Master of Laws

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Master of Laws, forkortet LL.M. eller LLM (fra latin Legum Magister), er en mastergrad i rettsvitenskap i mange engelskspråklige land. Den er først og fremst et supplement til juridiske profesjonsstudier og tas dermed vanligvis av ferdigutdannede jurister som ønsker å spesialisere seg videre i et rettsområde. Graden kan ved noen læresteder også tas av personer med annen fagbakgrunn (f.eks. statsvitenskap) som en måte å tilegne seg kunnskap om et avgrenset juridisk tema, men de fleste læresteder stiller normalt krav om juridisk utdanning. Graden gir en viss forskningskompetanse innen et spesialisert tema, men gir i seg selv ikke adgang til den regulerte juristprofesjonen (f.eks. advokatbevilling/autorisasjon som advokatfullmektig eller stillinger innen domstoler og påtalemyndighet) og er heller ingen forutsetning for dette. Graden kan tas av personer med interesse for juridisk forskning i stedet for en mer omfattende ph.d.-grad, eller underveis i et ph.d.-løp. På denne måten ligger LL.M.-graden mellom den grunnleggende juristutdanningen og ph.d. Personer som både har juridisk profesjonsstudium og LLM bruker ofte begge titlene, f.eks. JD, LLM i USA. Det finnes også kombinerte studieprogrammer (JD/LLM) som både gir profesjonsutdanning (JD) og LLM.

Innhold[rediger | rediger kilde]

I engelskspråklige land tas LLM-graden vanligvis av personer som har juridisk profesjonsstudium som grunnutdanning, f.eks. den fireårige «profesjonsdoktorgraden» juris doctor (JD) som gir adgang til den regulerte juristprofesjonen i USA. Flere juridiske fakulteter i USA tilbyr kombinerte JD/LLM-programmer som både gir juridisk profesjonsutdanning (JD) og LLM, med LLM som et frivillig femte fordypningsår. Disse bruker gjerne den kombinerte tittelen JD, LLM for å synliggjøre både profesjonsutdanningen og spesialiseringen.

Ved noen institusjoner er det mulig å ta LLM-grad med annen fagbakgrunn enn jus, f.eks. innen statsvitenskap eller psykologi, men en LLM-grad alene gir ikke adgang til den regulerte juristprofesjonen. Kravene til ikke-jurister som vil ta en LLM-grad kan variere; f.eks. uttaler LSE at de i dag bare tar opp personer uten juridisk utdanning i «ekstraordinære» tilfeller og da krever annen relevant utdanning eller praksis med direkte tilknytning til faget man vil studere i LLM-graden.[1] Noen LLM-grader kan ligge i skjæringsfeltet mellom jus og andre fag som f.eks. økonomi, psykologi, statsvitenskap, internasjonale studier eller sosiologi (rettssosiologi).

Innholdet i LLM-graden består i engelskspråklige land oftest av en blanding av kurs og en liten masteroppgave (vanligvis normert til et semester eller mindre). Ved noen institusjoner er det også mulig å skrive en større masteroppgave normert til et helt studieår. Det finnes også LLM-grader som primært eller utelukkende er kursbaserte. Graden gir, noe avhengig av innretning, gjerne en viss grunnleggende forskningskompetanse og tas noen ganger som forberedelse til et ph.d.-løp.

LLM skiller seg fra juridiske profesjonsstudier gjennom å ha en vesentlig snevrere innretning på ett enkelt rettsområde og innebære en større fordypning i dette. LLM er i engelskspråklige land ikke noen forutsetning for å arbeide som advokat, dommer eller lignende, og gir i seg selv heller ikke adgang til den regulerte juristprofesjonen.

Dobbel L i forkortelsen LLM står for latinsk flertall, altså «lærer i rettene»/«mester i rettene», fordi retten fra et historisk perspektiv omfatter både den verdslige og kirkelige rett, og derfor ofte omtales i flertall (cf. jura, dvs. flertall av rett, som rettsvitenskapen omtales som på dansk, tysk og andre språk).

Norske grader[rediger | rediger kilde]

De norske gradene cand.jur. og master i rettsvitenskap oversettes til engelsk som Master of Laws (LLM), da disse gradene er mer omfattende enn den grunnleggende juristutdannelsen i engelskspråklige land som ofte er på fire år. Det siste året i den norske juristutdannelsen anses dermed å tilsvare den fordypningen LLM representerer, mens de første fire årene tilsvarer det juridiske profesjonsstudiet (JD). Norsk cand.jur./master i rettsvitenskap tilsvarer dermed et kombinert JD/LLM-program i USA. Norsk cand.jur./master i rettsvitenskap kan oversettes til (amerikansk) engelsk som JD, LLM for å få frem både profesjonsutdanning og fordypningen som siste studieår utgjør.

Referanser[rediger | rediger kilde]