Hopp til innhold

Meningeom

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Meningeom
CT-avbildning av et intrakranielt meningeom
Område(r)Onkologi, nevrologi,[1] nevrokirurgi[1]
Ekstern informasjon
ICD-10-kodeD32, C70
ICD-9-kode225.2, 192.1, 192.3
ICD-O9530/0-9539/3
OMIM607174
DiseasesDB8008
eMedicine341624
MeSHD008579

Meningeomer, eller hjernehinnesvulster, er saktevoksende, oftest godartede svulster utgående fra araknoidale celler i spindelvevshinnen. Meningeom er den hyppigst forekommende primære hjernesvulsten, og utgjør omtrent 36% av alle slike. Livstidsrisikoen for å utvikle et meningeom er omtrent 1%. Medianalderen ved sykdomsdebut er 65 år, og risikoen øker med økende alder.[2] Det er en overvekt av kvinner som blir syke (forholdstall 1,7:1).[3] Prognosen er god.

Patofysiologi

[rediger | rediger kilde]

Meningeomer kan vokse i hodeskallen, i øyehulen og langs spinalkanalen, med noen ytterst sjeldne tilfeller utenfor sentralnervesystemet. Intrakranielt vokser de oftest på overflaten av storhjernen, langs sagittalsinus, sigdfolden og langs kilebeinsvingene, men kan også forekomme intraventrikulært, i bakre skallegrop og på skallebasis. I spinalkanalen vokser de typisk i den torakale regionen.[4] Svulstene er velavgrensede og omgitt av en kapsel, og skyver hjernen foran seg mens de vokser. De infiltrer vanligvis senehinnen/dura, og noen ganger også tilgrensende områder av kraniet. Sistnevnte kan føre til en karakteristisk fortykkelse av beinet i dette området, kalt hyperostose[3]. Spredning utenfor kraniet eller spinalkanalen er svært sjeldent, og er oftest forbundet med svulster i grad III.[2]

Histologisk er det stor variasjon i utseende og vekstmønster, og WHO bruker 13 definerte undergrupper. Ved bruk av immunohistokjemi vil svulsten vanligvis være positiv for Epithelial membrane antigen (EMA), vimentin (VIM) og somatostatin-reseptor 2A (SSTR2). Celledelingsmarkøren Ki67 brukes også for å vurdere svulstens veksthastighet og aggressivitet.[2]

En mulig forklaring på at kvinner hyppigere enn menn får meningeom, kan være at svulsten responderer på hormonpåvirkning, noe som ytterligere støttes av at kvinner med meningeom oftere enn andre kvinner også har brystkreft,[3] og at svulstene ofte uttrykker progesteron- og østrogen-reseptorer.[5] Samtidig har man ikke funnet noen konsistent sammenheng mellom hormonpåvirkning og utvikling av meningeom, med hormonerstatningsterapi i forbindelse med overgangsalderen som et mulig unntak.[6][7] Testosteron har med samme tankegang blitt foreslått som en beskyttende faktor, men det er ikke funnet noen sammenheng mellom medisiner som påvirker mannlige kjønnshormoner og risiko for å utvikle meningeom.[8]

Stadieinndeling

[rediger | rediger kilde]

WHO deler meningeomer inn i grad I-III basert på flere karakteristikker. Omtrent 69-75%, 20-25% og 1-6% kategoriseres som henholdsvis grad I, II og III.[2]

 • Grad I kjennetegnes ved lav grad av celledeling og fravær av invasjon inn til hjernevev
 • Grad II (atypisk) må oppfylle et av følgende kriterier: Moderat høy grad av celledeling, invasjon inn i hjernevev eller tre av fem av spesifikke histologiske kjennetegn: spontan nekrose, flakvis (sheet-like) vekst, prominente nukleoler, høy celletetthet og små celler.
 • Grad III (anaplastisk) er den mest aggressive graden, og kjennetegnes av svært høy grad av celledeling eller tydelig anaplastisk vekstmønster.[9]

Genetikk og ioniserende stråling er eneste kjente risikofaktorer for utvikling av meningeom. Bestråling av kraniet øker risikoen for å utvikle meningeom med en faktor på 10, med en latenstid på 10 til 30 år.[3] Nevrofibromatose type 2 (NF2) er den hyppigst forekommende genetiske risikofaktoren for å utvikle meningiom, forårsaket av en mutasjon på kromosom 22q12 som har et autosomalt dominant arvemønster. Pasienter med denne mutasjonen utvikler ofte svulster tidligere i livet enn andre, da gjerne også flere separate lesjoner.[10]

Tegn og symptomer

[rediger | rediger kilde]

På grunn av den saktegående veksten til svulsten, kan ofte hjernen tilpasse seg slik at pasientene ofte ikke får symptomer før svulsten har blitt relativt stor.[3] Mange vil være asymptomatiske på diagnosetidspunktet, og svulsten oppdages tilfeldig først når pasienten utredes for en annen problemstilling.

Generelle symptomer kan være nyoppstått, progredierende hodepine, kvalme, atferds- og personlighetsendringer, epileptiske anfall og svekkelse i kognitive funksjoner. I tillegg kan en eventuell svulst gi spesifikke symptomer etter hvor den vokser: Parasagittalt kan den gi svakhet og krampeanfall i underekstremiteter. Langs kilebeinet kan vekst gi synsproblemer, nedsatt sensibilitet i ansiktet og krampeanfall i ansiktsmuskulatur. I bakre skallegrop kan det føre til hørselsvansker, koordinasjonsproblemer og ustødig gange. Befinner svulsten seg i hjernens ventrikler, kan det føre til hindring av drenasje av cerebrospinalvæske, som igjen kan gi hydrocephalus med tilhørende symptomer. Hvis svulsten vokser spinalt, kan det gi ryggsmerte og eventuelt utstrålende smerter og nevrologiske utfall hvis svulsten trykker på nerver.[4]

MR er den foretrukne bildemodaliteten ved mistanke om hjernesvulst. Meningeomer vil på MR fremstå som en uniformt kontrastladende masse med forbindelse til senehinnen/dura. Ødem og cyster innad eller umiddelbart omkring svulsten kan også være tilstede. Inhomogen kontrastlading[10] og ødem[11] kan være et tegn på malignitet. CT kan også brukes, og er nyttig for å avdekke kalsifisering i svulsten, fortykkelse av nærliggende bein og tumorinvasjon i beinet. Cerebral angiografi brukes noen ganger for å planlegge kirurgi hvis svulsten befinner seg i nærheten av viktige blodkar. PET som bruker sporstoff rettet mot somatostatin-reseptoren er under utprøving, og har vist lovende resultater utover det MR med kontrast er i stand til i dag.[12]

Behandling

[rediger | rediger kilde]

Standardbehandling for meningeomer er kirurgi og strålebehandling. Små, asymptomatiske svulster med diameter under 3 cm trenger ikke nødvendigvis behandling, og kan følges med regelmessige MR-bilder, spesielt hvis pasienten av andre grunner har kort forventet levetid. Ved operasjon vil en tilstrebe å fjerne alt av svulstvev for å forsikre seg om at videre vekst ikke skal finne sted. På grunn av den innkapslede veksten vil dette ofte la seg gjøre, men kan være vanskelig hvis svulsten befinner seg på skallebasis eller i nærheten av sensitive strukturer som blodkar eller hjernenerver. Pasienter med svulster som ikke lar seg operere, eller der en ikke lykkes med å fjerne alt av svulstvev, har ofte nytte av stereotaktisk stråleterapi.[3] Maligne svulster behandles med fraksjonert konvensjonell stråleterapi. For de mer aggressive svulstene i grad II og III er ulike former for farmakologisk behandling under utprøving, men så langt har ingen kommet til det punktet der de er i rutinemessig klinisk bruk. De mest lovende kandidatene har vært medisinene bevacizumab, sunitinib og vatalanib, som alle retter seg mot dannelsen av nye blodkar i svulsten.[9]

Ødem og hevelse kan behandles med glukokortikoider.

10% av pasientene der radikal kirurgi lykkes, vil få tilbakefall, mens det samme gjelder 50% av dem der en ikke kommer i mål med å fjerne alt tumorvev.[3] Kirurgisk behandling av spinale meningeomer har lav komplikasjonsrate, og gir ofte bedring av gangvansker, blære- og analsfinkterfunksjon.[13] Tiårsoverlevelsen for pasienter med meningeom er 96%.[3] Mange pasienter har imidlertid vedvarende symptomer som utmattethet, kognitiv svekkelse, hodepine, muskelsvakhet og atferdsendringer også 5 år etter behandling.[14]

Referanser

[rediger | rediger kilde]
 1. ^ a b Klinická neurologie: část speciální (tsjekkisk). ISBN 978-80-7387-389-9. Wikidata Q90835855. 
 2. ^ a b c d David N. Louis, Hiroko Ohgaki, Otmar D. Wiestler, Webster K. Cavenee (Eds): WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System (Revised 4th edition). IARC; Lyon 2016. ISBN 978-92-832-4492-9
 3. ^ a b c d e f g h Helseth, Eirik; Meling, Torstein; Lundar, Tryggve; Scheie, David; Skullerud, Kari; Lote, Knut; Unsgård, Geirmund; Kloster, Roar; Langmoen, Iver Arne (20. februar 2003). «[Intracranial tumors in adults]». Tidsskrift for Den Norske Laegeforening: Tidsskrift for Praktisk Medicin, Ny Raekke. 4. 123: 456–461. ISSN 0029-2001. PMID 12643056. Besøkt 25. oktober 2020. 
 4. ^ a b Marosi, Christine; Hassler, Marco; Roessler, Karl; Reni, Michele; Sant, Milena; Mazza, Elena; Vecht, Charles (august 2008). «Meningioma». Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2. 67: 153–171. ISSN 1040-8428. PMID 18342535. doi:10.1016/j.critrevonc.2008.01.010. Besøkt 25. oktober 2020. 
 5. ^ Claus, Elizabeth B.; Bondy, Melissa L.; Schildkraut, Joellen M.; Wiemels, Joseph L.; Wrensch, Margaret; Black, Peter M. (2005–2012). «Epidemiology of intracranial meningioma». Neurosurgery. 6. 57: 1088–1095; discussion 1088–1095. ISSN 1524-4040. PMID 16331155. doi:10.1227/01.neu.0000188281.91351.b9. Besøkt 25. oktober 2020. 
 6. ^ Qi, Zhen-Yu; Shao, Chuan; Huang, Yu-Lun; Hui, Guo-Zhen; Zhou, You-Xin; Wang, Zhong (2013). «Reproductive and exogenous hormone factors in relation to risk of meningioma in women: a meta-analysis». PloS One. 12. 8: e83261. ISSN 1932-6203. PMC 3873952Åpent tilgjengelig. PMID 24386167. doi:10.1371/journal.pone.0083261. Besøkt 25. oktober 2020. 
 7. ^ Fan, Zuo-Xu; Shen, Jian; Wu, Yao-Yao; Yu, Hai; Zhu, Yu; Zhan, Ren-Ya (august 2013). «Hormone replacement therapy and risk of meningioma in women: a meta-analysis». Cancer causes & control: CCC. 8. 24: 1517–1525. ISSN 1573-7225. PMID 23702884. doi:10.1007/s10552-013-0228-7. Besøkt 25. oktober 2020. 
 8. ^ Giraldi, Laura; Hansen, Jørgen Vinsløv; Wohlfahrt, Jan; Melbye, Mads; Fugleholm, Kåre; Munch, Tina Nørgaard (mai 2019). «Male hormone-interfering drugs and meningioma development». Neuro-Oncology Advances. 1. 1: vdz046. ISSN 2632-2498. PMC 7212874Åpent tilgjengelig. PMID 32642670. doi:10.1093/noajnl/vdz046. Besøkt 25. oktober 2020. 
 9. ^ a b Goldbrunner, Roland; Minniti, Giuseppe; Preusser, Matthias; Jenkinson, Michael D.; Sallabanda, Kita; Houdart, Emmanuel; von Deimling, Andreas; Stavrinou, Pantelis; Lefranc, Florence (september 2016). «EANO guidelines for the diagnosis and treatment of meningiomas». The Lancet. Oncology. 9. 17: e383–391. ISSN 1474-5488. PMID 27599143. doi:10.1016/S1470-2045(16)30321-7. Besøkt 25. oktober 2020. 
 10. ^ a b Saraf, Santosh; McCarthy, Bridget J.; Villano, J. Lee (2011). «Update on meningiomas». The Oncologist. 11. 16: 1604–1613. ISSN 1549-490X. PMC 3233296Åpent tilgjengelig. PMID 22028341. doi:10.1634/theoncologist.2011-0193. Besøkt 25. oktober 2020. 
 11. ^ Ong, Thomas; Bharatha, Aditya; Alsufayan, Reema; Das, Sunit; Lin, Amy Wei (14. september 2020). «MRI predictors for brain invasion in meningiomas». The Neuroradiology Journal: 1971400920953417. ISSN 2385-1996. PMID 32924772. doi:10.1177/1971400920953417. Besøkt 25. oktober 2020. 
 12. ^ Galldiks, Norbert; Albert, Nathalie L.; Sommerauer, Michael; Grosu, Anca L.; Ganswindt, Ute; Law, Ian; Preusser, Matthias; Le Rhun, Emilie; Vogelbaum, Michael A. (29. november 2017). «PET imaging in patients with meningioma-report of the RANO/PET Group». Neuro-Oncology. 12. 19: 1576–1587. ISSN 1523-5866. PMC 5716194Åpent tilgjengelig. PMID 28605532. doi:10.1093/neuonc/nox112. Besøkt 25. oktober 2020. 
 13. ^ Lilleeng, Bård; Helseth, Eirik (3. april 2008). «[Resection of symptomatic intraspinal meningiomas]». Tidsskrift for Den Norske Laegeforening: Tidsskrift for Praktisk Medicin, Ny Raekke. 7. 128: 818–821. ISSN 0807-7096. PMID 18389028. Besøkt 25. oktober 2020. 
 14. ^ Nassiri, Farshad; Suppiah, Suganth; Wang, Justin Z.; Badhiwala, Jetan H.; Juraschka, Kyle; Meng, Ying; Nejad, Romina; Au, Karolyn; Willmarth, Nicole E. (januar 2020). «How to live with a meningioma: experiences, symptoms, and challenges reported by patients». Neuro-Oncology Advances. 1. 2: vdaa086. ISSN 2632-2498. PMC 7415257Åpent tilgjengelig. PMID 32793887. doi:10.1093/noajnl/vdaa086. Besøkt 25. oktober 2020.