Maltakonvensjonen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Maltakonvensjonen av 1972 er en internasjonal avtale inngått gjennom Europarådet. Avtalen fastslår bestemmelser og samarbeid for å beskytte den arkeologiske kulturarven i Europa.

Norge har tiltrådt avtalen.