Hopp til innhold

Mekanisk energi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Mekanisk energi er et begrep innen fysikken, som omfatter både kinetisk energi (bevegelsesenergi) og potensiell energi (stillingsenergi). Et legemes mekaniske energi er altså summen av legemets kinetiske og potensielle energi. I klassisk mekanikk har vi sammenhengen:

Det er viktig å merke seg at denne formelen kun gjelder så lenge en holder seg innenfor et område der verdien for g er tilnærmet konstant gjennom hele bevegelsen.

Mekanisk energi kalles også totalenergi. Totalenergi kan og få en annen formel, da begrepet rommer andre former for potensiell energi. Se ellers artiklene om kinetisk energi og potensiell energi.

Mekanisk energi står i kontrast til termisk energi.