Minimalistprogrammet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Minimalistprogrammet (MP) er en sentral forskningsmetode innen lingvistikken, mer spesifikt innen fagområdet generativ grammatikk. Det var den anerkjente amerikanske lingvisten Noam Chomsky som la grunnlaget for MP i en vitenskapelig utredning han publiserte i 1993. Siden den gangen har minimalistprogrammet fått stadig større oppslutning blant språkforskere.

Chomsky presenterer MP som et program og ikke en teori, i tråd med den skillelinjen som Imre Lakato allerede hadde trukket opp da Chomsky publiserte sin utredning. Hensikten med å anvende MP i den lingvistiske forskningen er å stille spørsmål på en slik måte at man ikke stenger av for de mange retningene forskningen kan ta; det er nettopp dette som den minimalistiske tilnærmingsmåten åpner for. Sett fra et teoretisk synspunkt baserer minimalismen seg på prinsipp- og parameterteorien, som regnes som den siste standardiserte teoretiske modellen innen generativismen. Minimalismen gir ikke spesifikke svar på noen kjente spørsmål, ei heller forklaringer på observerte problemer. Chomskys definerte mål innen MP er å tilnærme seg den universelle grammatikken "nedenfra og opp". Han hadde i 1986 lansert skillet mellom «I-språk» og «E-språk», der «I-språk» er språkbrukerens interne språk, mens «E-språk» er det eksterne språket. Når han med MP setter som det overordnede mål å tilnærme seg den universelle grammatikken "nedenfra og opp", innebærer dette at man stiller seg spørsmålet «hva ville være det beste svaret på spørsmålet om hva I-språkets teori består i?»

Ifølge Chomsky kan man stille minimalistiske spørsmål, men svarene på disse spørsmålene vil kunne innpasses i en hvilken som helst teori som forskeren måtte være i ferd med å prøve ut. Chomsky mener videre at de to viktigste spørsmålene man kan stille opp er:

 • Hva er språk?
 • Hvorfor har språket de egenskapene det har?

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Adger, David. 2003. Core Syntax. A Minimalist Approach. Oxford: Oxford University Press
 • Boeckx, Cedric. 2006. Linguistic Minimalism. Origins, Concepts, Methods and Aims. Oxford: Oxford University Press.
 • Bošković, Željko and Howard Lasnik (red.). 2006. Minimalist Syntax: The Essential Readings. Malden, MA: Blackwell.
 • Chomsky, Noam. 1993. "A minimalist program for linguistic theory". I Hale, Kenneth L. og S. Jay Keyser (red.). The view from Building 20: Essays in linguistics in honor of Sylvain Bromberger. Cambridge, MA: MIT Press. 1–52
 • Chomsky, Noam. 1995. The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
 • Cook, Vivian J. and Newson, Mark. 2007. Chomsky's Universal Grammar: An Introduction. Third Edition. Malden, MA: Blackwell.
 • Hornstein, Norbert, Jairo Nunes and Kleanthes K. Grohmann. 2005. Understanding Minimalism. Cambridge: Cambridge University Press
 • Lasnik, Howard, Juan Uriagereka, Cedric Boeckx. 2005. A Course in Minimalist Syntax. Malden, MA: Blackwell
 • Radford, Andrew. 2004. Minimalist Syntax: Exploring the Structure of English. Cambridge, UK:Cambridge University Press.
 • Uriagereka, Juan. 1998. Rhyme and Reason. An Introduction to Minimalist Syntax. Cambridge, Mass: MIT Press.
 • Webelhuth, Gert (red.). 1995. Government and Binding Theory and the Minimalist Program: Principles and Parameters in Syntactic Theory. Wiley-Blackwell