13:22
 105. ^ a b Marit Ulriksen: Avinor, som har overtatt ansvaret for å bygge Norges neste storflyplass, mener altså i fullt alvor at de ikke skal risikere ei eneste krone, ranablad.no, 26. september 2022, kl 16:09
 106. ^ Uløste forhold og mangel på noen tillatelser har stoppet all aktivitet på flyplassområdet: -Kan ikke si noe om hva som er uløst, ranablad.no, kl 19:07
 107. ^ Hedda Hiller, Ann Kristin Kjærnli: Avinor har ikke kjøpt de siste arealene av kommunen, Rana.no, kl 9:21
 108. ^ Anleggsarbeidene ved flyplassen stoppet opp grunnet uklarheter knyttet til reinbeiterettighetene: -Vi håper å kunne starte opp det forberedende arbeidet i løpet av kort tid, ranablad.no, 15. september 2022
 109. ^ Ann Kristin Kjærnli: Avinor med nye opplysninger om hvorfor arbeidet med flyplassen er stanset, ranano.no, 15. september 2022 kl 15:37
 110. ^ Alexander Kjønsø Karlsen, Bente H. Johansen, Marius Eriksen Guttormsen:Avinor måtte stoppe bygging av flyplass – oppdaget at reineierne ikke hadde sagt ja, nrk.no, 15. september 2022 kl 22:04
 111. ^ Arne Forbod: Politikerne skal nå ta stilling til reinbeitenæringens krav om avbotende tiltak for å si ja til flyplassbingging. Kravene må prioriteres, Rana Blad, 19. september 2022 kl 22;10, oppdatert kl 22:11
 112. ^ PLU-styreleder Kolstad: -Forventer at partene enes raskt og at anleggsmaskinene kommer i gang med arbeidet, Rana Blad, 20. september 2021
 113. ^ Ønsker å få Umskardet tilbakeført til naturen som kompensasjon for flyplassarealet på Fagerlia. Samlet belastning for Ildgruben reinbeitedistrikt er svært stor, Rana Blad, 16. september 2022
 114. ^ Her er de avbøtende tiltakene som skal sikre framdrift for flyplass - kommunen må ta en økonomisk risiko på 100 millioner kroner, Rana Blad, 21. september 2022
 115. ^ Roser reindriftsnæringen for å tenke på storsamfunnets beste: – De avbøtende tiltakene er en gladsak, Rana Blad, 21. september 2022 kl 22:00, oppdatert kl 22:04
 116. ^ Mats Hansen, Rana Venstre, besøkt 22. september 2022
 117. ^ Arne Forbord: Reineierne har signert en avtale med Avinor og Rana kommune som sikrer oppstart av anleggsarbeidene: – Det føles greit, Rana Blad, 22. september 2022 kl 14:54
 118. ^ Ann Kristin Kjærnli: Reinbeitedistriktet og Avinor er enige: – Vi er veldig glade for å ha fått på plass en avtale, Rana No, 22. september 2022 kl 15:00, oppdatert kl 17:52
 119. ^ Arne Forbod: Avinor er glade for å ha fått på plass en avtale med reindrifta – anleggsoppstart på fredag., Rana Blad, 22. september 2022 kl 20:51
 120. ^ Stort flertall for avbøtende tiltak: – Skulle vi fulgt forslaget om utsettelse, vet vi ikke om aktiviteten ville vært i gang, ranablad.no, 4. oktober 202
 121. ^ Her fyrer Geir Waage av den første salven dynamitt for den nye flyplassen, ranablad.no, 25. september 2022
 122. ^ La oss bli flinkere til å se det beste i hverandre, fremsnakke og løfte som et lag, helg.no, 26. seåtember 2022 kl 8:57
 123. ^ Victor Leeds Høgseth: 653 millioner kroner til bygging av ny flyplass ved Mo i Rana, ranablad.no, 6. oktober 2022 kl 10:05
 124. ^ Over det neste året skal Ronny sprenge 180.000 kilo dynamitt ved den nye flyplassen: -Det vil høres veldig godt, ranablad.no, 8. september 2022

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]