Mikrosatellitt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Mikrosatellitt er en kort DNA-sekvens på 2-6 nucleotider repetert i tandem. Det vil altså si at nucleotidesekvensen er repetert flere ganger etter hverandre, f. eks. -CACACACACACA-. Mikrosatellitter fremviser typisk lengdepolymorfisme. Det vil si at det finnes mange alleler i populasjonen karakterisert ved ulikt antall repetisjoner. Siden de er så variable er de hyppig brukt som genetiske markører.