Hopp til innhold

Menneskelig kapital

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Menneskelig kapital, også kalt humankapital er den totale mengden kvalifikasjoner, evner og kunnskap en arbeidstaker har.

Begrepet er spesielt vanlig i kunnskapsintensive bransjer, hvor det er viktig å opprettholde, eller å fortsette å øke nivået på menneskelig kapital, gjennom utdanning og opplæring. Dette for å stimulere til økonomisk vekst.

Fra et nasjonaløkonomisk perspektiv begynner menneskelig kapital å dannes gjennom den formelle skoleutdanningen, og fortsetter som en livslang læringsprosess. Det er i alle nasjoners interesse å oppnå en høy menneskelig kapital før den enkelte er klar for arbeidslivet.

Humankapitalens økonomiske betydning har lenge vært kjent, men de siste årene har dens grunnpillarer blitt endret fra å bli mindre og mindre basert på produksjon av varer, og stadig mer på produksjon og bearbeiding av data og informasjonsteknologi. Ny teknologi har raskt skapt et behov for nye kompetanseområder og yrker.