Mikroalge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Mikroalge

Mikroalge er en uformell gruppering som betegner encella alger som man normalt trenger mikroskop for å se. Noen arter danner kolonier, men dette er ikke ekte flercella organismer (se koloniorganismer).

Mikroalger finnes overalt hvor det er lys og rimelige fuktighetsforhold; i havet, i ferskvann, i jord og i symbiose med endre organismer (f.eks. lav). Systematisk er mikroalgene representert i de fleste algegrupper med unntak av brunalgene.