Minuttvolum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Minuttvolum er betegnelsen på volumet blod hjertet pumper ut i kroppen hvert minutt. Minuttvolumet beregnes ved å multiplisere venstre hjertekammers slagvolum med hjerteraten. Dersom venstre hjertekammer har et slagvolum på 75 ml og hjerteraten er 70 slag per minutt, blir minuttvolumet . Dette er omtrent gjennomsnittlig for en hvilende voksen person, men minuttvolumet kan komme opp i 30 liter/minutt i ekstreme situasjoner.

Minuttvolum beskriver også ventilasjone til mennesket. Formelen som brukes her er da: Minuttvolum= tidalvolum minus ad150 x ventilasjonsfrekvens pr.min. For eksempel normalt Tidalvolum er 500 ml trekke fre anatomisk dødrom på 150ml til en voksen person. Hvis man da har en ventilasjonsfrekvens på 14/min blir minuttvolumet. Minuttvolum= 350ml x 14/min. Minuttvolumet er da 4900ml pr. min.